οδηγίες χρήσης PANASONIC KX-MB1500

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KX-MB1500 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KX-MB1500 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KX-MB1500


PANASONIC KX-MB1500 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (871 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PANASONIC KX-MB1500 (2411 ko)
   PANASONIC KX-MB1500 (438 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KX-MB1500

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Η οθόνη και οι αναφορές εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ελληνικά. Αν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης (λειτουργία #110). Προσοχή: R Κατά τον χειρισμό, η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη. R Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε το τηλεφωνικό καλώδιο που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία (KX-MB1520/KX-MB1530 μόνο). [. . . ] Αν χρειάζεται επιδιόρθωση, δώστε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Αν ανοίξετε ή αφαιρέσετε τα καλύμματα, υπάρχει περίπτωση να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση ενδέχεται να προξενήσει ηλεκτροπληξία κατά τη χρήση της συσκευής. R Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις που σημειώνονται πάνω στη συσκευή. R Μην χύνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ. λπ. ) στο φις του καλωδίου της τηλεφωνικής γραμμής και μην το αφήνετε καθόλου να βραχεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Εάν το φις του καλωδίου της τηλεφωνικής γραµµής βραχεί, τραβήξτε το αµέσως από την επιτοίχια πρίζα του τηλεφώνου και µην το χρησιµοποιείτε (KX-MB1520/ KX-MB1530 μόνο). R Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης αν σας συμβεί κάτι από τα ακόλουθα: – Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει ξεφτίσει ή έχει καταστραφεί. – Αν η συσκευή έχει εκτεθεί στη βροχή ή νερό, ή κάποιο υγρό έχει χυθεί στο εσωτερικό της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων για να επισπεύσετε το στέγνωμα οποιουδήποτε μέρους, γιατί έτσι θα προκληθεί μόνιμη βλάβη. – Αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά παρά το ότι ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. Ρυθμίστε μόνον εκείνα τα πλήκτρα ελέγχου που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Ακατάλληλες ρυθμίσεις ίσως 1. Σημαντικές Πληροφορίες ENERGY STAR: R Ως εταιρεία που συμμετέχει στο πρόγραμμα ENERGY STAR®, η Panasonic δηλώνει ότι το παρόν προϊόν πληροί τις προδιαγραφές ENERGY STAR για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν στις Η. Π. Α. Πίνακας περιεχομένων 1. 1 Για την ασφάλειά σας 1. 2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. 3 Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά µε την συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτηµάτων και χρησιµοποιηµένων µπαταριών 1. 4 Παράνομα φωτοαντίγραφα 1. 5 Χρήσιμες πληροφορίες 1. 6 Εγγύηση 2 3 3 4 4 5 1. 1 Για την ασφάλειά σας Για να αποτρέψετε σοβαρό τραυματισμό και απώλεια ζωής/ περιουσίας, διαβάστε αυτό το τμήμα προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής λειτουργία της. 1. 1. 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ισχύς και γείωση R Σε περίπτωση που αρχίσει να εξέρχεται καπνός, να αναδύονται περίεργες οσμές ή η μονάδα αρχίσει να κάνει ασυνήθιστους θορύβους, αποσυνδέστε την από τις πρίζες. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν βγαίνει πια καπνός και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις. R Να συνδέετε τη συσκευή σε τάση ίδια με αυτή που αναγράφεται πάνω της. Αν δεν είστε σίγουροι για την τάση του σπιτιού σας, συμβουλευθείτε το κατάστημα/τον αντιπρόσωπο ή τη ΔΕΗ. – Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε τα πολύ καλά με νερό. – Σε κάθε περίπτωση, ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν προκύψουν δυσμενή συμπτώματα. – – Καλώδιο USB R Για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τα όρια συνεχούς εκπομπής, χρησιμοποιείτε μόνο θωρακισμένο καλώδιο USB (Παράδειγμα: πιστοποιημένο καλώδιο Hi-Speed USB 2. 0). 1. 1. 2 ΠΡΟΣΟΧΗ Εγκατάσταση και ανατοποθέτηση R Αν μετακινήσετε τη συσκευή από κρύες σε πιο ζεστές περιοχές, περιμένετε 30 λεπτά περίπου για να ενεργοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας, ώστε να επιτρέψετε στη μονάδα να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αν ο διακόπτης λειτουργίας ενεργοποιηθεί αμέσως μετά από ξαφνική αλλαγή κλίματος, ενδέχεται να συμπυκνωθούν υδρατμοί στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη. [. . . ] Μπορεί να επιβληθούν ποινές ή πρόστιμα και/ή φυλάκιση σε εκείνους που αποδεικνύεται ότι είναι ένοχοι. Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα στοιχείων για τα οποία ενδέχεται να είναι παράνομη η φωτοαντιγράφησή τους στη χώρα σας. – Νόμισμα – Χαρτονομίσματα και επιταγές – Τραπεζικά και κρατικά ομόλογα και τίτλοι – Διαβατήρια και ταυτότητες – Υλικό που διαθέτει προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικά σήματα, για τα οποία δεν υπάρχει η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη – Ταχυδρομικά γραμματόσημα και άλλα μέσα συναλλαγών Ο κατάλογος αυτός δεν είναι αναλυτικός και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβειά του. Σε περίπτωση που έχετε την οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνήστε με το νομικό σας σύμβουλο. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KX-MB1500

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KX-MB1500.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag