οδηγίες χρήσης PANASONIC KX-PRW110GR SMARTPHONE CONNECT APP GUIDE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KX-PRW110GR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KX-PRW110GR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KX-PRW110GR


PANASONIC KX-PRW110GR SMARTPHONE CONNECT APP GUIDE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1043 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KX-PRW110GRSMARTPHONE CONNECT APP GUIDE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect Αρ. μοντέλου KX-PRW110 KX-PRW120 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Στο παρόν έντυπο επεξηγείται ο τρόπος χρήσης της εφαρμογής Smartphone Connect. Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του τηλεφωνικού σας συστήματος, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το τηλεφωνικό σας σύστημα. Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Επισκόπηση του Smartphone Connect . . . . . . . . . . . . . . . 3 Λειτουργίες καταχώρισης Καταχώριση του smartphone σας σε πρόσθετες μονάδες βάσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Επιλογή μονάδας βάσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Επιβεβαίωση του σημείου ασύρματης πρόσβασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Κατάργηση καταχώρισης του smartphone σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Τα πρώτα βήματα Εκκίνηση, έξοδος και καταχώριση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Διάταξη οθόνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ειδοποιήσεις κατάστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Λειτουργίες τηλεφώνου Πραγματοποίηση κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Χρήση άλλων λειτουργιών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σταθερής τηλεφωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Απάντηση κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας . . . . . . . . . . 8 Χρήση άλλων ακουστικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Άλλες πληροφορίες Σε περίπτωση προβλήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Μηνύματα σφάλματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Επίλυση προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Λειτουργίες μητρώου κλήσεων Προβολή του μητρώου κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Πραγματοποίηση κλήσης από το μητρώο κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Προσθήκη στοιχείων από το μητρώο κλήσεων στις επαφές σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Σβήσιμο του μητρώου κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Λειτουργίες του αυτόματου τηλεφωνητή Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή . . . . . . . 13 Αναπαραγωγή των μηνυμάτων σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Άλλες λειτουργίες Αντιγραφή δεδομένων στο τηλεφωνικό σας σύστημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Αντιγραφή επαφών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Αντιγραφή εικόνων (μόνο για την έκδοση Android™) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Αντιγραφή του ήχου κλήσης (μόνο για την έκδοση Android) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Διαχείριση μνήμης ακουστικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Αλλαγή ρυθμίσεων γραμμής κατάστασης και ειδοποιήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 Εισαγωγή Επισκόπηση του Smartphone Connect Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή Smartphone Connect στο smartphone σας και να το χρησιμοποιήσετε σαν επέκταση του συστήματος τηλεφωνίας σας. [. . . ] Κατά την αντιγραφή επαφών, τα στοιχεία ονόματος και τηλεφωνικού αριθμού αντιγράφονται στη μονάδα βάσης και οι εικόνες των επαφών αντιγράφονται στα επιλεγμένα ακουστικά. 2 3 14 Άλλες λειτουργίες [Πρ. σε λίστα] για να επιλέξετε μια άλλη επαφή. 2 4 5 Αφού προσθέσετε όλες τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε, πιέστε [Επόμ. ]. Αν αποστέλλετε επαφές που έχουν συνημμένες εικόνες, επιλέξτε τα ακουστικά στα οποία θέλετε να αντιγράψετε τις εικόνες των επαφών και, στη συνέχεια, πιέστε [Αποστ. ]. Εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό (το πολύ 4 ψηφία). ® MOKN ® M N Εθνικός κωδικός πρόσβασης Αν αποθηκεύσετε εθνικούς τηλεφωνικούς αριθμούς στο smartphone σας χρησιμοποιώντας το “+” και τον κωδικό χώρας, αποθηκεύστε τον αριθμό που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε στη θέση του κωδικού χώρας για να πραγματοποιήσετε εθνική κλήση. 1 Αντιγραφή όλων των επαφών 1 2 3 Εκκινήστε την εφαρμογή και ανοίξτε την οθόνη [Περισ. ]. Πιέστε [Αποστολή επαφών] ® [Αποστ. όλων] ® [ΟΚ]. Αν αποστέλλετε επαφές που έχουν συνημμένες εικόνες, επιλέξτε τα ακουστικά στα οποία θέλετε να αντιγράψετε τις εικόνες των επαφών και, στη συνέχεια, πιέστε [Αποστ. ]. Χρησιμοποιώντας ένα από τα ακουστικά που παραλάβατε μαζί με το τηλεφωνικό σας σύστημα, πατήστε MΜενουN (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) #119 Εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό (το πολύ 4 ψηφία). ® MOKN ® M N 2 Σημαντικό: R Αφού αντιγράψετε τις επαφές από το smartphone σας στη μονάδα βάσης, επιβεβαιώστε ότι οι τηλεφωνικοί αριθμοί μετατράπηκαν σωστά. Ρύθμιση κωδικών μετατροπής τηλεφωνικών αριθμών Αν αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στις επαφές του smartphone σας χρησιμοποιώντας το σύμβολο “+” και τον κωδικό χώρας, συνιστάται να αποθηκεύστε τους εξής κωδικούς στη μονάδα βάσης. Διεθνής κωδικός Αποθηκεύστε το διεθνές πρόθεμα κλήσης που πρέπει να χρησιμοποιείτε όταν καλείτε χειροκίνητα διεθνείς τηλεφωνικούς αριθμούς. Αντιγραφή εικόνων (μόνο για την έκδοση Android™) Μπορείτε να αντιγράψετε εικόνες από το smartphone σας στα ακουστικά σας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιείτε τις εικόνες ως μοτίβο ταπετσαρίας. 1 2 3 4 5 Εκκινήστε την εφαρμογή και ανοίξτε την οθόνη [Περισ. ]. Πιέστε [Αποστολή ταπετσαρίας]. R Εκκινείται η προεπιλεγμένη εφαρμογή προβολής εικόνων του smartphone σας. Επιλέξτε την εικόνα που επιθυμείτε. Περικόψτε την εικόνα. 1 Χρησιμοποιώντας ένα από τα ακουστικά που παραλάβατε μαζί με το τηλεφωνικό σας σύστημα, πατήστε MΜενουN (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) #117 Εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό (το πολύ 4 ψηφία). ® MOKN ® M N 2 Κωδικός χώρας Αποθηκεύστε τον κωδικό χώρας που απαιτείται όταν καλείτε στη χώρα σας από το εξωτερικό. 1 Χρησιμοποιώντας ένα από τα ακουστικά που παραλάβατε μαζί με το τηλεφωνικό σας σύστημα, πατήστε MΜενουN (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) #118 Επιλέξτε τα ακουστικά στα οποία θέλετε να αντιγράψτε την εικόνα και, στη συνέχεια, πιέστε [Αποστ. ]. Σημείωση: R Σε κάθε ακουστικό μπορούν να αποθηκευθούν 2 εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν ως μοτίβο ταπετσαρίας. 15 Άλλες λειτουργίες Αντιγραφή του ήχου κλήσης (μόνο για την έκδοση Android) Μπορείτε να αντιγράψτε τον τρέχοντα ήχο κλήσης του smartphone σας σε άλλα ακουστικά. επιβεβαιώσετε τη χρήση της μνήμης του ακουστικού και να διαγράψετε τυχόν περιττά στοιχεία για να ελευθερώσετε μνήμη. Επιβεβαίωση χρήσης μνήμης 1 Χρησιμοποιώντας ένα από τα ακουστικά που παραλάβατε μαζί με το τηλεφωνικό σας σύστημα, πατήστε MΜενουN (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) #670 Επιβεβαιώστε τα στοιχεία. ® M N 1 2 3 Εκκινήστε την εφαρμογή και ανοίξτε την οθόνη [Περισ. ]. Πιέστε [Αποστολή ήχου κλήσης] ® [Αποστ. ]. Επιλέξτε τα ακουστικά στα οποία θέλετε να αντιγράψετε τον ήχο κλήσης και, στη συνέχεια, πιέστε [Αποστ. ]. Σημείωση: R Μπορείτε να αντιγράψετε μόνο τον τρέχοντα ήχο κλήσης του smartphone σας. Για να αντιγράψετε έναν συγκεκριμένο ήχο κλήσης, επιλέξτε τον πρώτα ως ήχο κλήσης του smartphone σας. R Σε κάθε ακουστικό μπορούν να αποθηκευθούν έως 30 αρχεία ήχων κλήσης ή συνολικά 60 δευτερόλεπτα ήχου. Για τα ονόματα αρχείων ισχύει περιορισμός 29 χαρακτήρων, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η επέκταση του αρχείου. R Μπορούν να αντιγραφούν μόνο τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα ενός ήχου κλήσης. [. . . ] Το SSID (όνομα ασύρματου δικτύου) που είναι εκχωρημένο στη νέα συσκευή είναι διαφορετικό από το SSID του ασύρματου δρομολογητή στον οποίο είναι συνδεδεμένη η μονάδα βάσης. → Προσθέστε το νέο σημείο ασύρματης πρόσβασης (σελ. R Έχετε αλλάξει το SSID (όνομα ασύρματου δικτύου) ή τον κωδικό πρόσβασης που έχει εκχωρηθεί στον ασύρματο δρομολογητή σας, κατά συνέπεια η μονάδα βάσης δεν μπορεί να συνδεθεί στον ασύρματο δρομολογητή σας. → Ανατρέξτε στο έντυπο Οδηγίες χρήσης που συνοδεύει το τηλεφωνικό σας σύστημα και διαμορφώστε τη μονάδα βάσης ώστε να συνδέεται στον ασύρματο δρομολογητή σας. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KX-PRW110GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KX-PRW110GR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag