οδηγίες χρήσης OLYMPUS VN-2100PC

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS VN-2100PC Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS VN-2100PC θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS VN-2100PC


OLYMPUS VN-2100PC : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1234 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS VN-2100PC (873 ko)
   OLYMPUS VN-2100PC INSTRUCTIONS (877 ko)
   OLYMPUS VN-2100PC VN-2100PC INSTRUCTIONS (874 ko)
   OLYMPUS VN-2100PC DIGITAL WAVE PLAYER INSTRUCTIONS (430 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS VN-2100PC

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ON, OFF OE VCVA > ERASE >̷~ TMΤ̷ ̷ٷ>~ TM~ ȷ ~ Τ~ * PC (USB) Ԥ~. . . VN-1100PC/VN-2100PC/VN3100PC ڷ, , >̷~ ʿ~ TM~ ¯ ȷ ڿ ȷ~ ȷ<~ TM<~ ٷڷ<~ ^<~ ~ Olympus. ڷ< ~ >~ ٿ ȷ < ڷ<. i ^ ٷ ^̷^̤ ^ < ȷi ٤~ ʷΤ~, A, B, C η D ( D >ӷ fi ȷ ٷ VN-2100/VN-2100PC/VN-3100/VN-3100PC). TMο ̤ 100 گ> ӷ i οi ʿ. ȷ ^< ڷ, , >̷~ ȷ < > REC ηٿ ȿȷ ڷ, , >̷~. [. . . ] SET, ON, OFF ٿ fi < SET, < > PLAY ȷ , ڷ. VN-1100/ VN-1100PC . 11 ~ & 40 ٿ ȷ ӷ i ȷfi ȷ ȷfi , ȷϤ OFF η < > PLAY. ȷ ӷ > ۯ۷ i, ȷϤ ON, η ٿ < > PLAY. ۯ~ i>~ fi ڷ, , >̷~, ~ ·i>~ , VCVA η ʷΤ ʷfiٷ ȷ ~ i>~ i> ڿ, , fi ȷfi. > ӷ ڿ, , < fi̷ η fiٷ >ӷ ̤۷ ηi̤ ȿȷ ڷ, , >̷~. Y^~, fi ο fi fi ڷ, , >̷~ ·< ȷ ڿ, , fi ȷfi, ڿ, , i ^i>. >ٷ οȷ >, ڿ, , fi ȷfi >ٷ. ̷ ο > ӷ ٷ گ> Ӥٷ~ ο ԯ< . <~ >ٷ ^ο. ȷ ӷ ifi , , fi ٷ η, ٿi ~ ٷ~. > ӷ < fi ^fi fi 3. 5 mm < ο. VN-2100/ VN-2100PC VN-3100/ VN-3100PC ٿٷ ӷ<~ η TM, < ~ ifi~ < ٷ̷< < ȷ 60 ٿ < fi ηٿ ȿȷ ~ ڷ<~ < >̷~, ̷> ηٿٷ ӷ<~ (fi Ӥȷ~) η ifi , <. ȷ ӷ , > fi ηٿٷ ӷ<~ η ӷ > ifi, < < >. > ӷ Ͽ ڷ~ ӿ۷ 12-^ η 24-^ ̷ ٷ~ > DISPLAY/MENU, i> ڷ < ٷ ٿ. > ӷ Ͽ ڿ ~ ~ ~ >~ ٷ~ > DISPLAY/MENU, i> ~, <ӷ < >. (ڿ̷: ~ 14, 2006) Printed in Germany OE 5 9/06 Hab. E0451789 fi~ ڷ, , >̷~ >ٷ ^ >ӷ ȷ ӷ ¯~ گ>. ȷi~ fi~ ڷ, , >̷~ > ӷ >ӷ fi~ fi ̤ ڿη ο۷ گ>. (> fi fi η ڷ̤ fi fi ۷ ӷڤ~) 2 3 4 5 6 7 TM, < TM, < > Ϸ ӷ , < ڷ>ٷ گ>. ȷԯ> i> ^ گ>^ ·ӷ>ٷ fi̷ٷ. ~ >~ ٿi گ> ӿ۷ Τ~ (ͷٷ ٷ VN-1100/VN-1100PC) > ӷ ٷi گ> ڷ̤ӷ ~ ʷΤ~ A, B, C η D ~ ʷΤ~. گ> ٷ٤i >iٷ ٤~ ʷΤ . 1 ȷϤ گ> i ӷ ٷʤ η < b < ~ <~ , <iȷ~ (Online Help) >~ <~ ~ ӷ ηٷ< Olympus Digital Wave Player η ӷ Ӥ < ηٷڷ<~. OEӷ Olympus Digital Wave Player fi̷ٷ ڿi < Olympus Digital Wave Player TM~ fi~ ٷڿ~ > ӷ > ͷ~ fi fi ڷ, , >̷~ گ> η fi PC. > ӷ ٷʤ ӷ گ> >ȷ ڷ η > ڷ, , >̷~ fi < گ >ȯ ʿ PC. ȷ ӷ ٷʤ گ>, >ӷ ڷ>~ i~ ~ fi > PC 20 < fi~, ȷ ӷ ͷʷ> ٷi< ٤. ٷ>~ > a TM, < fi~ گ> οi ڿ 1 2 3 4 5 < > FOLDER ȷ ӷ ȷϤ ʿ. > PLAY ȷ ȯ>. 2 < η ڷ< > MENU > 1 fi < fi >ٷ گ>. < ̷ٷ>~ ڤ ٤ ӷ >iٷ ^ȿ, ӷ i̷>ٷ, ӷ , ڷٷ < ӷ ӷٷ. ۷i> ӷ ·ӷ> ηΤ~, i> < ~ ·ӷfi~ ̷ٷ>~. ڷ< < <i fiٷ > < <, fi^~ ηfi ifi, , ifiٷ, ηfi, < η̤ ȿ: Q , ~ ̷ٷ>~ ̤^~ ۤٷ~ ӷ ڷ̷>, W ^> ηٿ̷ ~ < fi fi^ ~ Olympus. Digital Wave Player GR ȷ fi~ >~ >~, > < <iȷ ٿ fi ηٿٷ . ȷ ӷ > < <iȷ [Help] ڿi Olympus Digital Wave Player, ٿ [Open Help]. > >~ ӷ < < [F1] ӷ > ڿi <iȷ~. 3 < > a ~ ȷ ӷ ȷϤ ӷ ʿ TM TMTM ηٿٷ Olympus Digital Wave Player Ӥ η USB < ηٷڷ<~ η PC ۷~, ڤ ٷ ӷ ηٷ< fi. 1 CD fi Olympus Digital Wave Player fi CD-ROM > ^ گ>^ PC i گ> ٷʤi fi < ηٷڷ<~ < ڿ i>~ PC > ӷ ȯ> PC. 1 ȷϤ ʿ i ڿi ^ ʷΤ^ <. b ifi~ i. < > < ȷ ӷ ȷϤ گ> i , <. 4 < > PLAY. ʿ~ η ifi~ گ> ٷʤi ʷ>ٷ ifi η ٷڿ i. گ> < > ERASE. < > < ȷ ӷ ȷϤ YES. < > PLAY. TM, < fi^ ^ گ>^ fi ӷ 1 2 3 4 TM~ < > FOLDER ȷ ӷ ȷϤ ʿ. < > ERASE. < > < ȷ ӷ ȷϤ YES. < > PLAY. OEӷ , ̤ گ> > ӷ ·ӷi>. [. . . ] > ο ȷο fi^~ >ӷ fi η ٷ ٿ , >ȷ ȷ ӷ ηi> <. i> < ^ < ٿ ο ˯<̷ٷ fi^~ >ӷ ڿ~ η ٷ , , >. > < fiٷ > ο fi̷ (fi^~ <Ϸ, ˯ӿ, < >). ڷٿ < ̷ȿ fi ȿ. ^< ~ ̷ٷ>~ >ӷ ̤ fi Olympus. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS VN-2100PC

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS VN-2100PC.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag