οδηγίες χρήσης PANASONIC TX-40DSW404

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC TX-40DSW404 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC TX-40DSW404 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC TX-40DSW404


PANASONIC TX-40DSW404 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1807 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PANASONIC TX-40DSW404 (1643 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC TX-40DSW404

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] TX-24DSW504 TX-32DSW504S TX-40DSW404 TX-32DSF607 TX-32DSN608 TX-32DST606 TX-32DSX609 TX-32DSW504 TX-40DSW504S TX-40DSW504 TX-49DSW504S TX-49DSW504 TX-55DSW504 e HELP Ελληνικά Αρχική οθόνη Η Αρχική οθόνη μου • Πληροφορίες • Τρόπος χρήσης • Ρυθμίσεις • Χρώμα OSD 11 12 13 15 Λίστα APPS • Πληροφορίες • Τρόπος χρήσης • Ρυθμίσεις 16 17 18 Παρακολούθηση Βασικά • Βασική σύνδεση • Επιλογή καναλιού • Ζώνη πληροφοριών • Μενού επιλογών • Υπότιτλοι • Τελευταία προβολή • Χρονοδιακόπτ. απενεργ • Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας • Ρύθμιση της ώρας • Γλώσσα 19 23 25 28 30 31 32 33 36 37 Εξωτερικές συσκευές • Εξωτερική σύνδεση • Προβολή εξωτερικών εισόδων • Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης • Χαρακτηριστικά HDMI • Έγκυρα σήματα εισόδου 38 41 43 45 47 Για βέλτιστη εικόνα • Προεπιλογές εικόνας • Αισθητήρας περιβάλ.  • Αναλογία 48 49 50 -2- • Σήμα ελέγχου αναλογίας • Βασικές ρυθμίσεις • Ρυθμίσεις μείωσης θορύβου • Προηγμένες ρυθμίσεις • Ρυθμίσεις επιλογών • Ρυθμίσεις οθόνης • Αντιγραφή Ρυθμίσεων 52 54 55 56 59 61 62 Για βέλτιστο ήχο • Λειτουργία ήχου • Βασικές ρυθμίσεις • Ρυθμίσεις έντασης ήχου • Φωνητική Καθοδήγηση • Ηχητική Περιγραφή • Ρυθμίσεις για προχωρημένους 63 64 65 66 68 69 Οδηγός Προγράμματος • Χρήση του Οδηγού Προγράμματος • Εγγραφή χρονοδιακόπτη   72 75 Teletext • Προβολή teletext • Λειτουργία teletext • Χαρακτήρες Teletext 77 79 81 Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών • Μενού ρυθμίσεων • Επεξεργασία Αγαπημένων • Λίστα καναλιών • Αυτόματος Συντονισμός • Χειροκ. Συντονισμός • Ενημέρωση λίστας καναλιών • Μήνυμα νέου καναλιού • Κατάσταση σήματος • Άλλες ρυθμίσεις • Επιλέξιμοι δορυφόροι   82 83 85 87 91 94 95 96 97 98 -3- Εγγραφή   Ρύθμιση USB HDD • Προετοιμασία • Ρύθμιση για USB HDD 99 101 Εγγραφή τρέχοντος προγράμματος • Εγγραφή με ένα πλήκτρο • REW LIVE TV 103 104 Εγγραφή χρονοδιακόπτη • Ρύθμιση Εγγραφής Χρονοδιακόπτη • Επεξεργασία Εγγραφής Χρονοδιακόπτη • Σημείωση 106 108 109 Τεχνικές πληροφορίες • USB HDD 110 Media Player Χρήση του Media Player • Πληροφορίες • Επιλογή συσκευής / λειτουργίας • Συσκευή δικτύου 111 113 115 Λειτουργία Φωτογραφίας • Επιλογή αρχείου • Προβολή φωτογραφιών • Κατάταξη φωτογραφιών • Χρήση της διαδοχικής προβολής 116 117 118 119 Λειτουργία Βίντεο • Επιλογή αρχείου • Παρακολούθηση βίντεο • Ρύθμιση Βίντεο • Ρυθμίσεις εξόδου ήχου 123 124 126 128 Λειτουργία Μουσικής • Επιλογή αρχείου • Αναπαραγωγή μουσικής 129 130 -4- • Ρύθμιση μουσικής 131 Επιλογή εγγεγραμμένης τηλεόρασης   • Επιλογή περιεχομένου • Παρακολούθηση εγγεγραμμένης τηλεόρασης • Ομαδοποίηση περιεχομένου • Διαγραφή περιεχομένου • Αλλαγή συσκευής • Λίστα κεφαλαίων • Ρυθμίσεις εξόδου ήχου 132 133 135 136 137 138 139 Τεχνικές πληροφορίες • Προσοχή κατά το χειρισμό συσκευών • Συσκευές USB • Μορφή φωτογραφίας • Μορφή βίντεο • Μορφή μουσικής 140 141 142 143 146 Δίκτυο Περιεχόμενο ίντερνετ • Πληροφορίες • Επιλογή περιεχομένου ίντερνετ • Σημείωση 147 148 149 DLNA • Ροή στο σπίτι • Χρησιμοποιώντας DLNA 150 152 Συνδέσεις δικτύου • Σύνδεση στο διαδίκτυο • Σύνδεση DLNA • Σημείωση 153 154 157 Ρυθμίσεις δικτύου • Σύνδεση δικτύου • Χειροκίνητη - Ασύρματο • Χειροκίνητη - Ενσύρματο • Χειροκίνητη - Ασύρ. σημ. πρόσβ.  -5158 160 163 165 • Κατάσταση δικτύου • Ρυθμίσεις My Home Cloud • Όνομα VIERA • Ρύθμ. σύνδεσης δικτύου • Ρυθμ. μοιράσμ. [. . . ] Υπότιτλοι: Εμφάνιση / απόκρυψη υπότιτλων (εάν διατίθενται). Κείμενο Υποτίτλων: Επιλέγεται ο τύπος γραμματοσειράς για σωστή προβολή των υποτίτλων (αν διατίθεται). - 126 - Μέγεθος κειμ. υποτίτλων: Επιλέγει το μέγεθος γραμματοσειράς των υποτίτλων. υποτίτλων: Επιλέγει το χρώμα των υποτίτλων. Θέση κειμένου υποτίτλων: Προσαρμόζει τη θέση των υποτίτλων στην οθόνη. υποτίτλων: Προσαρμόζει τον χρόνο καθυστέρησης για τους υπότιτλους. - 127 - Ρυθμίσεις εξόδου ήχου Μπορείτε να απολαύσετε τον πολυκάναλο ήχο μέσω ενισχυτή συνδεδεμένου σε ακροδέκτη DIGITAL AUDIO ή HDMI2 (λειτουργία ARC). ●● Για να επιβεβαιώσετε ή να αλλάξετε την τρέχουσα κατάσταση ήχου edia Player > Λειτουργία Βίντεο > Ρύθμιση Βίντεο M 1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο MENU. 2. Επιλέξτε Ήχος > Επιλογή SPDIF και πιέστε OK για μετάβαση. 3. Επιλέξτε Αυτόματα / PCM και πιέστε OK για επικύρωση. Επιλογή SPDIF (Αυτόματα / PCM) Επιλέγει την αρχική ρύθμιση για το σήμα εξόδου ψηφιακού ήχου από τους ακροδέκτες DIGITAL AUDIO και HDMI2 (λειτουργία ARC). ●● Το SPDIF είναι πρότυπη μορφή αρχείου μεταφοράς ήχου. Αυτόματα: Το Dolby Digital Plus, το Dolby Digital και το πολυκάναλο HE-AAC εξάγονται ως Dolby Digital Bitstream. Το MPEG εξάγεται ως PCM. PCM: Το σήμα της ψηφιακής εξόδου ορίζεται σε PCM. ●● Το ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) είναι μια λειτουργία εξόδου ψηφιακού ήχου χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI. - 128 - Λειτουργία Μουσικής Επιλογή αρχείου 1. Επιλέξτε το φάκελο στην προβολή εικονιδίων. 2. Αρχίστε την αναπαραγωγή με το ●● (κόκκινο). Για λεπτομέρειες των υποστηριζόμενων μορφών αρχείων edia Player > Τεχνικές πληροφορίες > Μορφή μουσικής M ■■Προβολή εικονιδίων ●● Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου περιεχόμενου Για να αρχίσει η αναπαραγωγή (κόκκινο) Για να αλλάξετε τη συσκευή (κίτρινο) Για να αλλάξετε το περιεχόμενο (μπλε) ●● ●● ●● - 129 - Αναπαραγωγή μουσικής ■■Αναπαραγωγή επιλεγμένου αρχείου στο φάκελο 1. Επιλέξτε το φάκελο και πιέστε OK για μετάβαση. 2. Επιλέξτε το αρχείο. 3. Αρχίστε την αναπαραγωγή με το (κόκκινο). ■■Αναπαραγωγή ●● Για το χειρισμό της αναπαραγωγής : Γρήγορη μετάβαση πίσω : Γρήγορη μετάβαση εμπρός : Διακοπή OK : Παύση (εμφανίζεται η γραμμή χρονικής αναζήτησης) / Αναπαραγωγή ●● Για μεταπήδηση σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο 1) Εμφανίστε τη γραμμή χρονικής αναζήτησης με το OK. 2) Ενώ ακόμη εμφανίζεται η γραμμή χρονικής αναζήτησης Πιέστε / : / : Αναζήτηση για περ. 10 δευτερόλεπτα Πιέστε παρατεταμένα Ταχεία αναζήτηση 3) Μεταβείτε στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο με το OK. ●● Για την προβολή / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας Στο προηγούμενο κομμάτι (κόκκινο) Στο επόμενο κομμάτι (πράσινο) Για να επιστρέψετε στο εικονίδιο BACK/RETURN ●● ●● ●● - 130 - Ρύθμιση μουσικής Ορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία Μουσικής. ●● Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην προβολή εικονιδίων. 1. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το OPTION. 2. Επιλέξτε Ρύθμιση μουσικής > Επανάληψη με το OK. 3. Επιλέξτε Όχι / Φάκελος / Ένα και πιέστε OK για επικύρωση. Φάκελος: Επανάληψη αναπαραγωγής, μέσα στον επιλεγμένο φάκελο Ένα: Επανάληψη αναπαραγωγής του μεμονωμένου επιλεγμένου αρχείου - 131 - Επιλογή εγγεγραμμένης τηλεόρασης   Επιλογή περιεχομένου ●● ●● Για αποκλειστικό USB HDD Για την αναπαραγωγή του περιεχομένου στον USB HDD, βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση και οι ρυθμίσεις. γγραφή   > Ρύθμιση USB HDD Ε 1. Η λίστα περιεχομένου της επιλεγμένης συσκευής εμφανίζεται στη λειτουργία Εγγεγραμμένης τηλεόρασης. ●● Εμφανίζεται η υπολειπόμενη χωρητικότητα της επιλεγμένης συσκευής στην επάνω δεξιά γωνία. (Αυτή η τιμή ενδέχεται να μην είναι ακριβής ανάλογα την κατάσταση. ) Η λίστα περιεχομένου εμφανίζεται ως Όλα ή Δεν έχετε δει. [. . . ] Αυτό μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα της επιφάνειας. ●● ●● ●● ■■Φις ●● Να σφουγγίζετε το φις με στεγνό πανί τακτικά. Η υγρασία και η σκόνη ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. - 292 - Άδεια Άδεια Ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ειδική μνεία εμπορικών σημάτων εταιρειών ή προϊόντων, τα εν λόγω εμπορικά σήματα τυγχάνουν πλήρους σεβασμού. Το DVB και το DVB είναι εμπορικά σήματα της DVB Project. Το DiSEqC™ αποτελεί εμπορικό σήμα της EUTELSAT. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC TX-40DSW404

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC TX-40DSW404.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag