οδηγίες χρήσης PANASONIC TX-65CXC725

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC TX-65CXC725 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC TX-65CXC725 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC TX-65CXC725


PANASONIC TX-65CXC725 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2276 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PANASONIC TX-65CXC725 (2100 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC TX-65CXC725

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] TX-40CXC725 TX-50CXC725 TX-55CXC725 TX-65CXC725 e HELP Ελληνικά Διαβάστε αυτό πρώτα eHELP • Τρόπος χρήσης 13 Λειτουργίες • Ανάλυση 4K • Αρχική οθόνη • Info Frame • Χειριστήριο Αφής • TV Anywhere • DVB-μέσω-IP 14 15 16 17 18 19 • Εύκολος κατοπτρισμός20 Αρχική οθόνη Αρχική οθόνη • Πληροφορίες • Τρόπος χρήσης • Καρφίτσωμα στην Αρχική • Μενού επιλογών 21 23 24 25 Ζωντανή τηλεόραση • Τρόπος χρήσης • Μενού επιλογών 26 27 Εφαρμογές • Τρόπος χρήσης • Μενού επιλογών 28 29 Συσκευές • Τρόπος χρήσης • Μενού επιλογών 30 31 Παρακολούθηση Βασικά • Βασική σύνδεση • Επιλογή καναλιού • Ζώνη πληροφοριών -232 36 38 • Επιλογές AV • Υπότιτλοι • Τελευταία προβολή • Χρονοδιακόπτ. απενεργ • Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας • Ρύθμιση της ώρας • Γλώσσα 41 43 44 45 46 49 50 Ανάλυση 4K • Εξοπλισμός συμβατός με 4K • Ρύθμιση HDCP • Αυτόματη Pύθμιση HDMI • Έγκυρη μορφή 4K 51 52 53 54 Εξωτερικές συσκευές • Εξωτερική σύνδεση • Προβολή εξωτερικών εισόδων • Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης • Χαρακτηριστικά HDMI • Πληροφορίες ακροδεκτών • Έγκυρα σήματα εισόδου 55 59 61 63 65 67 Για βέλτιστη εικόνα • Προεπιλογές εικόνας • Αισθητήρας περιβάλ.  • Αναλογία • Σήμα ελέγχου αναλογίας • Βασικές ρυθμίσεις • Ρυθμίσεις μείωσης θορύβου • Προηγμένες ρυθμίσεις • Ρυθμίσεις επιλογών • Ρυθμίσεις οθόνης • Αντιγραφή Ρυθμίσεων 68 69 70 72 74 76 77 81 84 86 Για βέλτιστο ήχο • Λειτουργία ήχου • Βασικές ρυθμίσεις 87 88 -3- • Ρυθμίσεις έντασης ήχου • Φωνητική Καθοδήγηση • Ηχητική Περιγραφή • Ρυθμίσεις για προχωρημένους 90 92 94 95 Οδηγός Προγράμματος • Χρήση του Οδηγού Προγράμματος • Εγγραφή χρονοδιακόπτη 99 102 Teletext • Προβολή teletext • Λειτουργία teletext • Χαρακτήρες Teletext 103 105 107 3D • Σημείωση • Προβολή 3D • Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D • Ρυθμίσεις 3D • Μορφή εικόνας πηγής 108 109 111 112 114 Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών • Μενού ρυθμίσεων • Επεξεργασία Αγαπημένων • Λίστα καναλιών • Αυτόματος Συντονισμός • Χειροκ. Συντονισμός • Ενημέρωση λίστας καναλιών • Μήνυμα νέου καναλιού • Κατάσταση σήματος • Άλλες ρυθμίσεις • Επιλέξιμοι δορυφόροι 115 116 118 120 125 128 129 130 131 132 Εγγραφή Ρύθμιση USB HDD • Προετοιμασία • Ρύθμιση για USB HDD 133 135 -4- Εγγραφή τρέχοντος προγράμματος • Εγγραφή με ένα πλήκτρο 137 Εγγραφή χρονοδιακόπτη • Ρύθμιση Εγγραφής Χρονοδιακόπτη • Επεξεργασία Εγγραφής Χρονοδιακόπτη • Απομακρυσμένη εγγραφή • Σημείωση 138 140 141 142 Τεχνικές πληροφορίες • USB HDD 143 Media Player Χρήση του Media Player • Πληροφορίες • Επιλογή συσκευής / λειτουργίας • Συσκευή δικτύου • Κοινή χρήση αρχείου 144 147 149 150 Λειτουργία Φωτογραφίας • Επιλογή αρχείου • Προβολή φωτογραφιών • Κατάταξη φωτογραφιών • Χρήση της διαδοχικής προβολής 151 152 153 154 Λειτουργία Βίντεο • Επιλογή αρχείου • Παρακολούθηση βίντεο • Ρύθμιση Βίντεο • Ρυθμίσεις εξόδου ήχου 157 158 160 162 Επιλογή εγγεγραμμένης τηλεόρασης • Επιλογή περιεχομένου • Παρακολούθηση εγγεγραμμένης τηλεόρασης • Ομαδοποίηση περιεχομένου • Διαγραφή περιεχομένου • Λίστα κεφαλαίων • Ρυθμίσεις εξόδου ήχου -5163 164 166 167 168 169 Λειτουργία Μουσικής • Επιλογή αρχείου • Αναπαραγωγή μουσικής • Ρύθμιση μουσικής 170 171 172 Τεχνικές πληροφορίες • Προσοχή κατά το χειρισμό συσκευών • Κάρτα SD • Συσκευές USB • Μορφή φωτογραφίας • Μορφή βίντεο • Μορφή μουσικής 173 174 175 176 177 180 Δίκτυο Περιεχόμενο ίντερνετ • Πληροφορίες • Επιλογή περιεχομένου ίντερνετ • Σημείωση 181 182 183 DLNA • Ροή στο σπίτι • Χρησιμοποιώντας DLNA 184 188 Συνδέσεις δικτύου • Σύνδεση στο διαδίκτυο • Σύνδεση DLNA • Σημείωση 189 190 193 Ρυθμίσεις δικτύου • Σύνδεση δικτύου • Χειροκίνητη - Ασύρματο • Χειροκίνητη - Ενσύρματο • Χειροκίνητη - Ασύρ. σημ. πρόσβ.  • Ρυθμίσεις My Home Cloud • Όνομα VIERA • Ρύθμ. TV Remote 194 196 199 201 203 204 205 • Κατάσταση δικτύου202 -6- • Ρυθμ. [. . . ] Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες πάνω στη συσκευή. Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε υψηλή πίεση ή κρούση. Εισαγάγετε τη συσκευή με τη σωστή κατεύθυνση. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή την τηλεόραση. Οι ηλεκτρικές παρεμβολές, ο στατικός ηλεκτρισμός ή ο εσφαλμένος χειρισμός ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δεδομένα ή στη συσκευή. Να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των καταγεγραμμένων δεδομένων σας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αποφευχθεί η αλλοίωση ή βλάβη των δεδομένων ή άστατη λειτουργία της τηλεόρασης. Η Panasonic δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημιά των εγγεγραμμένων δεδομένων. ●● ●● ●● ●● ●● - 173 - Κάρτα SD ■■Κάρτα SD Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SD η οποία ανταποκρίνεται στα πρότυπα SD. Η μη τήρηση των παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία στην τηλεόραση. 2, 1 mm 32 mm 24 mm Μορφή Κάρτας: Κάρτα SDXC - exFAT Κάρτα SDHC / Κάρτα SD - FAT16 ή FAT32 Τύπος συμβατής κάρτας (μέγιστη χωρητικότητα): Κάρτα SDXC (64 GB), Κάρτα SDHC (32 GB), Κάρτα microSDHC (32 GB), Κάρτα SD (2 GB), Κάρτα miniSD (2 GB), Κάρτα microSD (2 GB) (απαιτείται προσαρμογέας Κάρτας microSDHC / Κάρτας miniSD / Κάρτας microSD) ●● Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα microSDHC, κάρτα miniSD, ή κάρτα microSD, τοποθετείτε / αφαιρείτε την κάρτα μαζί με τον προσαρμογέα. - 174 - Συσκευές USB ●● Συνιστάται η σύνδεση της συσκευής απευθείας στη θύρα USB της τηλεόρασης. Μερικές συσκευές USB ή USB HUB ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται με την παρούσα τηλεόραση. Δεν μπορείτε να συνδέσετε συσκευές χρησιμοποιώντας αναγνώστη καρτών USB. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο. http://panasonic. net/viera/support (Μόνο στα αγγλικά) ●● ●● ●● ■■Μνήμη Φλας USB Μορφή αρχείου Μνήμης Φλας USB: FAT16, FAT32 ή exFAT ●● Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία συσκευών USB HDD με το Media Player, όταν αυτές έχουν φορμαριστεί σε Η/Υ. ■■USB HDD ●● Η χωρητικότητα USB HDD που λειτουργεί με αυτή την τηλεόραση είναι από 160 GB ως 3 TB. Συνδέστε τον USB HDD στην πρίζα για να κάνετε σωστή εγγραφή και αναπαραγωγή με αυτήν την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε Σκληρό δίσκο USB HDD που έχει φορμαριστεί με αυτή την τηλεόραση. γγραφή > Ρύθμιση USB HDD > Ρύθμιση για USB HDD Ε ●● ●● ●● Όσον αφορά την απόδοση, δεν εγγυόμαστε για όλες τις συσκευές USB HDD. Ελέγξτε τις συσκευές USB HDD που έχουν δοκιμαστεί για συμβατότητα με την παρούσα τηλεόραση στην ακόλουθη ιστοσελίδα. http://panasonic. net/viera/support (Μόνο στα αγγλικά) - 175 - Μορφή φωτογραφίας ■■Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφιών ●● JPEG (. jpg, . jpeg, . mpo) Υποδειγματοληψία: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 Ανάλυση εικόνας (pixel): 8 × 8 έως 30 719 × 17 279 ●● ●● Πρότυπα DCF και EXIF Δεν υποστηρίζεται Progressive JPEG. = Σημείωση = ●● Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων ακόμη και αν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Μη χρησιμοποιείτε χαρακτήρες πολλών byte ή άλλους ειδικούς κωδικούς για τα ονόματα των αρχείων. Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η χρήση των συνδεδεμένων συσκευών με αυτήν την τηλεόραση αν αλλάξουν τα ονόματα των αρχείων ή των φακέλων. ●● ●● - 176 - Μορφή βίντεο ■■Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο ●● AVCHD (. mts) Κωδικοποιητής βίντεο: H. 264 Κωδικοποιητής ήχου: Dolby Digital ●● ●● Πρότυπο AVCHD Έκδ. 2. 0 (AVCHD 3D, AVCHD Progressive) Τα δεδομένα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα αν τροποποιηθεί η δομή ενός φακέλου στη συσκευή. ●● AVI (. avi) Κωδικοποιητής βίντεο: H. 264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9 Κωδικοποιητής ήχου: AAC, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro ●● MP4 (. f4v, . m4v, . mp4) Κωδικοποιητής βίντεο: H. 264, H. 265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4 Κωδικοποιητής ήχου: AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3 ●● Η παρούσα τηλεόραση υποστηρίζει αυτό το περιεχόμενο που καταγράφηκε με προϊόντα Panasonic. Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο των προϊόντων. ●● MKV (. mkv) Κωδικοποιητής βίντεο: H. 264, H. 265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4 Κωδικοποιητής ήχου: AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3, Vorbis - 177 - ●● ASF (. asf, . wmv) Κωδικοποιητής βίντεο: MPEG4, VC-1, WMV9 Κωδικοποιητής ήχου: AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro ●● Τα προστατευμένα έναντι της αντιγραφής αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν. ●● FLV (. flv) Κωδικοποιητής βίντεο: H. 264 Κωδικοποιητής ήχου: AAC, MP3 ●● 3GPP (. 3gp, . 3g2) Κωδικοποιητής βίντεο: H. 264, MPEG4 Κωδικοποιητής ήχου: AAC, HE-AAC ●● PS (. mod, . mpg, . mpeg, . vob, . vro) Κωδικοποιητής βίντεο: H. 264, MPEG1, MPEG2, VC-1 Κωδικοποιητής ήχου: AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3 ●● TS (. mts, . m2ts, . tp, . trp, . ts, . tts) Κωδικοποιητής βίντεο: H. 264, H. 265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, VC-1 Κωδικοποιητής ήχου: AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3 - 178 - ●● WebM (. webm) Κωδικοποιητής βίντεο: VP9 Κωδικοποιητής ήχου: Vorbis ■■Υποστηριζόμενες μορφές υπότιτλων ●● MicroDVD, SubRip, TMPlayer (. srt, . sub, . txt) ●● Το αρχείο βίντεο και το αρχείο κειμένου υπότιτλων βρίσκονται μέσα στον ίδιο φάκελο, και τα ονόματα αρχείων είναι τα ίδια εκτός από τις προεκτάσεις αρχείων. Αν υπάρχουν παραπάνω από ένα αρχεία κειμένου υπότιτλων μέσα στον ίδιο φάκελο, εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: “. srt”, “. sub”, “. txt”. ●● = Σημείωση = ●● Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων ακόμη και αν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες υποτίτλων ή κεφαλαίων. [. . . ] Τα “AVCHD”, “AVCHD 3D” και “AVCHD Progressive” είναι εμπορικά σήματα της Panasonic Corporation και της Sony Corporation. Τα DLNA®, λογότυπο DLNA και DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance. Το Windows είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Το Mac αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC TX-65CXC725

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC TX-65CXC725.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag