οδηγίες χρήσης PANASONIC KXTGK310GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KXTGK310GR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KXTGK310GR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KXTGK310GR


PANASONIC KXTGK310GR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1891 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KXTGK310GR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TGK310GR Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα “Τα πρώτα βήματα” στη σελ. 9. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. TGK310GR(el-el)_0318_ver004. pdf 1 2015/03/18 14:12:58 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Γενικές πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων) Ρύθμιση SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Αποστολή μηνύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Λήψη μηνύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Άλλες ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Σημαντικές πληροφορίες Για την ασφάλειά σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Για καλύτερες επιδόσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Άλλες πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Χρήσιμες πληροφορίες Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Εισαγωγή χαρακτήρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Μηνύματα σφάλματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Τα πρώτα βήματα Ξεκινώντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Χειριστήρια ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Εικονίδια οθόνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) . . . . . . . . . . . . 13 Ρύθμιση γλώσσας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ημερομηνία και ώρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Άλλες ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ευρετήριο Ευρετήριο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγματοποίηση κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Απάντηση κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ενδοεπικοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Κλείδωμα πληκτρολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Τηλεφωνικός κατάλογος Τηλεφωνικός κατάλογος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ταχεία κλήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Προγραμματισμός Λίστα μενού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Αφύπνιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Λειτουργία Μην ενοχλείτε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Φραγή ενοχλητικών κλήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Παρακολούθηση μωρού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Άλλος προγραμματισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Καταχώρηση μιας μονάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Κατάλογος καλούντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2 TGK310GR(el-el)_0318_ver004. pdf 2 2015/03/18 14:12:58 Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό Παρεχόμενος πρόσθετος εξοπλισμός Αριθμ. [. . . ] a MOKN MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή αφύπνισης. a MOKN “Απενεργοπ. ” Απενεργοποιεί την αφύπνιση. Μεταβείτε στο βήμα 9. “Μια φορα” Ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης μία φορά την καθορισμένη ώρα. “Καθημερινα” Η αφύπνιση ηχεί την καθορισμένη ώρα καθημερινά. Μεταβείτε στο βήμα 5. “Εβδομαδιαια” Η αφύπνιση ηχεί κάθε εβδομάδα τη ρυθμισμένη ώρα ή ώρες. Λειτουργία Μην ενοχλείτε Με τη λειτουργία Μην ενοχλείτε μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο κατά την οποία το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει για εξωτερικές κλήσεις. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, για παράδειγμα ενώ κοιμάστε. Η λειτουργία Μην ενοχλείτε μπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κατηγοριών του τηλεφωνικού καταλόγου (σελ. 19), μπορείτε επίσης να επιλέξετε κατηγορίες καλούντων των οποίων οι κλήσεις παρακάμπτουν τη λειτουργία Μην ενοχλείτε και κάνουν το ακουστικό να κουδουνίζει (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος). Σημαντικό: R Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. R Αν έχετε ενεργοποιήσει την αφύπνιση, η αφύπνιση ακούγεται ακόμα και αν η λειτουργία Μην ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη. 4 Προχωρήστε στη διαδικασία ανάλογα με την επιλογή σας στο βήμα 3. n Μια φορα: Εισαγάγετε την επιθυμητή ημέρα και μήνα. a MOKN n Εβδομαδιαια: MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας και πιέστε M N. a MOKN 5 6 Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα. a MOKN Εισαγάγετε μια υπενθύμιση κειμένου (10 χαρακτήρες το ανώτατο). a MOKN 27 TGK310GR(el-el)_0318_ver004. pdf 27 2015/03/18 14:13:00 Προγραμματισμός Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Μην ενοχλείτε Φραγή ενοχλητικών κλήσεων Με αυτήν τη λειτουργία απορρίπτονται οι κλήσεις από ανεπιθύμητους καλούντες (μόνο για τους συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος). Κατά την αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών στον κατάλογο φραγής κλήσεων (50 το ανώτατο), είναι διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία. – “Ενας αριθμος”: Η συσκευή μπορεί να απορρίπτει κλήσεις από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. – “Πολλοι αριθμοι”: Η συσκευή απορρίπτει κλήσεις που ξεκινούν με έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον κατάλογο φραγής κλήσεων, όπως πρόθεμα τηλεφωνικού αριθμού χωρίς χρέωση ή συγκεκριμένοι κωδικοί περιοχών. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή να απορρίπτει κλήσεις που δεν έχουν τηλεφωνικό αριθμό. [. . . ] 37). R Δεν είστε συνδρομητής στην κατάλληλη υπηρεσία. Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών. R Ο αριθμός/οί του κέντρου μηνυμάτων SMS δεν είναι αποθηκευμένος/οι ή είναι εσφαλμένος/οι. Αποθηκεύστε τους σωστούς αριθμούς (σελ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KXTGK310GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KXTGK310GR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag