οδηγίες χρήσης PANASONIC KX-TG7861GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KX-TG7861GR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KX-TG7861GR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KX-TG7861GR


PANASONIC KX-TG7861GR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2099 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KX-TG7861GR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] . KX-TG7851GR KX-TG7861GR . KX-TG7851. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα “Τα πρώτα βήματα” στη σελ. 10. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. TG78xxGR(el-el)_0521_ver111. pdf 1 2013/05/21 8:11:44 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Σύνθεση μοντέλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Γενικές πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Κατάλογος καλούντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Σημαντικές πληροφορίες Για την ασφάλειά σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Για καλύτερες επιδόσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Άλλες πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων) Χρήση SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση SMS . . . . . . . . . . . . . . . 38 Αποθήκευση αριθμών των κέντρων μηνυμάτων SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Αποστολή μηνύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Λήψη μηνύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Άλλες ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Τα πρώτα βήματα Ξεκινώντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Σημείωση κατά την εκκίνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Χειριστήρια ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Οθόνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Λειτουργία προστασίας οθόνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) . . . . . . . . . . . . 15 Αρχικές ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Λειτουργία Eco με το πάτημα ενός πλήκτρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Λειτουργία απεικόνισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Αυτόματος τηλεφωνητής Αυτόματος τηλεφωνητής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) του αυτόματου τηλεφωνητή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Μήνυμα χαιρετισμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ακρόαση μηνυμάτων με τη μονάδα βάσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ακρόαση μηνυμάτων με το ακουστικό . . . . . . . . . . . . . . . 43 Χρήση από απόσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγματοποίηση κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Απάντηση κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Κλείδωμα πληκτρολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Ενδοεπικοινωνία/Εντοπισμός Ενδοεπικοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Εντοπισμός ακουστικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Μεταβίβαση κλήσεων, τηλεφωνικές διασκέψεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος . . . . . . . . . . . . . . 22 Ταχεία κλήση Ταχεία κλήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Χρήσιμες πληροφορίες Εισαγωγή χαρακτήρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Μηνύματα σφάλματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Επίλυση προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Προγραμματισμός Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ειδικός προγραμματισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Καταχώριση μιας μονάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ευρετήριο Ευρετήριο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2 TG78xxGR(el-el)_0521_ver111. pdf 2 2013/05/21 8:11:45 Εισαγωγή Σύνθεση μοντέλου n Σειρά KX-TG7851 n Σειρά KX-TG7861 Σειρά Σειρά KX-TG7851 Σειρά KX-TG7861 Αρ. µοντέλου KX-TG7851 KX-TG7861 Μονάδα βάσης Αρ. [. . . ] Μπορείτε να επιλέξετε αν το όνομα του ακουστικού θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Οχι”. Αν επιλέξετε “Ναι” χωρίς να εισάγετε κανένα όνομα ακουστικού, εμφανίζεται “Ακουστικο 1” έως “Ακουστικο 6”. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας (on/off) 1 2 3 M N (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) #238 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MOKN R Αν επιλέξετε “Απενεργοπ. ”, πιέστε MeN για έξοδο. Εισαγάγετε την ώρα και τα λεπτά που θέλετε να ξεκινά αυτή η λειτουργία. a MOKN R Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών για το ρολόι (“AM” ή “PM”) πιέζοντας *. Εισαγάγετε την ώρα και τα λεπτά που θέλετε να σταματά αυτή η λειτουργία. a MOKN MeN R Όταν ρυθμιστεί η νυχτερινή λειτουργία, . εμφανίζεται η ένδειξη 1 2 3 4 5 M N (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) #104 Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα (10 χαρακτήρες το ανώτατο, σελ. R Αν δεν χρειάζεται, μεταβείτε στο βήμα 3. MOKN MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MOKN 2 φορές MeN 4 5 Αλλαγή ώρας έναρξης και λήξης 1 M N (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) #237 32 TG78xxGR(el-el)_0521_ver111. pdf 32 2013/05/21 8:11:47 Προγραμματισμός Φραγή εισερχόμενων κλήσεων (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος) Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα να απορρίπτει κλήσεις από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς ατόμων στα οποία δεν θέλετε να απαντήσετε, π. χ. ανεπιθύμητες κλήσεις. Όταν ληφθεί μια κλήση, η μονάδα δεν θα κουδουνίσει όσο εκτελείται αναγνώριση του καλούντος. Αν ο τηλεφωνικός αριθμός συμφωνεί με μια καταχώριση του καταλόγου φραγής εισερχόμενων κλήσεων, η μονάδα δεν στέλνει κανένα τόνο στον καλούντα και διακόπτει την κλήση. Σημαντικό: R Όταν η μονάδα λάβει κλήση από έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον κατάλογο φραγής εισερχόμενων κλήσεων, η κλήση διακόπτεται και ο αριθμός καταγράφεται στον κατάλογο καλούντων (σελ. 36) με το σύμβολο . 2 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό (24 ψηφία το ανώτατο). a MOKN R Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πιέστε MCN. MeN 3 Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αριθμών κλήσεων φραγής 1 2 3 M N (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) #217 MbN: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυμείτε. R Για έξοδο πιέστε MeN. Για να επεξεργαστείτε έναν αριθμό: M N a Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό. a MOKN a MeN Για να διαγράψετε έναν αριθμό: M N a MbN: “Ναι” a MOKN a MeN Σημείωση: R Πιέστε κατά την επεξεργασία το επιθυμητό πλήκτρο κλήσης για προσθήκη και το MCN για διαγραφή. Αποθήκευση ανεπιθύμητων καλούντων Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 τηλεφωνικούς αριθμούς στον κατάλογο φραγής εισερχόμενων κλήσεων. [. . . ] Αιτία/λύση R Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος (off). Ενεργοποιήστε την (on) (σελ. R Η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Διαγράψτε τα ανεπιθύμητα μηνύματα (σελ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KX-TG7861GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KX-TG7861GR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag