οδηγίες χρήσης PHILIPS 190E3LSU

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 190E3LSU Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 190E3LSU θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 190E3LSU


PHILIPS 190E3LSU : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1512 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 190E3LSU (1503 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 190E3LSU

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 190E3L www. philips. com/welcome 1 4 4 5 7 9 9 16 19 20 26 31 1 2 Recycling Information for Customers Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. [. . . ] We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials. Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative. 3 Register your product and get support at 190E3L www. philips. com/welcome Start Quick 2 1 4 2. 4 190E3L: 5 7 6 4 3 2 190E3L ( 5 ): 7 6 4 3 2 Standard 5 Main menu Sub menu Input VGA DVI (available for selected model) Picture Picture Format Brightness Contrast SmartContrast Color Temperature sRGB User Define Wide Screen, 4:3 0~100 0~100 On, Off 6500K, 9300K Color Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 Language English Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, Русский Horizontal Vertical Transparency OSD Time Out Türkçe 0~100 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5s, 10s, 20s, 30s, 60s OSD Settings Setup Auto Power LED H. Position Phase Clock Resolution Notification Reset Information 0, 1, 2, 3, 4 0~100 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No 6 2. 1 2 7 8 OK 9 10 11 12 13 14 15 LED 19" (48, 26cm) 16:10 0, 2835 x 0, 2835 mm 5 ms 1440 × 900 190E3L: 190E3L(1A): Windows 7/Vista/XP 17, 77W 18, 98W 14, 5W 0, 5W 0, 5W 14, 4W 0, 5W 0, 5W 14, 37W 0, 5W 0, 5W 49, 49 BTU/ 49, 15 BTU/ 49, 04 BTU/ 16 1, 71 BTU/ 1, 71 BTU/ 1, 71 BTU/ 1, 71 BTU/ 1, 71 BTU/ 1, 71 BTU/ 100-240VAC, 50-60Hz 463, 59 x 390, 93 x 199, 8 mm 463, 59 x 320, 46 x 41, 1 mm 3, 19kg 2, 8kg 4, 45kg 17 1440 × 900 1440 × 900 1440 × 900 18 5. 19 TCOF1058 TCO Document, Ver. 2. 1 Technology for you and the planet 20 21 ® ® Note 22 23 Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. [. . . ] Canada 29 Australia New Zealand Hong Kong / Macau India Indonesia South Korea Malaysia Pakistan Singapore Taiwan Thailand South Africa United Arab Emirates Israel Vietnam Philippines Sri Lanka Bangladesh Nepal Cambodia 30 Attention Check cable connection 31 32 Attention Theft mode enabled 33 34 35 M3190E1T [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 190E3LSU

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 190E3LSU.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag