οδηγίες χρήσης PANASONIC CZ-ESWC2

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC CZ-ESWC2 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC CZ-ESWC2 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC CZ-ESWC2


PANASONIC CZ-ESWC2 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (5327 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PANASONIC CZ-ESWC2 (42303 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC CZ-ESWC2

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Save These Instructions Conserver ce mode d’emploi Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung auf. Conservate queste istruzioni Guarde estas instruções Φυλάξτε τις Οδηγίες αυτές Guarde estas instrucciones Сохраните эту инструкцию Збережіть ці інструкції CZ-ESWC2 Schedule Timer Temporisateur Zeitplangeber Timer programmatore Temporizador Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού Temporizador de programas Таймер Таймер 85464609078014 • INSTRUCTION MANUAL • MODE D’EMPLOI • BEDIENUNGSANLEITUNG • ISTRUZIONI PER L’USO • MANUAL DE INSTRUÇÕES • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓιΩΝ • MANUAL DE INSTRUCCIONES • ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА EN FR DE IT PT GR ES RU UK Panasonic Corporation CZ-ESWC2. indb EN-1 2011/11/04 15:49:38 Σελίδα Πληροφορίες για το προϊόν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-2 Σύμβολα προειδοποίησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-2 Θέση εγκατάστασης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-3 Ηλεκτρικές προϋποθέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-3 Οδηγίες ασφάλειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-3 Ονόματα και λειτουργία μερών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-4 Χρήση του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-5 Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-6 Ρύθμιση της σημερινής ημέρας της εβδομάδας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-7 Ρύθμιση προγραμματισμένων λειτουργιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-8 Ρύθμιση σφαλμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-10 Πώς να ελέγχετε τις ώρες προγράμματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-11 Πώς να αντιγράφετε ώρες προγράμματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-12 Πώς να ρυθμίσετε αργίες σε προγραμματισμένη λειτουργία για μία εβδομάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-16 Πώς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-17 Πώς να διαγράφετε προγράμματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-18 Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-19 Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-21 Πληροφορίες για το προϊόν Αρ. Μοντέλου Ημερομηνία αγοράς Διεύθυνση προμηθευτή Τηλέφωνο Αύξων αριθμός Αν έχετε προβλήματα ή απορίες σχετικά με το κλιματιστικό σας, θα χρειαστείτε τις παρακάτω πληροφορίες. Ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην πινακίδα της συσκευής. Σύμβολα προειδοποίησης Τα παρακάτω σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο σάς προειδοποιούν για ενδεχόμενες επικίνδυνες καταστάσεις για τους χρήστες, το προσωπικό επισκευής ή το μηχάνημα: Αυτό το σύμβολο αναφέρεται σε μια επικίνδυνη ή μη ασφαλή ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο. [. . . ] σειρά: • Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο , η ένδειξη τηλεχειριστηρίου αλλάζει σύμφωνα με τη σειρά: (ενεργοποιημένο) → (απενεργοποιημένο) → καμία ένδειξη. • Η ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας τηλεχειριστηρίου μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί κατά την εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. ΒΗΜΑ 4 Με τον ίδιο τρόπο, ρυθμίστε τα προγράμματα έως . • Όταν πιέζετε το πλήκτρο SET, οι ρυθμίσεις ταξινομούνται αυτόματα με χρονολογική σειρά. • Αν πιέσετε το πλήκτρο SET χωρίς να κάνετε καμία καινούργια ρύθμιση στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα αναβοσβήνει ξανά και μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. • Με όομιο τορπο, αν πιέσετε το πλήκτρο SET μετά τη ρύθμιση του προγράμματος , το πρόγραμμα ξεκινάει να αναβοσβήνει ξανά. ΒΗΜΑ 5 Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM. • Γίνεται η καταχώριση των ρυθμίσεων προγράμματος και εμφανίζονται ξανά οι κανονικές ενδείξεις. ΒΗΜΑ 6 Με τον ίδιο τρόπο, ρυθμίστε την προγραμματισμένη λειτουργία για άλλες ομάδες και ημέρες της εβδομάδας. Μπορείτε να αντιγράψετε τα προγράμματα που έχετε ήδη ρυθμίσει σε άλλες ομάδες και ημέρες της εβδομάδας. (Ανατρέξτε στη σελίδα GR-12) GR ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ • Η ρύθμιση ώρας «0:00» σημαίνει 12:00 τα μεσάνυχτα. • Για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις προγράμματος κατά τη ρύθμιση προγράμματος (ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη «PG-1» ή «PG-2»), πιέστε το πλήκτρο CANCEL για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Εμφανίζονται ξανά οι κανονικές ενδείξεις. • Αν ακυρώσετε τις ρυθμίσεις χωρίς να πιέσετε το πλήκτρο PROGRAM, δεν καταχωρούνται οι ρυθμίσεις. GR-9 CZ-ESWC2. indb GR-9 2011/11/04 15:49:48 Ρύθμιση σφαλμάτων Σε περίπτωση που η ώρα έχει ρυθμιστεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω, ενώ ρυθμίζετε κάποιο πρόγραμμα, εμφανίζεται η ένδειξη «ERROR» (αναβοσβήνει η ένδειξη ). Επομένως, διορθώστε τη ρύθμιση της ώρας. Σε περίπτωση που οι ώρες προγράμματος είναι ίδιες ΒΗΜΑ 1 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο SET, η θέση ρύθμισης αλλάζει μεταξύ των προγραμματισμένων λειτουργιών της ίδιας ρύθμισης ώρας (στο παράδειγμα, και Επομένως επιλέξτε τη ρύθμιση ώρας για να τη διορθώσετε. ). ΒΗΜΑ 2 ΒΗΜΑ 3 ΒΗΜΑ 4 Αλλάξτε τη ρύθμιση ώρας με τα πλήκτρα HH και MM, ώστε να μην είναι πλέον ίδιες οι ώρες. Πιέστε το πλήκτρο SET και ελέγξτε αν εμφανίζεται ξανά η ένδειξη «ERROR». Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM για να ολοκληρώσετε τη θέση ρύθμισης. Παραδείγματα ρυθμίσεων ώρας που δεν προκαλούν σφάλματα Οι παρακάτω ρυθμίσεις ώρας δεν προκαλούν σφάλμα. 1) Όταν η ώρα έναρξης (ON) και η ώρα λήξης (OFF) 2) Όταν η ώρα λήξης (OFF) είναι προγενέστερη αλληλοκαλύπτονται από την ώρα έναρξης (ON) GR-10 CZ-ESWC2. indb GR-10 2011/11/04 15:49:48 Πώς να ελέγχετε τις ώρες προγράμματος Μπορείτε να ελέγξετε τις προγραμματισμένες ώρες για κάθε ομάδα και για κάθε ημέρα της εβδομάδας. ΒΗΜΑ 1 Πιέστε το πλήκτρο GROUP και επιλέξτε μια ομάδα την ώρα της οποίας θέλετε να ελέγξετε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ • Η επιλογή ομάδας μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί κατά την εγκατάσταση. Αν έχει απενεργοποιηθεί, συνεχίστε στο επόμενο βήμα. ΒΗΜΑ 2 Πιέστε το πλήκτρο DAY. • Όταν πιέσετε το πλήκτρο DAY για πρώτη φορά, αρχίζει να αναβοσβήνει η επόμενη ημέρα της εβδομάδας και εμφανίζονται οι ρυθμίσεις προγράμματος για την αυριανή ημέρα. • Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο DAY, οι ρυθμίσεις προγράμματος αλλάζουν σύμφωνα με τη σειρά των ημερών της εβδομάδας. • Αν πιέσετε το πλήκτρο GROUP, εμφανίζονται οι ρυθμίσεις προγράμματος για άλλη ομάδα της ίδιας ημέρας. Ολοκλήρωση ελέγχου. [. . . ] *2 Αν η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία παραμένει απενεργοποιημένη. *3 Το τηλεχειριστήριο παραμένει απενεργοποιημένο την επόμενη ημέρα, αλλά και μετέπειτα, έως ότυο ενεργοποιηθεί ξανά από τη ρύθμιση ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της λειτουργίας τηλεχειριστηρίου. Λειτουργία με ελεγκτή συστήματος • • Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να ξεκινάτε ή να διακόπτετε τη λειτουργία του κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο. (Το κλιματιστικό ανταποκρίνεται στο πλήκτρο που έχετε πιέσει πιο πρόσφατα. ) Σύμφωνα με τις προγραμματισμένες λειτουργίες, έχει ακυρωθεί η ρύθμιση ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της λειτουργία τηλεχειριστηρίου από τον ελεγκτή συστήματος (κεντρικός έλεγχος 1 έως 4). Λειτουργία από τον ελεγκτή συστήματος [Διακοπή + Απενεργοποίηση λειτουργίας τηλεχειριστηρίου] [Διακοπή + Ενεργοποίηση λειτουργίας τηλεχειριστηρίου] 8:00 Λειτουργία κλιματιστικού Λειτουργία τηλεχειριστηρίου Διακοπή Λειτουργία 12:00 Διακοπή 13:00 Λειτουργία 17:00 Διακοπή 18:00 20:00 GR *1 Εν/μένο Απ/μένο Απ/μένο Εν/μένο Απ/μένο Εν/μένο *1 Αν η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη εξαρτάται από τη ρύθμιση της προηγούμενης ημέρας. GR-19 CZ-ESWC2. indb GR-19 2011/11/04 15:49:49 Σε περίπτωση που το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία όταν προκύψει διακοπή ρεύματος, όταν αποκατασταθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, το κλιματιστικό παραμένει απενεργοποιημένο (OFF). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC CZ-ESWC2

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC CZ-ESWC2.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag