οδηγίες χρήσης OLYMPUS TG-830

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS TG-830 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS TG-830 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS TG-830


OLYMPUS TG-830 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2110 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS TG-830 (2565 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS TG-830

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ TG-830 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ● Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Προτού χρησιμοποιήσετε τη νέα σας μηχανή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις επιδόσεις της και να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. ● Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τη μηχανή τραβώντας μερικές δοκιμαστικές φωτογραφίες, πριν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη σημαντικών φωτογραφιών. [. . . ] Επιλέγοντας τη ρύθμιση [Without], οι εικόνες εκτυπώνονται χωρίς την ημερομηνία. Επιλέγοντας τη ρύθμιση [With], το όνομα αρχείου εκτυπώνεται στην εικόνα. Επιλέγοντας τη ρύθμιση [Without], κανένα όνομα αρχείου δεν εκτυπώνεται στην εικόνα. Back MENU 2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [OK] και πατήστε το κουμπί A. 9 Date With/ Without Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα Βήματα 7 και 8 για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε, να εφαρμόσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις και να ορίσετε την επιλογή [Single Print]. 10 Πατήστε το κουμπί A. Print Back MENU Print Cancel File Name With/ Without P Με αυτήν την εντολή (Προχωρά στην οθόνη επιλέγεται ένα μέρος της ρυθμίσεων. ) εικόνας για εκτύπωση. 60 EL 11 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [Print] και πατήστε το κουμπί A. ● Η εκτύπωση αρχίζει. ● Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [Option Set] στη λειτουργία [All Print], εμφανίζεται η οθόνη [Print Info]. ● Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, εμφανίζεται η οθόνη [Print Mode Select]. Print Mode Select Back MENU Παραγγελίες εκτύπωσης Στις παραγγελίες εκτυπώσεων, ο αριθμός των αντιτύπων και η επιλογή αποτύπωσης της ημερομηνίας αποθηκεύονται στην εικόνα που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε εύκολα σε εκτυπωτή ή σε κατάστημα εκτυπώσεων που υποστηρίζει DPOF χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα παραγγελιών εκτύπωσης που βρίσκονται στην κάρτα, χωρίς υπολογιστή ή μηχανή. ● Παραγγελίες εκτύπωσης μπορούν να οριστούν μόνο για τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα. ● Οι παραγγελίες DPOF που έχουν οριστεί από άλλη συσκευή DPOF δεν μπορούν να τροποποιηθούν από αυτήν τη μηχανή. Τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν με την αρχική συσκευή. Εάν ορίσετε νέες παραγγελίες DPOF με αυτήν τη μηχανή, οι παραγγελίες που δημιουργήθηκαν με άλλη συσκευή θα διαγραφούν. ● Μπορείτε να δημιουργήσετε παραγγελίες εκτύπωσης DPOF για έως και 999 εικόνες ανά κάρτα. Print All Print Multi Print All Index Print Order Ακύρωση εκτύπωσης 1 Πιέστε το κουμπί m ενώ εμφανίζεται το μήνυμα [Do Not Remove USB Cable]. 2 Επιλέξτε [Cancel] χρησιμοποιώντας τα κουμπιά FG και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί A. 12 Πατήστε το κουμπί m. 13 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Remove USB Cable], αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη μηχανή και τον εκτυπωτή. Παραγγελίες εκτύπωσης ενός καρέ [<] 1 2 Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων. ● «Χρήση του μενού ρυθμίσεων» (Σελ. 32) Από το μενού απεικόνισης q, επιλέξτε [Print Order] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί A. EL 61 3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [<] και πατήστε το κουμπί A. Print Order Print OK Παραγγελία μιας εκτύπωσης για κάθε εικόνα της κάρτας [U] 4/30 0 1 2 3 Ακολουθήστε τα Βήματα 1 και 2 στη λειτουργία [<] (Σελ. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [U] και πατήστε το κουμπί A. Ακολουθήστε τα Βήματα 5 και 6 στη λειτουργία [<]. NORM 4608 3456 100-0004 ’13/02/26 12:30 4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά HI για να επιλέξετε την εικόνα για την οποία θέλετε να ορίσετε παραγγελία εκτύπωσης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα FG για να επιλέξετε την ποσότητα. Πατήστε το κουμπί A. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε τη ρύθμιση [X] (εκτύπωση ημερομηνίας) στην οθόνη και πατήστε το κουμπί A. Εφαρμογή Με αυτήν την εντολή εκτυπώνεται μόνον η εικόνα. Με αυτήν την εντολή εκτυπώνεται η εικόνα με την ημερομηνία λήψης. Με αυτήν την εντολή εκτυπώνεται η εικόνα με την ώρα λήψης. Επαναφορά όλων των δεδομένων παραγγελιών εκτύπωσης 5 1 2 3 Ακολουθήστε τα Βήματα 1 και 2 στη λειτουργία [<] (Σελ. Επιλέξτε [<] ή [U] και πατήστε το κουμπί A. [. . . ] Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του πιστοποιητικού εγγύησης σχετικά με το έτος, το μήνα και την ημερομηνία αγοράς, το όνομα του πελάτη, την επωνυμία του αντιπροσώπου και τον σειριακό αριθμό. Όταν το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης δε συνοδεύεται από παραστατικό αγοράς. 4 Η παρούσα εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για το παρόν προϊόν. Η εγγύηση δεν ισχύει για αξεσουάρ, όπως είναι η θήκη, το λουρί, το κάλυμμα του φακού και οι μπαταρίες. Όροι εγγύησης 5 Η αποκλειστική ευθύνη της Olympus σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος και αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες κάθε είδους που υφίσταται ο πελάτης λόγω ελαττώματος του προϊόντος και ειδικότερα για απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε φωτογραφικά φιλμ, φακούς ή άλλον εξοπλισμό ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το προϊόν ή για ζημίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα καθυστέρησης της επισκευής. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS TG-830

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS TG-830.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag