οδηγίες χρήσης PANASONIC U-250PE1E8

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC U-250PE1E8 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC U-250PE1E8 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC U-250PE1E8


PANASONIC U-250PE1E8 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1445 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PANASONIC U-250PE1E8 (1227 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC U-250PE1E8

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] OI-85464609100010_COVER. fm Page 2 Friday, February 4, 2011 3:23 PM Save These Instructions!Conserver ce mode d’emploi Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung auf. Conservate queste istruzioni Guarde estas instruções Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές Guarde estas instrucciones This air conditioner uses the new refrigerant R410A. Model No. Indoor Unit Outdoor Unit Concealed-Duct High-Static Pressure Heat Pump Unit (3-phase) S-200PE1E8, S-250PE1E8 U-200PE1E8, U-250PE1E8 Split System Air Conditioner Climatiseur Split System Split-System-Klimagerät Condizionatore d’Aria Split Aparelho de Ar Condicionado Sistema Split Κλι ατιστικ Δύο Μονάδων Acondicionador de Aire de tipo Sistema Partido • INSTRUCTION MANUAL • MODE D’EMPLOI • BEDIENUNGSANLEITUNG • ISTRUZIONI PER L’USO • MANUAL DE INSTRUÇÕES • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ • MANUAL DE INSTRUCCIONES Panasonic Corporation 1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan 85464609100010 06_85464609100010_GR_Cover. fm Page 51 Friday, February 4, 2011 3:25 PM Αυτό το κλιματιστικό χρησιμοποιεί το καινούργιο ψυκτικό R410A. Αρ. μοντέλου Εσωτερικές μονάδες Εξωτερικές μονάδες Εντοιχισμένος αγωγός υψηλής στατικής πίεσης Μονάδα αντλίας θερμότητας (τριφασικό) S-200PE1E8, S-250PE1E8 U-200PE1E8, U-250PE1E8 Κλι ατιστικ Δύο Μονάδων • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ OI-100-1-GR 51 06_85464609100010_GR. fm Page 52 Friday, February 4, 2011 3:07 PM Περιεχόμενα Σελίδα Πληροφορίες για το προϊόν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Η δυνατότητα λειτουργίας της μονάδας επανέρχεται αυτόματα μετά από μερικά λεπτά. Το αγγλικό kείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών. Oνόματα μερών ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αγωγός υψηλής στατικής πίεσης Φλάντζα πλευρικού αγωγού εισόδου αέρα (πίσω μέρος) Αποστράγγιση νερού Φλάντζα πλευρικού αγωγού εξόδου αέρα (2 θέσεις) Κουτί ηλεκτρικών ΕXΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Εισαγωγή αέρα (πίσω, αριστερή πλευρά) Εκτόνωση αέρα Έξοδος νερού Οπή αγκύρωσης 54 OI-100-4-GR 06_85464609100010_GR. fm Page 55 Friday, February 4, 2011 3:07 PM Ασύρματο τηλεχειριστήριο (προαιρετικά μέρη) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το προαιρετικό ασύρματο τηλεχειριστήριο. (Ασύρματος τύπος: Διατίθεται για όλες τις εσωτερικές μονάδες) Τηλεχειριστήριο χρονοδιακόπτη (Προαιρετικά εξαρτήματα) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το προαιρετικό τηλεχειριστήριο χρονοδιακόπτη. (Τύπος με καλώδιο: Διατίθεται για όλες τις εσωτερικές μονάδες) Συνθήκες λειτουργίας Χρησιμοποιήστε αυτό το κλιματιστικό στα ακόλουθα εύρη θερμοκρασίας: Εύρος εσωτερικής θερμοκρασίας: Λειτουργία ψύξης 14°C-23°C (*ΘΥΒ) Λειτουργία θέρμανσης - έως 30°C (*ΘΞΒ) Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας: Λειτουργία ψύξης -15°C-43°C (*ΘΞΒ) Λειτουργία θέρμανσης -20°C-15°C (*ΘΥΒ) *ΘΞΒ: Θερμοκρασία ξηρού βολβού *ΘΥΒ: Θερμοκρασία υγρού βολβού OI-100-5-GR 55 06_85464609100010_GR. fm Page 56 Friday, February 4, 2011 3:07 PM Eιδικές παρατηρήσεις Λειτουργία αφύγρανσης Πώς λειτουργεί το σύστημα • • • • Όταν η θερμοκρασία δωματίου φθάσει στο επίπεδο στο οποίο έχει ρυθμιστεί, η συσκευή επαναλαμβάνει αυτόματα τον κύκλο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Προκειμένου να αποφευχθεί η εκ νέου αύξηση της υγρασίας στο δωμάτιο, απενεργοποιείται επίσης και ο εσωτερικός ανεμιστήρας όταν διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί στη χαμηλή θέση και δεν μπορείτε να την αλλάξετε. Η λειτουργία αφύγρανσης δεν είναι δυνατή αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 15 °C ή χαμηλότερη. Λειτουργία θέρμανσης Απόδοση θέρμανσης • Επειδή αυτή η συσκευή θερμαίνει το δωμάτιο με χρήση της θερμότητας του εξωτερικού αέρα (σύστημα αντλίας θέρμανσης), η αποδοτικότητα της θέρμανσης μειώνεται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Αν δεν παράγεται αρκετή θέρμανση με αυτήν την αντλία θέρμανσης, χρησιμοποιήστε μαζί με αυτό και άλλη συσκευή θέρμανσης. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, μπορεί να σχηματιστεί πάγος επάνω στο πηνίο του εναλλάκτη θερμότητας και να μειωθεί η απόδοση της θέρμανσης. Όταν συμβεί αυτό, τίθεται σε λειτουργία ένα σύστημα απόψυξης που ελέγχεται με μικροεπεξεργαστή. Ταυτόχρονα, διακόπτεται η λειτουργία του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας (ή, σε μερικές περιπτώσεις, γίνεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα) και εμφανίζεται η ένδειξη αναμονής μέχρι να ολοκληρωθεί η απόψυξη. Η λειτουργία θέρμανσης κατόπιν ξεκινά μετά από αρκετά λεπτά. (Αυτό το χρονικό διάστημα διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και τον τρόπο που δημιουργείτε ο πάγος). Για αρκετά λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης, η λειτουργία του εσωτερικού ανεμιστήρα δεν θα ξεκινήσει (ή, σε μερικές περιπτώσεις, γίνεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα) έως ότου θερμανθεί επαρκώς το πηνίο του εσωτερικού εναλλάκτη θερμότητας. Αυτό γίνεται επειδή λειτουργεί το σύστημα αποφυγής δημιουργίας κρύου αέρα. Κατά την περίοδο αυτή, παραμένει στην οθόνη η ένδειξη « » (Αναμονή). Η ένδειξη « » (Αναμονή) παραμένει στην οθόνη κατά την απόψυξη ή, όταν το σύστημα βρίσκεται στη θέση θέρμανσης, ο θερμοστάτης έχει απενεργοποιήσει το συμπιεστή (ή όταν η συσκευή λειτουργεί με πολύ χαμηλή ταχύτητα). Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη και ενεργοποιηθεί ξανά ο συμπιεστής, η ένδειξη « » (Αναμονή) θα σβήσει αυτόματα καθώς επαναφέρεται η λειτουργία θέρμανσης. Απόψυξη • (Αναμονή) στην οθόνη • • • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ενώ λειτουργεί η μονάδα Αν η ηλεκτρική παροχή της συσκευής διακοπεί προσωρινά, θα επαναφερθεί αυτόματα η λειτουργία της συσκευής (μόλις επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα) με τις ίδιες ρυθμίσεις που υπήρχαν πριν διακοπεί η ηλεκτρική παροχή. 56 OI-100-6-GR 06_85464609100010_GR. fm Page 57 Friday, February 4, 2011 3:07 PM Φροντίδα και καθάρισμα 1. Για λόγους ασφαλείας, πριν από το καθάρισμα, πρέπει να σβήνετε τη συσκευή κλιματισμού και βγάζετε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα. Μη ρίχνετε νερό στην εσωτερική μονάδα για να την καθαρίσετε. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά μέρη και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Πλευρά εισόδου και εξόδου αέρα (εσωτερική μονάδα) Καθαρίστε την πλευρά εισόδου και εξόδου αέρα της εσωτερικής μονάδας με ηλεκτρική σκούπα με βούρτσα ή σκουπίστε τις πλευρές με ένα καθαρό και μαλακό πανί. Αν αυτά τα μέρη είναι βρόμικα, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί βρεγμένο με νερό. [. . . ] Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα για να απομονώσετε τη θερμότητα (ή το κρύο) έξω. Αφαιρέστε το για να εξασφαλίσετε την καλή ροή του αέρα. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε μια χαμηλότερη (ή υψηλότερη) τιμή. (Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή). Υποδείξεις για εξοικονόμηση ενέργειας Αποφύγετε • • Μην εμποδίζετε την είσοδο και την έξοδο αέρα της συσκευής. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC U-250PE1E8

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC U-250PE1E8.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag