οδηγίες χρήσης PANASONIC CZ-RWSC2

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC CZ-RWSC2 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC CZ-RWSC2 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC CZ-RWSC2


PANASONIC CZ-RWSC2 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1362 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PANASONIC CZ-RWSC2 (6133 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC CZ-RWSC2

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Φυλάξτε αυτές τις οδηγιες!Збережіть ці інструкції! REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE / FERNBEDIENUNG / TELECOMANDO / TELECOMANDO / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ / CONTROL REMOTO / ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ / ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ 8 9 CZ-RWSU2 CZ-RWST2 CZ-RWSL2 Wireless Remote Control System Système de télécommande à infrarouge Drahtloses Fernbedienungssystem Sistema Telecomando Senza Fili Sistema de telecomando sem fios Ασύρματο σύστημα τηλεχειριστηριου Sistema de control remoto inalámbrico Authorized representative in EU Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany CZ-RWSC2 CZ-RWSY2 CZ-RWSK2 INSTRUCTION MANUAL MANUEL D’UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE INSTRUCCIONES ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА 1 2 EN FR DE IT PT GR ES RU UK 3 4 10 11 12 13 14 15 16 5 6 7 Беспроводная система дистанционного управления Бездротова система дистанційного керування Printed in China 85464609072022 00_Instruction_cover_9L. indd 1 2012/09/12 12:41:49 Receiver / Récepteur / Empfänger / Ricevitore / Receptor / Δέκτης / Receptor / Приёмник / Приймач CZ-RWSU2 CZ-RWST2 CZ-RWSL2 Display / Affichage/ Anzeige / Display Visor / Οθόνη Visor / Дисплей / Дисплей 2 3 4 5 1 2 Operation Panel / Panneau de commande Bedienfeld / Pannello di Comando Painel de comando / Πλαίσιο λειτουργίας Panel de operaciones / Панель управления / Панель керування 3 CZ-RWSC2 4 5 1 CZ-RWSY2 1 2 7 8 9 3 4 5 6 I 1 2 3 4 5 8 9 7 Indoor Unit (CZ-RWSK2) / Appareil intérieur (CZ-RWSK2) / Raumeinheit (CZ-RWSK2) / Apparecchio Interno (CZ-RWSK2) / Unidade interior (CZ-RWSK2) / Εσωτερική μονάδα (CZ-RWSK2) / Unidad interior (CZ-RWSK2) / Внутренний блок (CZ-RWSK2) / Внутрішній блок (CZ-RWSK2) 3 4 5 2 II 00_Instruction_cover_9L. indd 2 2012/09/12 12:41:50 Περιεχόμενα 1. Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR-2 Ονομασίες και λειτουργίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (Όπως και με τη λειτουργία ψύξης) Όταν η θερμοκρασία δωματίου πλησιάζει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, η μονάδα συνεχίζει να εκκινείται και να σταματά αυτόματα. Όταν σταματά η λειτουργία ξηρού αέρα, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας παράγει ένα ελαφρύ αεράκι ώστε η υγρασία του δωματίου να μην επιστρέψει στο ελάχιστο. Ανάλογα με την εσωτερική μονάδα που χρησιμοποιείται ή/και τη θερμοκρασία που επικρατεί στο δωμάτιο, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ενδέχεται να μην είναι ρυθμιζόμενη. Ανάλογα με την εσωτερική μονάδα που χρησιμοποιείται, όταν η εξωτερική θερμοκρασία αέρα είναι 15 °C ή μικρότερη, η λειτουργία ξηρού αέρα δεν θα λειτουργήσει. • • • • GR-8 Instruction_honbun_all. indb GR-8 2012/09/12 12:39:34 6. Λειτουργία χρονοδιακόπτη • • • Όταν ρυθμίζετε το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα στο τηλεχειριστήριο είναι σωστή. Το ρολόι του χρονοδιακόπτη μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε ένα σημείο από όπου το σήμα του θα φτάνει τον πομπό της εσωτερικής μονάδας. (Όταν ο χρονοδιακόπτης πλησιάσει την ώρα που έχει ρυθμιστεί, το τηλεχειριστήριο στέλνει ένα σήμα για Έναρξη/Διακοπή της μονάδας. ) Χρήση του χρονοδιακόπτη ή , και ενώ εμφανίζεται η ώρα 1. Πατήστε το του / στην οθόνη, αν πατήσετε ξανά το , μπορείτε να ρυθμίσετε / μια προγραμματισμένη ώρα. Στην οθόνη του χρονοδιακόπτη εμφανίζεται η πιο πρόσφατα προγραμματισμένη ώρα. "--:--" υποδεικνύει πότε πρέπει να αλλαχθούν οι μπαταρίες. ή και ρυθμίστε το 2. Πατήστε το του / χρονοδιακόπτη στην επιθυμητή ώρα. Κάθε φορά που πατάτε τα , η ώρα αλλάζει με προσαυξήσεις των / 10 λεπτών. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί, ο χρόνος θα αλλάζει γρήγορα. 3. Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, αν πατήσετε , η ώρα που ρυθμίσατε αλλάζει και εμφανίζεται με σταθερό τρόπο στην οθόνη, υποδεικνύοντας ότι οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί. Αφού η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη προβληθεί στην οθόνη για τρία δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην τρέχουσα ώρα. 3 1, 2 GR GR-9 Instruction_honbun_all. indb GR-9 2012/09/12 12:39:34 6. Λειτουργία χρονοδιακόπτη (συνέχ. ) Συνδυασμός χρονοδιακοπτών ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ • Ρύθμιση των χρονοδιακοπτών ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ αντίστοιχα. Έλεγχος της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη • • Εάν πατήσετε / για το ή το , εμφανίζεται ο προγραμματισμένος χρόνος για τέσσερα δευτερόλεπτα. Εάν δεν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, στη οθόνη εμφανίζεται --:--. (Αρχική ρύθμιση) Αλλαγή ρύθμισης του χρονοδιακόπτη • Πατήστε ξανά / / για το ή το για το χρονοδιακόπτη. , και όταν εμφανιστεί η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε Ακύρωση μιας ρύθμισης του χρονοδιακόπτη • • Εάν πατήσετε [CANCEL], ακυρώνεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη ρύθμιση είτε για το ή το χρονοδιακόπτη , πατήστε ή τον επιθυμητό χρονοδιακόπτη και όταν εμφανιστεί η προγραμματισμένη ώρα, πατήστε [CANCEL]. / Χρησιμοποιώντας την ίδια ρύθμιση χρονοδιακόπτη κάθε μέρα • Εάν πατήσετε το για 2 ή περισσότερα δευτερόλεπτα , εμφανίζεται το “ ” και ο χρονοδιακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ο χρονοδιακόπτης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θα λειτουργούν τη μονάδα κάθε μέρα την ίδια ώρα. Εάν πατήσετε ξανά το για δύο δευτερόλεπτα ή περισσότερο, το “ ” απενεργοποιείται και ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί μόνο μία φορά. • GR-10 Instruction_honbun_all. indb GR-10 2012/09/12 12:39:35 7. Ρύθμιση της κατεύθυνσης αέρα • • • Ποτέ μην προσπαθείτε να κινήσετε χειροκίνητα το πτερύγιο (έλασμα ανοδικής/καθοδικής κατεύθυνσης αέρα) που ελέγχεται από το τηλεχειριστήριο. [. . . ] Εάν ο διακόπτης [Κανονική λειτουργία/Διακοπή ΟΛΩΝ (Normal/Stop ALL)] είναι ρυθμισμένος στο Διακοπή ΟΛΩΝ (Stop ALL), η μονάδα δεν μπορεί να λάβει σήματα από το τηλεχειριστήριο. • GR-18 Instruction_honbun_all. indb GR-18 2012/09/12 12:39:36 13. Διάφορες ρυθμίσεις Μπορείτε να κάνετε πολλές αλλαγές στις ρυθμίσεις, ανάλογα με την εσωτερική μονάδα που χρησιμοποιείτε. Δείκτες τρόπου λειτουργίας, εμφάνιση ώρας (24-ωρη, ΠΜ/ΜΜ), μέγιστη θερμοκρασία θέρμανσης • • (Οι ρυθμίσεις αυτές αποθηκεύονται σε μη πτητική μνήμη στο τηλεχειριστήριο, ώστε ακόμα και όταν αλλαχθούν οι μπαταρίες, οι ρυθμίσεις δεν επανέρχονται στις προεπιλεγμένες. ) Πρώτα ελέγξτε την οθόνη του τηλεχειριστηρίου όταν δεν λειτουργεί η μονάδα και στη συνέχεια κάντε τις επιθυμητές ρυθμίσεις. Ενώ κρατάτε πατημένα τα παρακάτω κουμπιά, κάθε φορά που πατάτε το τηλεχειριστηρίου. Ρυθμίζεται αυτό που εμφανίζεται όταν απελευθερώσετε το . Αντικείμενο ρύθμισης Κουμπί λειτουργίας Περιεχόμενα ρύθμισης Αντλία θέρμανσης (με αυτόματη λειτουργία) Ρύθμιση οθόνης της κατάστασης λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου όταν είναι πατημένο το Πατήστε ενώ πατάτε Αντλία θέρμανσης (χωρίς αυτόματη λειτουργία) Προεπιλεγμένο κλιματιστικό 24 Ώρες ΠΜ/ΜΜ Το μέγιστο εύρος θερμοκρασίας θέρμανσης είναι 26 °C - 30 °C Τρόπος λειτουργίας • • αλλάζει η οθόνη του Οθόνη τηλεχειριστηρίου Ρύθμιση οθόνης ρολογιού Πατήστε ενώ πατάτε Μέγιστη δυνατή ρύθμιση θερμοκρασίας στον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης Πατήστε ενώ πατάτε GR GR-19 Instruction_honbun_all. indb GR-19 2012/09/12 12:39:37 14. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC CZ-RWSC2

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC CZ-RWSC2.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag