οδηγίες χρήσης PHILIPS 201BL2CS

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 201BL2CS Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 201BL2CS θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 201BL2CS


PHILIPS 201BL2CS : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2866 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 201BL2CS (2773 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 201BL2CS

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 SmartImage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Philips SmartControl Premium . . . . . . . . . . . 12 SmartDesktop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4. 1 & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5. [. . . ] This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Certified for displays: · Visual ergonomics for good image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, colour and luminance uniformity and colour rendering Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories 30 · · Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels Low acoustic noise emissions (when applicable) Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays: · The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001) Very low energy consumption both in onand standby mode minimize climate impact Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance) Both product and product packaging is prepared for recycling · · · · The brand owner offers take-back options The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. For more information, please visit www. tcodevelopment. com TCOFF1058 TCO Document, Ver. EPEAT (www. epeat. net) "The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. " Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials. Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards: · · EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment). EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (Limitation of Voltage Fluctuation and · · · Flicker) following provisions of directives applicable. 1275/2008 mplementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. The product also comply with the following standards. · ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays). prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display). MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields). · · · · TCO Displays 5. 1 (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions. Energy Star Declaration (www. energystar. gov) As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. [. . . ] APMEA: Australia New Zealand Hong Kong / Macau India Indonesia South Korea Malaysia Pakistan Singapore NA NA NA NA NA NA NA NA NA PCCW Teleservices Taiwan NA NA ASC 0800 657447 : : +852 2619 9639 : . : (853)-0800-987 . : 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS 56677 . : 62 21 75909053, 75909056, 7511530 080-600-6600 603 7953 3370 (9221) 2737411-16 (65) 6882 3999 AGOS NETWORK PTY LTD 1300 360 386 Visual Group Ltd. After Market Solutions (CE) Sdn Bhd Philips Consumer Service Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center) FETEC. CO Axis Computer System Co. , Ltd. Sylvara Technologies Pty Ltd AL SHAHD COMPUTER L. L. C Eastronics LTD FPT Service Informatic Company Ltd. / : Computer Source 880-2-9141747, 9127592 Ltd (warranty buy-out) 880-2-8128848 / 52 : Syakar Co. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 201BL2CS

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 201BL2CS.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag