οδηγίες χρήσης PANASONIC KXTGJ310GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KXTGJ310GR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KXTGJ310GR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KXTGJ310GR


PANASONIC KXTGJ310GR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (8015 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KXTGJ310GR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TGJ310GR Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα “Τα πρώτα βήματα” στη σελ. 10. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. TGJ310GR(el-el)_0722_ver011. pdf 1 2015/07/22 15:15:27 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Γενικές πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Κατάλογος καλούντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Σημαντικές πληροφορίες Για την ασφάλειά σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Για καλύτερες επιδόσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Άλλες πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων) Ρύθμιση SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Αποστολή μηνύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Λήψη μηνύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Άλλες ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Τα πρώτα βήματα Ξεκινώντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Χειριστήρια ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Εικονίδια οθόνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) . . . . . . . . . . . . 14 Ρύθμιση γλώσσας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ημερομηνία και ώρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Άλλες ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Τρόπος κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Χρήσιμες πληροφορίες Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Εισαγωγή χαρακτήρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Μηνύματα σφάλματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Ευρετήριο Ευρετήριο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγματοποίηση κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Απάντηση κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ενδοεπικοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Κλείδωμα πληκτρολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Τηλεφωνικός κατάλογος Τηλεφωνικός κατάλογος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ταχεία κλήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Προγραμματισμός Λίστα μενού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Αφύπνιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Λειτουργία Μην ενοχλείτε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Φραγή ενοχλητικών κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Παρακολούθηση μωρού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Άλλος προγραμματισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Καταχώρηση μιας μονάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2 TGJ310GR(el-el)_0722_ver011. pdf 2 2015/07/22 15:15:27 Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό Παρεχόμενος πρόσθετος εξοπλισμός Αριθμ. [. . . ] Αν καταχωρήσετε 2 ή περισσότερες συσκευές εντοπισμού αντικειμένου. Αυτό το μενού δεν εμφανίζεται όταν η λειτουργία επαναλήπτη είναι ρυθμισμένη ως “Ενεργοπ. ”. Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται ένα μόνο στοιχείο ή πολλά στοιχεία σε μια οθόνη ταυτόχρονα για τον κατάλογο μενού του ακουστικού, τον κατάλογο τηλεφωνικού καταλόγου, τον κατάλογο καλούντων και τον κατάλογο επανάληψης κλήσης. Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία απεικόνισης πολλών στοιχείων, μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη για να επιβεβαιώσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες με τον εξής τρόπο: – πιέζοντας το M Nή – πιέζοντας το M N a MbN: “Λεπτομερ. ” a MOKN Μπορείτε να ρυθμίσετε τον οπισθοφωτισμό της οθόνης του ακουστικού κατά τη διάρκεια της φόρτισης. – “Ενεργοπ. ”: Ο οπισθοφωτισμός είναι ενεργοποιημένος (μειωμένος). – “Απενεργοπ. ”: Ο οπισθοφωτισμός σβήνει ύστερα από 10 δευτερόλεπτα φόρτισης. Αν εγγραφείτε ως συνδρομητής σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και θέλετε να βλέπετε τα στοιχεία καλούντος αφού σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία. Ο χρόνος επανάληψης κλήσης/flash εξαρτάται από το δικό σας τηλεφωνικό κέντρο ή το τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου. Για να εμποδίζετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές, ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία. Το μενού αυτό δεν εμφανίζεται κατά την κύλιση στα μενού της οθόνης. Είναι διαθέσιμο μόνο με τον κωδικό άμεσης εντολής. Αυτό το εικονίδιο μενού εμφανίζεται όταν η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου δεν είναι καταχωρημένη. *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14 *15 Αφύπνιση Ένας ήχος αφύπνισης ηχεί την καθορισμένη ώρα για 1 λεπτό και επαναλαμβάνεται 5 φορές με διαλείμματα των 5 λεπτών (λειτουργία αναβολής). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε να εμφανίζεται ένα κείμενο υπενθύμισης για την αφύπνιση. Μπορούν να προγραμματιστούν συνολικά 5 διαφορετικές αφυπνίσεις για κάθε ακουστικό. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία από τις 3 διαφορετικές επιλογές αφύπνισης (μία φορά, κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα) για κάθε ώρα αφύπνισης. Σημαντικό: R Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 14). 2 3 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή αφύπνιση. a MOKN MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή αφύπνισης. a MOKN “Απενεργοπ. ” Απενεργοποιεί την αφύπνιση. Μεταβείτε στο βήμα 9. “Μια φορα” Ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης μία φορά την καθορισμένη ώρα. [. . . ] Ενεργοποιήστε την (on) (σελ. 42). R Δεν είστε συνδρομητής στην κατάλληλη υπηρεσία. Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών. R Ο αριθμός/οί του κέντρου μηνυμάτων SMS δεν είναι αποθηκευμένος/οι ή είναι εσφαλμένος/οι. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KXTGJ310GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KXTGJ310GR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag