οδηγίες χρήσης PANASONIC WH-UD09FE5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC WH-UD09FE5 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC WH-UD09FE5 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC WH-UD09FE5


PANASONIC WH-UD09FE5 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3553 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PANASONIC WH-UD09FE5 (3844 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC WH-UD09FE5

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Για ορισμένα μενού και ρυθμίσεις απαιτείται σύνδεση χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Στοιχεία χρέωσης και χρήσης Στο μενού Κατάσταση μηχανήματος, επιλέξτε την καρτέλα Στοιχεία χρέωσης για τις μετρήσεις των βασικών αποτυπώσεων. Επιλέξτε το πλήκτρο Μετρητές χρήσης για λεπτομερείς μετρήσεις της χρήσης. Το αναπτυσσόμενο μενού παρέχει περισσότερες κατηγορίες μέτρησης. © 2014 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. [. . . ] Το Xerox® και το Xerox με το εικονιστικό σήμα® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/ και σε άλλες χώρες. www. xerox. com/office/support Xerox® WorkCentre® 7970 Γνωριμία με τον εκτυπωτή Τα προαιρετικά εξαρτήματα μπορεί να αποτελούν μέρος της διαμόρφωσης του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης Επιφάνεια εργασίας Θύρα USB Αριστερός δίσκος K C M Y Φούρνος Κασέτες γραφίτη Φύσιγγες τυμπάνου Περιέκτης υπολειμμάτων $ίσκοι εξόδου $ίσκοι χαρτιού 5 1 2 6 4 3 $εύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης $ίσκος φακέλων 1 2 1 Για επανεκκίνηση του εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το δευτερεύοντα διακόπτη λειτουργίας στο επάνω μέρος του εκτυπωτή. Για πλήρη τερματισμό της λειτουργίας του εκτυπωτή, απενεργοποιήστε το δευτερεύοντα διακόπτη λειτουργίας και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη λειτουργίας πίσω από το μπροστινό κάλυμμα. © 2014 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Xerox® και το Xerox με το εικονιστικό σήμα® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/ και σε άλλες χώρες. www. xerox. com/office/support Xerox® WorkCentre® 7970 Χειρισμός χαρτιού Για έναν πλήρη κατάλογο χαρτιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) στη διεύθυνση: www. xerox. com/paper (Η. Π. Α. /Καναδάς) www. xerox. com/europaper Για λεπτομέρειες σχετικά με τους δίσκους και το χαρτί, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. Τοποθέτηση χαρτιού 1 2 Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις μεγέθους και είδους. 3 Windows Mac Για καλύτερα αποτελέσματα, ξεφυλλίστε τις άκρες του χαρτιού. Ρυθμίστε τους οδηγούς σύμφωνα με το μέγεθος χαρτιού. Μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης. Κατά την εκτύπωση, προβείτε σε επιλογές στον οδηγό εκτύπωσης. Προσανατολισμός χαρτιού Επιστολόχαρτο Προ-τρυπημένο Φάκελος © 2014 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Xerox® και το Xerox με το εικονιστικό σήμα® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/ και σε άλλες χώρες. www. xerox. com/office/support Xerox® WorkCentre® 7970 Αντιγραφή Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντιγραφή στον Oδηγό χρήσης που βρίσκεται στο Software and Documentation CD (CD λογισμικού και συνοδευτικών εγγράφων) ή ηλεκτρονικά. 1 Y X 38–128 g/m2 (26 lb. • Φαξ μέσω διακομιστή για τη σάρωση και την αποστολή του εγγράφου σε ένα διακομιστή φαξ, ο οποίος μεταδίδει το έγγραφο σε μια συσκευή φαξ. • $ιαδικτυακό φαξ για τη σάρωση και την αποστολή του εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν παραλήπτη. • Φαξ LAN για την αποστολή της τρέχουσας εργασίας εκτύπωσης ως φαξ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Φαξ στον Oδηγό χρήσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Φαξ LAN, ανατρέξτε στο λογισμικό του οδηγού εκτύπωσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του φαξ και τις προηγμένες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο System Administrator Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος). 1 Y X 38–128 g/m2 (26 lb. Bond) X: 85–432 mm (5. 5–17 in. ) Y: 125–297 mm (8. 26–11. 69 in. ) ≤130 (80 g/m2, 20 lb. Bond) Y X X: 432 mm (17 in. ) Y: 297 mm (11. 69 in. ) Τοποθετήστε το πρωτότυπο. 2 2. 1 2. 2 Πατήστε το πλήκτρο Αρχική σελίδα υπηρεσιών και επιλέξτε Φαξ, Φαξ μέσω διακομιστή ή $ιαδικτυακό φαξ. Καθαρισμός όλων: πραγματοποιείται απαλοιφή προηγούμενων και τροποποιημένων ρυθμίσεων για την τρέχουσα υπηρεσία. © 2014 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Xerox® και το Xerox με το εικονιστικό σήμα® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/ και σε άλλες χώρες. www. xerox. com/office/support 3 Για τους αριθμούς φαξ, χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε αριθμούς φαξ. [. . . ] Το Xerox® και το Xerox με το εικονιστικό σήμα® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/ και σε άλλες χώρες. www. xerox. com/office/support 3 Για τους αριθμούς φαξ, χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε αριθμούς φαξ. Επιλέξτε Χαρακτήρες κλήσης για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες. Επιλέξτε +Προσθήκη για να προσθέσετε επιπλέον αριθμούς. Για διευθύνσεις email στη λειτουργία $ιαδικτυακό φαξ, επιλέξτε Νέος παραλήπτης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη διεύθυνση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC WH-UD09FE5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC WH-UD09FE5.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag