οδηγίες χρήσης PANASONIC TX-L24C5E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC TX-L24C5E Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC TX-L24C5E θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC TX-L24C5E


PANASONIC TX-L24C5E : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (8508 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PANASONIC TX-L24C5E (9027 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC TX-L24C5E

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] μοντέλου TX-L24C5E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Panasonic. Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά πριν από τη λειτουργία του προϊόντος και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται για σκοπούς επεξήγησης και μόνο. Ανατρέξτε στην Πανευρωπαϊκή Κάρτα Εγγύησης αν χρειαστεί να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Panasonic για βοήθεια. [. . . ] "0000" δεν είναι ένα έγκυρο κωδικό πρόσβασης <Απομακρυσμένη / Λειτουργία> Νέος κωδ. πρόσβ. Επιβεβ/ση PIN Έξοδος OK Επόμενο Exit Έξοδος Επόμενο Σημείωση: Ρύθμιση PIN οθόνη προορίζεται μόνον για επιλεγμένες χώρες. 14 Αρχική Ρύθμιση 6 Ρύθμιση Λειτ/γία Δέκτη <επί-της-οθόνης> Αρχική Ρύθμιση Επιλέξτε τη λειτουργία δέκτη: Κεραία Καλώδιο Λειτ/γία Δέκτη  <Απομακρυσμένη / Λειτουργία> Έξοδος Επιστροφή Επιλογή Επόμενο Επιστροφή Επιλογή Επόμενο Exit Έξοδος Σημείωση: Με την επιλογή Κεραία, μεταβείτε στο βήμα 9 για να αρχίσει η σάρωση καναλιών. Με την επιλογή Καλώδιο, θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης παραμέτρων Scan Mode (Λειτουργία σάρωσης). • • 7 Επιλέξτε Φορέας <επί-της-οθόνης> Αρχική Ρύθμιση Επιλέξτε Operator Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα φορέα από την ακόλουθη λίστα. Unitymedia Άλλες Χώρες <Απομακρυσμένη / Λειτουργία>  Έξοδος Επιστροφή Επιλογή Επόμενο Επιστροφή Επιλογή Επόμενο Exit Έξοδος Σημείωση: Φορέας οθόνη προορίζεται μόνον για επιλεγμένες χώρες. 8 Ρύθμιση παραμέτρων Λειτουργία σάρωσης <επί-της-οθόνης> Αρχική Ρύθμιση Ρυθμίστε τις πληροφορίες καλωδιακής. Λειτουργία σάρωσης Συχνότητα Προσαρμογή: Ρυθμός συμβόλων(Ksym/s): ID δικτύου Γρήγορη Αυτόματα Αυτόματα Αυτόματα Αυτόματα <Απομακρυσμένη / Λειτουργία> Έξοδος Επόμενο Επιλογή Επιλογή Επόμενο Exit Έξοδος 15 Αρχική Ρύθμιση 9 Σάρωση καναλιών <επί-της-οθόνης> Αρχική Ρύθμιση Συνδέστε την κεραία. τώρα; ν παραλειφθεί, μπορεί να γίνει από το Μενού. Σάρωση καναλιών  <Απομακρυσμένη / Λειτουργία> Έξοδος Επιστροφή Σάρωση καναλιών Παράλειψη Σαρ. Επιλογή Επόμενο Επιστροφή Επιλογή Επόμενο Exit Έξοδος 10 Αναζήτηση για κανάλια <επί-της-οθόνης> Αρχική Ρύθμιση Σάρωση καναλιών Η σάρωση καν. μπορεί να διαρκέσει αρκετά. Κατάσταση:Σάρωση σε Εξέλ. . . . Αναλογικά Κανάλια: 2 Ψηφιακά κανάλια: 0 <Απομακρυσμένη / Λειτουργία>  Ακύρωση 15% Exit Ακύρωση 11 Η Initial Αρχική Ρύθμιση ολοκληρώθηκε <επί-της-οθόνης> Αρχική Ρύθμιση Ολοκληρώθηκε! <Απομακρυσμένη / Λειτουργία>  Συγχαρητήρια!Ολοκληρώθηκε η αρχική εγκατάσταση. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για έξοδο από τον οδηγό. Επιστροφή Επιστροφή 16 Προβολή επί-της-οθόνης Εικόνα Βασικό Μενού Εικόνα Ήχος Χρονοδιακόπτη Ρυθμίσεις Προεπιλογές εικόνας Αντίθεση Φωτεινότητα Χρώμα Οξύτητα Απόχρωση Ισορροπία χρώματος P-NR 3D-COMB Προβολή οθόνης Κανονική Ναι Ναι Ναι Κανονική Α των επιπέδων χρώματος • ύξηση ή μείωσηπροτιμήσεις. (0~100) ανάλογα με τις προσωπικές σας Χρώμα • 90 50 50 50 0 Οξύτητα Απόχρωση Αύξηση ή μείωση των επιπέδων ευκρίνειας ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. (0~100) Ό συνδεδεμένη στην • ταν υπάρχει μια πηγή σήματος NTSC χροιά της εικόνας τηλεόραση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη Μ • όνο για λήψη σήματος NTSC. ώστε να ταιριάζει στο γούστο σας. (-50~50) Πρόσβαση Επιλογή Έξοδος Επιστροφή Σ • ας επιτρέπει να ορίζετε το συνολικό χρωματικό τόνο της εικόνας Ψυχρό/Κανονική/Θερμό. Γ συνθήκες φωτισμού εσωτερικών χώρων, αλλάξτε • ιαρύθμιση Colour Balance (Ισορροπία χρώματος) σε τη Κανονική ή Θερμό για την καλύτερη προβολή εικόνας. Ισορροπία χρώματος 1. Πατήστε το κουμπί MENU και τα κουμπιά ab για να επιλέξετε “Εικόνα” και θα εμφανιστεί το μενού Εικόνα. 2. Πατήστε το κουμπί OK για εισαγωγή στο μενού Εικόνα. 3. Πατήστε τα κουμπιά ab για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε. 4. Πατήστε τα κουμπιά cd για να προσαρμόσετε την τιμή. 5. Πατήστε το κουμπί BACK/RETURN για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. 6. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από τη λειτουργία μενού. Β • ασική λειτουργία εικόνας Δυναμική/Κανονική/Cinema/ Ρύθμιση χρήστη/GΑΜΕ. Ε • νεργοποίηση ή απενεργοποίηση του P-NR (Picture Noise Reduction - Μείωση θορύβου εικόνας) Μ τον ανεπιθύμητο και • ειώνει αυτόματα τρεμοπαίξιμο σταθόρυβο εικόναςτης το θόρυβο από το καμπύλα μέρη εικόνας. P-NR Προεπιλογές εικόνας Κ • άνει τις ακίνητες ή αργές εικόνες να φαίνονται πιο ζωντανές. [. . . ] Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με την αλλαγή εικόνας ή με την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη ένα σχέδιο με ρίγες (ή κυρίως λωρίδες παρεμβολών) ανάλογα με την εικόνα που ανακλάται. Ρυθμίζει την τιμή χρώματος. Προειδοποίηση Για τη λειτουργία αυτής της τηλεόρασης LCD χρησιμοποιούνται υψηλές τάσεις. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC TX-L24C5E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC TX-L24C5E.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag