οδηγίες χρήσης PANASONIC TX-65CX700E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC TX-65CX700E Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC TX-65CX700E θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC TX-65CX700E


PANASONIC TX-65CX700E : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2150 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PANASONIC TX-65CX700E (1975 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC TX-65CX700E

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] TX-40CX700E TX-50CX700E TX-55CX700E TX-65CX700E e HELP Ελληνικά Διαβάστε αυτό πρώτα eHELP • Τρόπος χρήσης 12 Λειτουργίες • Ανάλυση 4K • Αρχική οθόνη • Info Frame • TV Anywhere • DVB-μέσω-IP • Εύκολος κατοπτρισμός 13 14 15 16 17 18 Αρχική οθόνη Αρχική οθόνη • Πληροφορίες • Τρόπος χρήσης • Μενού επιλογών 19 21 23 • Καρφίτσωμα στην Αρχική22 Ζωντανή τηλεόραση • Τρόπος χρήσης • Μενού επιλογών 24 25 Εφαρμογές • Τρόπος χρήσης • Μενού επιλογών 26 27 Συσκευές • Τρόπος χρήσης • Μενού επιλογών 28 29 Παρακολούθηση Βασικά • Βασική σύνδεση • Επιλογή καναλιού • Ζώνη πληροφοριών • Επιλογές AV -230 33 35 38 • Υπότιτλοι • Τελευταία προβολή • Χρονοδιακόπτ. απενεργ • Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας • Ρύθμιση της ώρας • Γλώσσα 40 41 42 43 46 47 Ανάλυση 4K • Εξοπλισμός συμβατός με 4K • Ρύθμιση HDCP • Αυτόματη Pύθμιση HDMI • Έγκυρη μορφή 4K 48 49 50 51 Εξωτερικές συσκευές • Εξωτερική σύνδεση • Προβολή εξωτερικών εισόδων • Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης • Χαρακτηριστικά HDMI • Πληροφορίες ακροδεκτών • Έγκυρα σήματα εισόδου 52 56 58 60 62 64 Για βέλτιστη εικόνα • Προεπιλογές εικόνας • Αισθητήρας περιβάλ.  • Αναλογία • Σήμα ελέγχου αναλογίας • Βασικές ρυθμίσεις • Ρυθμίσεις μείωσης θορύβου • Προηγμένες ρυθμίσεις • Ρυθμίσεις επιλογών • Ρυθμίσεις οθόνης • Αντιγραφή Ρυθμίσεων 65 66 67 69 71 73 74 78 81 83 Για βέλτιστο ήχο • Λειτουργία ήχου • Βασικές ρυθμίσεις • Ρυθμίσεις έντασης ήχου 84 85 87 -3- • Φωνητική Καθοδήγηση • Ηχητική Περιγραφή • Ρυθμίσεις για προχωρημένους 89 91 92 Οδηγός Προγράμματος • Χρήση του Οδηγού Προγράμματος • Εγγραφή χρονοδιακόπτη 95 98 Teletext • Προβολή teletext • Λειτουργία teletext • Χαρακτήρες Teletext 99 101 103 3D • Σημείωση • Προβολή 3D • Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D • Ρυθμίσεις 3D • Μορφή εικόνας πηγής 104 105 107 108 110 Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών • Μενού ρυθμίσεων • Επεξεργασία Αγαπημένων • Λίστα καναλιών • Αυτόματος Συντονισμός • Χειροκ. Συντονισμός • Ενημέρωση λίστας καναλιών • Μήνυμα νέου καναλιού • Κατάσταση σήματος • Άλλες ρυθμίσεις 111 112 114 116 119 122 123 124 125 Εγγραφή Ρύθμιση USB HDD • Προετοιμασία • Ρύθμιση για USB HDD 126 128 Εγγραφή τρέχοντος προγράμματος • Εγγραφή με ένα πλήκτρο -4130 Εγγραφή χρονοδιακόπτη • Ρύθμιση Εγγραφής Χρονοδιακόπτη • Επεξεργασία Εγγραφής Χρονοδιακόπτη • Απομακρυσμένη εγγραφή • Σημείωση 131 133 134 135 Τεχνικές πληροφορίες • USB HDD 136 Media Player Χρήση του Media Player • Πληροφορίες • Επιλογή συσκευής / λειτουργίας • Συσκευή δικτύου • Κοινή χρήση αρχείου 137 140 142 143 Λειτουργία Φωτογραφίας • Επιλογή αρχείου • Προβολή φωτογραφιών • Κατάταξη φωτογραφιών • Χρήση της διαδοχικής προβολής 144 145 146 147 Λειτουργία Βίντεο • Επιλογή αρχείου • Παρακολούθηση βίντεο • Ρύθμιση Βίντεο • Ρυθμίσεις εξόδου ήχου 149 150 152 154 Επιλογή εγγεγραμμένης τηλεόρασης • Επιλογή περιεχομένου • Παρακολούθηση εγγεγραμμένης τηλεόρασης • Ομαδοποίηση περιεχομένου • Διαγραφή περιεχομένου • Λίστα κεφαλαίων • Ρυθμίσεις εξόδου ήχου 155 156 158 159 160 161 Λειτουργία Μουσικής • Επιλογή αρχείου -5162 • Αναπαραγωγή μουσικής • Ρύθμιση μουσικής 163 164 Τεχνικές πληροφορίες • Προσοχή κατά το χειρισμό συσκευών • Κάρτα SD • Συσκευές USB • Μορφή φωτογραφίας • Μορφή βίντεο • Μορφή μουσικής 165 166 167 168 169 172 Δίκτυο Περιεχόμενο ίντερνετ • Πληροφορίες • Επιλογή περιεχομένου ίντερνετ • Σημείωση 173 174 175 DLNA • Ροή στο σπίτι • Χρησιμοποιώντας DLNA 176 180 Συνδέσεις δικτύου • Σύνδεση στο διαδίκτυο • Σύνδεση DLNA • Σημείωση 181 182 184 Ρυθμίσεις δικτύου • Σύνδεση δικτύου • Χειροκίνητη - Ασύρματο • Χειροκίνητη - Ενσύρματο • Χειροκίνητη - Ασύρ. σημ. πρόσβ.  • Κατάσταση δικτύου • Ρυθμίσεις My Home Cloud • Όνομα VIERA • Ρύθμ. σύνδεσης δικτύου • Ρυθμίσεις TV Anywhere 185 187 190 192 193 194 195 196 198 200 -6- • Ρυθμ. μοιράσμ. [. . . ] 2) Ενώ ακόμη εμφανίζεται η γραμμή χρονικής αναζήτησης Πιέστε / : / : Αναζήτηση για περ. 10 δευτερόλεπτα Πιέστε παρατεταμένα Ταχεία αναζήτηση 3) Μεταβείτε στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο με το OK. ●● Για την προβολή / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας Στο προηγούμενο κομμάτι (κόκκινο) Στο επόμενο κομμάτι (πράσινο) Για να επιστρέψετε στο εικονίδιο BACK/RETURN ●● ●● ●● - 163 - Ρύθμιση μουσικής Ορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία Μουσικής. ●● Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην προβολή εικονιδίων. 1. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το OPTION. 2. Επιλέξτε Ρύθμιση μουσικής > Επανάληψη με το OK. 3. Επιλέξτε Όχι / Φάκελος / Ένα και πιέστε OK για επικύρωση. Φάκελος: Επανάληψη αναπαραγωγής, μέσα στον επιλεγμένο φάκελο Ένα: Επανάληψη αναπαραγωγής του μεμονωμένου επιλεγμένου αρχείου - 164 - Τεχνικές πληροφορίες Προσοχή κατά το χειρισμό συσκευών ●● ●● Δεδομένα που έχουν τροποποιηθεί με Η/Υ ενδέχεται να μην εμφανίζονται. Μην αφαιρείτε τη συσκευή ενώ η τηλεόραση προσπελαύνει τα δεδομένα. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή την τηλεόραση. Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες πάνω στη συσκευή. Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε υψηλή πίεση ή κρούση. Εισαγάγετε τη συσκευή με τη σωστή κατεύθυνση. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή την τηλεόραση. Οι ηλεκτρικές παρεμβολές, ο στατικός ηλεκτρισμός ή ο εσφαλμένος χειρισμός ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δεδομένα ή στη συσκευή. Να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των καταγεγραμμένων δεδομένων σας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αποφευχθεί η αλλοίωση ή βλάβη των δεδομένων ή άστατη λειτουργία της τηλεόρασης. Η Panasonic δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημιά των εγγεγραμμένων δεδομένων. ●● ●● ●● ●● ●● - 165 - Κάρτα SD ■■Κάρτα SD Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SD η οποία ανταποκρίνεται στα πρότυπα SD. Η μη τήρηση των παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία στην τηλεόραση. 2, 1 mm 32 mm 24 mm Μορφή Κάρτας: Κάρτα SDXC - exFAT Κάρτα SDHC / Κάρτα SD - FAT16 ή FAT32 Τύπος συμβατής κάρτας (μέγιστη χωρητικότητα): Κάρτα SDXC (64 GB), Κάρτα SDHC (32 GB), Κάρτα microSDHC (32 GB), Κάρτα SD (2 GB), Κάρτα miniSD (2 GB), Κάρτα microSD (2 GB) (απαιτείται προσαρμογέας Κάρτας microSDHC / Κάρτας miniSD / Κάρτας microSD) ●● Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα microSDHC, κάρτα miniSD, ή κάρτα microSD, τοποθετείτε / αφαιρείτε την κάρτα μαζί με τον προσαρμογέα. - 166 - Συσκευές USB ●● Συνιστάται η σύνδεση της συσκευής απευθείας στη θύρα USB της τηλεόρασης. Μερικές συσκευές USB ή USB HUB ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται με την παρούσα τηλεόραση. Δεν μπορείτε να συνδέσετε συσκευές χρησιμοποιώντας αναγνώστη καρτών USB. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο. http://panasonic. net/viera/support (Μόνο στα αγγλικά) ●● ●● ●● ■■Μνήμη Φλας USB Μορφή αρχείου Μνήμης Φλας USB: FAT16, FAT32 ή exFAT ●● Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία συσκευών USB HDD με το Media Player, όταν αυτές έχουν φορμαριστεί σε Η/Υ. ■■USB HDD ●● Η χωρητικότητα USB HDD που λειτουργεί με αυτή την τηλεόραση είναι από 160 GB ως 3 TB. Συνδέστε τον USB HDD στην πρίζα για να κάνετε σωστή εγγραφή και αναπαραγωγή με αυτήν την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε Σκληρό δίσκο USB HDD που έχει φορμαριστεί με αυτή την τηλεόραση. γγραφή > Ρύθμιση USB HDD > Ρύθμιση για USB HDD Ε ●● ●● ●● Όσον αφορά την απόδοση, δεν εγγυόμαστε για όλες τις συσκευές USB HDD. Ελέγξτε τις συσκευές USB HDD που έχουν δοκιμαστεί για συμβατότητα με την παρούσα τηλεόραση στην ακόλουθη ιστοσελίδα. [. . . ] Τα DLNA®, λογότυπο DLNA και DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance. Το Windows είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Το Mac αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc. Το HDMI, ο Λογότυπος HDMI, και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC TX-65CX700E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC TX-65CX700E.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag