οδηγίες χρήσης PANASONIC KX-TGH210GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KX-TGH210GR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KX-TGH210GR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KX-TGH210GR


PANASONIC KX-TGH210GR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2393 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KX-TGH210GR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TGH210GR Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα “Τα πρώτα βήματα” στη σελ. 9. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Γενικές πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Κατάλογος καλούντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων) Ρύθμιση SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Αποστολή μηνύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Λήψη μηνύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Άλλες ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Σημαντικές πληροφορίες Για την ασφάλειά σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Για καλύτερες επιδόσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Άλλες πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Χρήσιμες πληροφορίες Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Εισαγωγή χαρακτήρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Μηνύματα σφάλματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Τα πρώτα βήματα Ξεκινώντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Χειριστήρια ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Εικονίδια οθόνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) . . . . . . . . . . . . 13 Ρύθμιση γλώσσας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ημερομηνία και ώρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Άλλες ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ευρετήριο Ευρετήριο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγματοποίηση κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Απάντηση κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ενδοεπικοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Κλείδωμα πληκτρολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Τηλεφωνικός κατάλογος Τηλεφωνικός κατάλογος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ταχεία κλήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Προγραμματισμός Λίστα μενού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Αφύπνιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Λειτουργία Μην ενοχλείτε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Φραγή ενοχλητικών κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Παρακολούθηση μωρού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Άλλος προγραμματισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Καταχώρηση μιας μονάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2 Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό Παρεχόμενος πρόσθετος εξοπλισμός Αριθμ. [. . . ] (Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος) Μπορείτε να καταργήσετε μόνο τον πρώτο κουδουνισμό, αν η μονάδα κουδουνίζει 2 ή περισσότερες φορές από προεπιλογή, γεγονός που εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία σας. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα να ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα κάθε φορά που λαμβάνονται πληροφορίες καλούντος, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε “ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ”. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε “Χειροκινητα”. (Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος) Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ρυθμίστε πρώτα την ημερομηνία και την ώρα (σελ. Σε μοντέλα που διαθέτουν συσκευή εντοπισμού αντικειμένου, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “1:Εντοπ. αντ. 1”. Αν καταχωρήσετε 2 ή περισσότερες συσκευές εντοπισμού αντικειμένου. Αν έχετε 2 ή περισσότερες συσκευές εντοπισμού αντικειμένου. Αυτό το μενού δεν εμφανίζεται όταν η λειτουργία επαναλήπτη είναι ρυθμισμένη ως “Ενεργοπ. ”. Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται ένα μόνο στοιχείο ή πολλά στοιχεία σε μια οθόνη ταυτόχρονα για τον κατάλογο μενού του ακουστικού, τον κατάλογο τηλεφωνικού καταλόγου, τον κατάλογο καλούντων και τον κατάλογο επανάληψης κλήσης. Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία απεικόνισης πολλών στοιχείων, μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη για να επιβεβαιώσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες με τον εξής τρόπο: – πιέζοντας το M Nή – πιέζοντας το M N a MbN: “Λεπτομερ. ” a MOKN Μπορείτε να ρυθμίσετε τον οπισθοφωτισμό της οθόνης του ακουστικού κατά τη διάρκεια της φόρτισης. – “Ενεργοπ. ”: Ο οπισθοφωτισμός είναι ενεργοποιημένος (μειωμένος). – “Απενεργοπ. ”: Ο οπισθοφωτισμός σβήνει ύστερα από 10 δευτερόλεπτα φόρτισης. Αν εγγραφείτε ως συνδρομητής σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και θέλετε να βλέπετε τα στοιχεία καλούντος αφού σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία. Ο χρόνος επανάληψης κλήσης/flash εξαρτάται από το δικό σας τηλεφωνικό κέντρο ή το τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου. Για να εμποδίζετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές, ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία. Το μενού αυτό δεν εμφανίζεται κατά την κύλιση στα μενού της οθόνης. Είναι διαθέσιμο μόνο με τον κωδικό άμεσης εντολής. *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14 *15 *16 Αφύπνιση Ένας ήχος αφύπνισης ηχεί την καθορισμένη ώρα για 1 λεπτό και επαναλαμβάνεται 5 φορές με διαλείμματα των 5 λεπτών (λειτουργία αναβολής). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε να εμφανίζεται ένα κείμενο υπενθύμισης για την αφύπνιση. Μπορούν να προγραμματιστούν συνολικά 5 διαφορετικές αφυπνίσεις για κάθε ακουστικό. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία από τις 3 διαφορετικές επιλογές αφύπνισης (μία φορά, κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα) για κάθε ώρα αφύπνισης. Σημαντικό: R Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. [. . . ] Ενεργοποιήστε την (on) (σελ. 39). R Δεν είστε συνδρομητής στην κατάλληλη υπηρεσία. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία. R Ο αριθμός/οί του κέντρου μηνυμάτων SMS δεν είναι αποθηκευμένος/οι ή είναι εσφαλμένος/οι. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KX-TGH210GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KX-TGH210GR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag