οδηγίες χρήσης PHILIPS 16930-87-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 16930-87-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 16930-87-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 16930-87-16


PHILIPS 16930-87-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 16930-87-16 QUICK START GUIDE (1338 ko)
   PHILIPS 16930-87-16 QUICK START GUIDE (1338 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 16930-87-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ʷ>ٷ ifi Pause η Ϸ̿ ~ ڷ<~/>̷~ ӷ, , <. ^ >̷~ ȷ ٷ̷̿ < > STOP. < ٷ̷ٿ ̤ گ> >ٷ. < > PLAY ȷ ӷ , , i. ȷ Ӥ >̷~ < > PLAY ͷӿ. > i ¯> fi > ȷ<~. < > STOP ȷ ӷ > . TM ȿȷ ڷ, , >̷~, < ٷ ȿ + η ȷ ӷ i> ٿi VCVA 15 ٿi~. Yٷ < >ӷ ηٿٷ ӷ<~, Ϸ̿ ~ ڷ<~/>̷~ ӷ, , < η >~ ӷ, , < ifi VCVA. ȷ ӷ ͷʷ> ٯ>~ ηٷڷʤ~, ۷~ > ӷ ̿ > ڷ<~ η ٷ <. 1 2 Ȥ Ϸڿ ~ ٷ ο^ , ~ η Τ̷ ~ ̷ٷ>~ ӷ >. TMӤ ڷ, , >̷~ i flڷ~ / >~ (TIME) i> > η ڷ, > fi ڿ ӷ گ> < iٷ fi̷ٷ fi گ>. [. . . ] Yٷ Ӥ < < ȷ ^< <, ӷ ο ӷ ̷fi ڿ, , η ӷ i> ٿi fi ~ ^<~ <~. ٤~ fi~ گ> >ٷ ٷ~ η ڷٷ~ > ȿȷ < fi~. گ< fi~ گ> >ٷ ٷ~ η ڷٷ~ > ȿȷ >^ >̷~. گ ̷ο̷ > ̤ گ>, i ٷ̷< ^ӿ i ̷η>̷~ >. , , i ٷ< < ȷ i ο^/ٷ ifi~. TM~ < i ٷ̷< < ڷ< ȷ 3 ٿ ȿȷ ~ ^~ , >~ Ϥ ʷ>. < > STOP ȿȷ fi~ ^~ , < i ٷ̷< η i ʷfi ٷ ȯ> > i> > >. Ϸ< ٷ~ >̷~ > ӷ Ͽ ٷٷ >̷~ ٷ~ > PLAY < >. < ٷٷ fi > (25%) < > (+50%) ȷ ӷ > Alarm ȷ , ȷϤ OFF η < > PLAY. ۯٷ fi ٷ ʿ, fiٷ i> > Alarm, i > οi ̤ڷ ̤ ӷ ^i> i. > Alarm i >ٷ οi ̤ڷ fi~ ¿ OFF. PHILIPS UK LTD. 2-8 Honduras Street, London EC1Y OTX, United Kingdom Tel. 020-7253-2772 http://www. olympus. com ηٿٷ ^ ٷ Yٷ ʷ> ifi , ηٷ< ~ ̷ٷ>~ fi > ̷. TM<ٷ ӷ , ȷfi HOLD i HOLD ηٷ< ~ ̷ٷ>~ ȷ ӷ ȷ< ~ ۯ~ i>~ (flڷ/> ) ȷ > ۷~ < >~ ~ ۯ~ i>~ ٷ, < < ӿ ^ȷ> ȷ<̷ٷ. < > + < ȷ ӷ i> ڷ. < > PLAY < ȷ ӷ ٷ ٿ. ^ ӷ, , <. ٷ~ > ۷~ >ٷ ӷfiٷ ӷ i> ͷӿ ڷ. ¯> fi >, ʷ>ٷ ifi SLOW η ȷ < > ʷ>ٷ FAST, fiٷ < >. < ٷ̷ٿ ӷ > fiٷ < > STOP fi/ < >, < fiٷ ٿ ٤~ گ>. ٿ STOP گ> ͷӿ >, < i > ٷ گ> η< ٷٷ. fi ڷ, , >̷~ (XHQ, HQ, SP, LP) fi~ ڷ, , >̷~ > ӷ ¯> fi XHQ (ڷ< < ڷ , , < fiٷ) η HQ (ڷ< < , , < fiٷ), SP (ٿٷ ڿ, , ) η LP (ڿ, , ~ ȿȷ~). XHQ, HQ, SP, LP fi~ ڷ, , >̷~ ̿ CE > fi fi ԰fi ٷ ~ ^Τ~ <~ ȷ ʿȷ, >, , η ٷ> Ͽ. b ifi~ i. < > < ȷ ӷ ȷϤ گ> i , <. 4 < > PLAY. ʿ~ η ifi~ گ> ٷʤi ʷ>ٷ ifi η ٷڿ i. گ> < > ERASE. < > < ȷ ӷ ȷϤ YES. < > PLAY. TM, < fi^ ^ گ>^ fi ӷ 1 2 3 4 TM~ < > FOLDER ȷ ӷ ȷϤ ʿ. < > ERASE. < > < ȷ ӷ ȷϤ YES. < > PLAY. OEӷ , ̤ گ> > ӷ ·ӷi>. ȯ< ӷ , < ӷ ηٷ< ~ ̷ٷ>~ < ȯ< ӷ ο ο~ ~ ~ < ηٿ ȿȷ ~ ȷη>~ , >̷~ < ٷ ̤ӷ > ӷ ^i. , ̿^ 1 , > >ٷ fiٷ Ȥٷ ο >. 3 ٷ~ > STOP ·̤ӷ fiٷ < >ӷ ٷ̷̤, Ϥ <^~ ifi >: fi fi ڷ, , >̷~ ٷ ʿ ӷ ٿ 00. 00. 4 < > ӷ i> < (< fi) >. ʿ~ >ӷ ̿~ (100 گ>), i ʷ> ifi FULL η > ӷ ٷi گ> ʿ. > >~ ӷ Ϥ ~ >~, fi^~ <ڷ fi~, <ڷ >^ ٷ ȿ η ~ Ϥ~ ٷfi Ϥ >̷~. TM>^ > ӷ > PC ٷ i̤ӷ < ηٷڷ<~ گ> Olympus Digital Wave Player. η>̷ٷ > ̷η>̷ٷ > ӷ ii ӷ گ> ȿȷ ~ ڷ<~ < >̷~ ȷ ӷ ڤ < η fi ڿ~ ^ ̷ >^ گ>. گ> i , > fiڷ̷ ηٿٷ~ i گ> fi̷ٷ. * 2 ηٷ< Olympus Digital Wave Player iٷ~ ~ >~ * fiڷ̷ ηٿٷ~ گ> fi̷ٷ, ο fi > CD-ROM ڿi Explorer η ο ٿ fi > setup. exe. 1 < > INDEX ȿȷ ~ ڷ<~ ( ڷ, , >̷~) < >̷~ ȷ ӷ , ӷ ̷ο̷ >. > i ʷ> > >~ ʿȷ >~. ڷ< PC < ηٷڷ<~ ۷ fi^ (i>~ ڿ, , ) ڿi ڷ<~ ʷ> Olympus Digital Wave Player ȷ ӷ ʷڤ Olympus Digital Wave Player, i< ڷο^ ȷη>. 1 > [start] ^ Windows. 2 > [All Programs], ȷϤ [Olympus Digital Wave Player] η ٿ ifi~ fi~ η>̷~ > < > ERASE fiٷ ʷ> ifi ifi~ >. 10 ̷η>̷ٷ > ӷ ӷ گ>. ȷԯ> i> ̷η̿^ > ·ӷiٷ fi̷ٷ. 1 ڿi ȷ ӷ ʷ> ڿi ڷ, , >̷~. 3 ο > , ڿi ڷ, , >̷~ Ͽ ڿi. TM~ [Uninstall Digital Wave Player]. Player. ӷi ~ TM<~ (CLEAR) < > ·ӷi> ڤ۷ ڷ η ~ i>~ گ< ~ ηٿٷ. fi >ӷ < , <̷ٷ <, < i ӷ , < fi < ~ <~. 1 < η ڷ< ٷ ȿ STOP η ERASE ̷> ȷ ȷڷʤ~ ڷ, , >̷~: < fi ۯfiٷ~: ^̷^̤ flash < XHQ fi~ 300 ^~ 7, 200 Hz HQ fi~ 300 ^~ 7, 200 Hz S fi~ 300 ^~ 5, 400 Hz LP fi~ 300 ^~ 3, 100 kHz VN-3100/VN-3100PC: 128 XHQ fi~: > 5 ~ η 40 ٿ HQ fi~: > 11 ~ η 40 ٿ SP fi~: > 23 ~ η 30 ٿ LP fi~: > 71 ~ η 40 ٿ VN-2100/16930-87-16: 64 XHQ fi~: > 2 ~ η 50 ٿ HQ fi~: > 5 ~ η 50 ٿ SP fi~: > 11 ~ η 40 ٿ LP fi~: > 35 ~ η 50 ٿ VN-1100/VN-1100PC: 32 XHQ fi~: > 1 ڷ η 25 ٿ HQ fi~: > 2 ~ η 50 ٿ SP fi~: > 5 ~ η 50 ٿ LP fi~: > 17 ~ η 50 ٿ fi^: ^: ӷ: ̷fi ^fi fi^ (^fi) ^̷^̤ 28 mm fi ӷfi ^ 120 mW > ӷ > گ> fi PC < η > ӷ ڿ, , ^ گ> < ηٷڷ<~ Olympus Digital Wave Player. TM ٤~ ~ >~ <~ <~ Ը>iٷ fi >ӷ ^̤~ fi Microsoft Windows. [. . . ] Yٷ ٷʤ گ>, ٷ fi̷ٷ ^ گ>^ Ͽ fi^~ i. TM < ηٷڷ<~ TM PC Microsoft η Windows >ӷ ηٷ^̤ӷ ο <̷ٷ ~ Microsoft Corporation. Intel η Pentium >ӷ ηٷ^̤ӷ ο <̷ٷ ~ Intel Corporation. Macintosh η Apple >ӷ ηٷ^̤ӷ ο <̷ٷ ~ Apple Computer, Inc. ԰fi η fi̷ٷ ̿η~ ٷ fi > ӷ >ӷ ο <̷ٷ < ηٷ^̤ӷ ο <̷ٷ ^ >ȯ^ . ȷ ʷ< TM^< < < < i̤~, ڤ~ i>~ fi^~ >ӷ ̤۷ fi > < < ȷȿ ηη>. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 16930-87-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 16930-87-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag