οδηγίες χρήσης PHILIPS 230C1HSB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 230C1HSB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 230C1HSB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 230C1HSB


PHILIPS 230C1HSB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (5043 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 230C1HSB (2689 ko)
   PHILIPS 230C1HSB (2878 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 230C1HSB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] e-Manual Philips LCD Monitor Electronic User's Manual file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%. . . %20081222/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/INDEX. HTM [2008/12/23 07:04:13] Safety and Troubleshooting Information : , £ , . / : : q q q q q q q q . LCD . 07:04:24] file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%2. . . 22/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/safety/safety. htm (1 of 3) [2008/12/23 Safety and Troubleshooting Information q q q q q q q q . / . file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%2. . . 22/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/safety/safety. htm (2 of 3) [2008/12/23 07:04:24] Safety and Troubleshooting Information , . file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%2. . . 22/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/safety/safety. htm (3 of 3) [2008/12/23 07:04:24] FAQs (Frequently Asked Questions) LCD E, , E: · video·; A: video Philips 23": 1920 x 1080 @60Hz. 1. inf . icm) . file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/safety/SAF_FAQ. HTM (1 of 9) [2008/12/23 07:04:41] FAQs (Frequently Asked Questions) : ; A: . [. . . ] VESA - < 50W () < 0. 5 W < 0. 5W LED ENERGY STARR. ENERGY STARR, PHILIPS ENERGY STARR . MTBF -5°+2/-0 ~+ 20°+3/-0 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 50W* () 0° C 40 ° C () -20° C 60° C () 20% 80% 50K (CCFL 50K ) * . , 100% (. ), 50% file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%. . . PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/product. htm (7 of 11) [2008/12/23 07:05:40] 6500K . 1. 15 D-sub () : file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%. . . PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/product. htm (8 of 11) [2008/12/23 07:05:40] . 11 TMDS Shield 07:05:40] file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%. . . PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/product. htm (9 of 11) [2008/12/23 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TMDS Data2 Shield TMDS Data2TMDS Data1+ TMDS Data1 Shield TMDS Data1TMDS Data0+ TMDS Data0 Shield TMDS Data0TMDS + 12 13 14 15 16 17 18 19 TMDS CEC NC SCL SDA DDC/CEC Ground +5V Hot Plug Detect file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . HILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/product. htm (10 of 11) [2008/12/23 07:05:40] file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . HILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/product. htm (11 of 11) [2008/12/23 07:05:40] Philips Pixel Defect Policy & Philips Philips Philips . . file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%2. . . 22/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/pixel. htm (1 of 4) [2008/12/23 07:05:50] Philips Pixel Defect Policy pixel -pixel . : : - + = , , - + = - + = ( ) ( ) 50 , 30 . pixel -pixel "". : file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%2. . . 22/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/pixel. htm (2 of 4) [2008/12/23 07:05:50] Philips Pixel Defect Policy , Philips . , TFT LCD Philips . 1 2 3 ( ) A * 230C1 3 1 0 >15mm 3 1 2 3 * 230C1 5 2 0 >15mm 5 file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%2. . . 22/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/pixel. htm (3 of 4) [2008/12/23 07:05:50] Philips Pixel Defect Policy : 230C1 5 * 1 2 = 1 file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%2. . . 22/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/pixel. htm (4 of 4) [2008/12/23 07:05:50] SmartManage Pixel Philips SmartManage Philips SmartControl ll & SmartManage & SmartControl II ( ) Philips SmartManage , IT /, Philips . , Philips SmartManage Administrator, Philips SmarControl Agent. . file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/SMART. HTM (1 of 28) [2008/12/23 07:06:34] SmartManage SmartManage Philips SmartManage IT , , , , . . SmartManage http://www. altiris. com/philips SmartManage Lite http://www. portrait. com/dtune/phl/enu/index. html SmartManage . SmartManage. file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/SMART. HTM (2 of 28) [2008/12/23 07:06:35] SmartManage Philips SmartManage Philips Altiris Inc. Philips SmartControl II SmartManage Lite Philips Portrait Display, Inc. Philips SmartControl ll SmartControl II , , , , , RGB, - - . SmartControl II SmartManage SmartManage Lite . . file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/SMART. HTM (3 of 28) [2008/12/23 07:06:35] SmartManage 2. . file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/SMART. HTM (4 of 28) [2008/12/23 07:06:35] SmartManage 3. ­ Install Shield q SmartManage Lite. . SmartManage SmartManage Lite. file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/SMART. HTM (5 of 28) [2008/12/23 07:06:35] SmartManage 4. , . file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/SMART. HTM (6 of 28) [2008/12/23 07:06:35] SmartManage file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/SMART. HTM (7 of 28) [2008/12/23 07:06:35] SmartManage file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/SMART. HTM (8 of 28) [2008/12/23 07:06:35] SmartManage : 1. ) - file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/SMART. HTM (9 of 28) [2008/12/23 07:06:35] SmartManage 2. ( & ) file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/SMART. HTM (10 of 28) [2008/12/23 07:06:35] SmartManage file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/SMART. HTM (11 of 28) [2008/12/23 07:06:35] SmartManage file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps. . . /PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/product/SMART. HTM (12 of 28) [2008/12/23 07:06:35] SmartManage : q q q RGB, , , SmartImage ( SmartImage). [. . . ] (LED) . file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%. . . ILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/glossary/glossary. htm (1 of 12) [2008/12/23 07:12:11] Glossary Brightness (/) , , . C CCFL(cold cathode fluorescent light) ( ) LCD. . CIE (Commission International de I'Eclairage) ( ) , . Color temperature ( ) . Philips 9300° K, 6500° K, . Contrast () file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/aiyu/Phililps%. . . ILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/GREEK/PRODUCT/glossary/glossary. htm (2 of 12) [2008/12/23 07:12:12] Glossary . Contrast ratio ( ) . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 230C1HSB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 230C1HSB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag