οδηγίες χρήσης PANASONIC CZRTC5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC CZRTC5 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC CZRTC5 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC CZRTC5


PANASONIC CZRTC5 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1498 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PANASONIC CZRTC5 (949 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC CZRTC5

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγίες λειτουργίας Ενσύρματο τηλεχειριστήριο υψηλών προδιαγραφών Αρ. Μοντέλου CZ-RTC5 Οδηγίες εγκατάστασης Προσαρτώνται Ξεχωριστά. ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε πολύ καλά αυτές τις οδηγίες χρήσης και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά. Panasonic Corporation 1006 Kadoma, Kadoma City, Οσάκα, Ιαπωνία Panasonic Corporation http://www. panasonic. com CV6233312187 Προφυλάξεις Ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σύμβολο αναφέρεται σε κίνδυνο ή μη ασφαλή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύμβολο αναφέρεται σε κίνδυνο ή μη ασφαλή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν ή υλικές ζημιές. Θέματα που απαιτούν προσοχή Απαγορευμένα θέματα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε ενδεχομένως εκρηκτικό περιβάλλον. Στην περίπτωση δυσλειτουργίας αυτής της συσκευής, μην την επισκευάζετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις ή τον έμπορο για επισκευή. [. . . ] Επιλέξτε [YES] (ΝΑΙ) με τα ◄ ► και πατήστε το . 1 2 3 18 (GR) Κράτηση Χρονοδιακόπτη Συνέχεια του Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη Αντίγραφο χρονοδιακόπτη Ο καταχωρημένος προγραμματισμός μπορεί να αντιγραφεί σε άλλες ημέρες. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να εφαρμόσετε το ίδιο πρόγραμμα σε πολλαπλές ημέρες. 1 Προβολή της οθόνης του μενού.  Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη Πατήστε το Πατήστε το . 2 φορές.  Για επιστροφή στην κύρια οθόνη 2 3 4 5 6 Επιλέξτε [Weekly timer] (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης). ▲▼→ Επιλέξτε [Timer copy] (Αντιγραφή χρονοδιακόπτη). ▲▼→ Επιλέξτε την ημέρα για αντιγραφή. ◄►→ Επιλέξτε [ ] για επικόλληση σε όλες τις ημέρες. ◄►→▲▼→ • Επιλέξτε τις ημέρες με τα ◄ ► και επιλέξτε [ ] με τα ▲▼. • [ ]: Πηγή αντιγραφής Επιλέξτε [YES] (ΝΑΙ). ◄►→ → (Πατήστε 2 φορές για ολοκλήρωση. ) (GR) 19 Πληροφορίες Φίλτρου 1 Προβολή της οθόνης του μενού.  Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη Πατήστε το Πατήστε το . 2 φορές.  Για επιστροφή στην κύρια οθόνη 2 3 4 Επιλέξτε αντικείμενο για ρύθμιση. ▲▼→ Πληροφορίες φίλτρου Επιλέξτε [Next filter cleaning time] (Επόμενος καθαρισμός φίλτρου). ▲▼→ Επιβεβαιώστε την περίοδο λειτουργίας έως τον επόμενο καθαρισμό. (Πατήστε 2 φορές για ολοκλήρωση. )  Όταν απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός Εμφανίζεται η οθόνη στα δεξιά. Καθαρίστε το φίλτρο. (Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας. )  Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου Επιλέξτε [Filter sign reset] (Επαναφορά ειδοποίησης φίλτρου) στο βήμα 3 παραπάνω και επιλέξτε [YES] (ΝΑΙ). ◄►→ → (Πατήστε 2 φορές για ολοκλήρωση. ) (Γίνεται επαναφορά στον μετρητή του χρόνου έως τον καθαρισμό του φίλτρου. ) 20 (GR) Σημείωση  Ανάλογα με το μοντέλο, δεν χρησιμοποιείται το [Filter info] (Πληροφορίες φίλτρου). Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα όπως φαίνεται στα δεξιά.  Όταν έλθει η ώρα του καθαρισμού, το εικονίδιο που φαίνεται στα δεξιά εμφανίζεται στην κύρια οθόνη. (GR) 21 Αθόρυβη Λειτουργία / Μετρητής Κατανάλωσης Ισχύος 1 Προβολή της οθόνης του μενού.  Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη Πατήστε το Πατήστε το . 2 φορές.  Για επιστροφή στην κύρια οθόνη 2 3 4 5 6 Επιλέξτε αντικείμενο για ρύθμιση. ▲▼→ Αθόρυβη λειτουργία Εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας. ▲▼→►→ (Επαναλάβατε) Ορίστε το [Select enable/disable] (Επιλογή ενεργοποίησης / απενεργοποίησης) στο [ ]. ▲▼→◄► • Επιλέξτε το στοιχείο με τα ▲ ▼ και επιλέξτε [ ]/[ ] με τα ◄ ►. Επιλέξτε [Quiet time] (Αθόρυβες ώρες). ▲▼→ Ορίστε τις ώρες αθόρυβης λειτουργίας. ▲▼→►→ (Επαναλάβατε) → (Πατήστε 2 φορές για ολοκλήρωση. ) 22 (GR) Μετρητής κατανάλωσης ισχύος 3 4 Επιλέξτε την περίοδο για προβολή. [. . . ] Σελίδα Σ. 33 42 (GR) Αντιμετώπιση προβλημάτων Εάν δεν ξεκινά η λειτουργία με το . . . Ελέγξτε τα ακόλουθα πριν ζητήσετε επισκευή. Όταν προβάλλεται το μήνυμα [Centrally controlled] (Κεντρικός έλεγχος)  Καθώς υπάρχει κεντρικός έλεγχος, δεν είναι δυνατή η λειτουργία. Διακοπή ρεύματος;  Μετά την επαναφορά από διακοπή λειτουργίας, πατήστε ξανά το . → Εάν δεν ξεκινά η λειτουργία της μονάδας, κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το σημείο αγοράς, αναφέροντας το σύμπτωμα και τον αρ. μοντέλου. Είναι κλειστός ο ασφαλειοδιακόπτης; Αναβοσβήνει το [Assigning] (Ανάθεση);  Ενεργοποιήστε τον και πατήστε ξανά το . → Εάν δεν ξεκινά η λειτουργία της μονάδας, κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το σημείο αγοράς, αναφέροντας το σύμπτωμα και τον αρ. μοντέλου.  Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει, πατήστε ξανά το . → Εάν δεν ξεκινήσει η λειτουργία, απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη και συμβουλευτείτε τον έμπορο αγοράς για το σύμπτωμα και τον Αρ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC CZRTC5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC CZRTC5.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag