οδηγίες χρήσης PANASONIC KXTGD310GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KXTGD310GR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KXTGD310GR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KXTGD310GR


PANASONIC KXTGD310GR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (8289 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KXTGD310GR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TGD310GR Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα “Τα πρώτα βήματα” στη σελ. 9. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. 1103_KX-TGD31xGR(el-GR)_ver004. pdf 1 2015/03/12 8:28:05 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Γενικές πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Κατάλογος καλούντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Σημαντικές πληροφορίες Για την ασφάλειά σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Για καλύτερες επιδόσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Άλλες πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων) Ρύθμιση SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Αποστολή μηνύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Λήψη μηνύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Άλλες ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Τα πρώτα βήματα Ξεκινώντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Χειριστήρια ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Εικονίδια οθόνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) . . . . . . . . . . . . 13 Ρύθμιση γλώσσας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ημερομηνία και ώρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Άλλες ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Τρόπος κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Χρήσιμες πληροφορίες Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Εισαγωγή χαρακτήρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Μηνύματα σφάλματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ευρετήριο Ευρετήριο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγματοποίηση κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Απάντηση κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ενδοεπικοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Κλείδωμα πληκτρολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Τηλεφωνικός κατάλογος Τηλεφωνικός κατάλογος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ταχεία κλήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Προγραμματισμός Λίστα μενού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Αφύπνιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Λειτουργία Μην ενοχλείτε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Φραγή ενοχλητικών κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Παρακολούθηση μωρού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Άλλος προγραμματισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Καταχώρηση μιας μονάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2 1103_KX-TGD31xGR(el-GR)_ver004. pdf 2 2015/03/12 8:28:06 Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό Παρεχόμενος πρόσθετος εξοπλισμός Αριθμ. [. . . ] R Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια εξωτερική κλήση ενώ η λειτουργία αναβολής είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αναβολής πριν πραγματοποιήσετε την κλήση. 1 2 3 M N#720 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή αφύπνιση. a MOKN MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή αφύπνισης. a MOKN “Απενεργοπ. ” Απενεργοποιεί την αφύπνιση. Μεταβείτε στο βήμα 9. “Μια φορα” Ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης μία φορά την καθορισμένη ώρα. “Καθημερινα” Η αφύπνιση ηχεί την καθορισμένη ώρα καθημερινά. Μεταβείτε στο βήμα 5. “Εβδομαδιαια” Η αφύπνιση ηχεί κάθε εβδομάδα τη ρυθμισμένη ώρα ή ώρες. Λειτουργία Μην ενοχλείτε Με τη λειτουργία Μην ενοχλείτε μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο κατά την οποία το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει για εξωτερικές κλήσεις. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, για παράδειγμα ενώ κοιμάστε. Η λειτουργία Μην ενοχλείτε μπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κατηγοριών του τηλεφωνικού καταλόγου (σελ. 19), μπορείτε επίσης να επιλέξετε κατηγορίες καλούντων των οποίων οι κλήσεις παρακάμπτουν τη λειτουργία Μην ενοχλείτε και κάνουν το ακουστικό να κουδουνίζει (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος). 4 Προχωρήστε στη διαδικασία ανάλογα με την επιλογή σας στο βήμα 3. n Μια φορα: Εισαγάγετε την επιθυμητή ημέρα και μήνα. a MOKN n Εβδομαδιαια: MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας και πιέστε M N. a MOKN 27 1103_KX-TGD31xGR(el-GR)_ver004. pdf 27 2015/03/12 8:28:09 Προγραμματισμός Σημαντικό: R Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. R Αν έχετε ενεργοποιήσει την αφύπνιση, η αφύπνιση ακούγεται ακόμα και αν η λειτουργία Μην ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη. 2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Μην ενοχλείτε MbN: Επιλέξτε τις κατηγορίες που επιθυμείτε. aM N R Δίπλα στους αριθμούς επιλεγμένων κατηγοριών εμφανίζεται η ένδειξη “ ”. R Για να ακυρώσετε την επιλεγμένη κατηγορία: MbN Επιλέξτε την κατηγορία. a Πιέστε ξανά M N. Το σύμβολο “ ” εξαφανίζεται. MOKN a M N 3 1 2 3 4 M N#238 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MOKN R Αν επιλέξετε “Απενεργοπ. ”, πιέστε το N για έξοδο. [. . . ] 37). R Δεν είστε συνδρομητής στην κατάλληλη υπηρεσία. Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών. R Ο αριθμός/οί του κέντρου μηνυμάτων SMS δεν είναι αποθηκευμένος/οι ή είναι εσφαλμένος/οι. Αποθηκεύστε τους σωστούς αριθμούς (σελ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KXTGD310GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KXTGD310GR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag