οδηγίες χρήσης PHILIPS 231B4LPYCB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 231B4LPYCB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 231B4LPYCB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 231B4LPYCB


PHILIPS 231B4LPYCB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (5068 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 231B4LPYCB (5074 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 231B4LPYCB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 231B4LP www. philips. com/welcome EL Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη 1 39 Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις  Πίνακας περιεχομένων 1. Σημαντικό  1 1. 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση  1 1. 2 Περιγραφές συμβολισμών  3 1. 3 Απόρριψη προϊόντος και υλικού συσκευασίας  3 2. Ρυθμίζοντας την οθόνη  5 2. 1 Εγκατάσταση  5 2. 2 Λειτουργία της οθόνης  7 2. 3 Βγάλτε το Συναρμολόγημα βάσης για Στήριξη VESA  10 3. Βελτιστοποίηση εικόνας  11 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 SmartImage  11 SmartContrast  12 Philips SmartControl Premium  12 Οδηγός SmartDesktop  20 4. PowerSensor™  26 5. Τεχνικές Προδιαγραφές  28 5. 1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες λειτουργίες  31 6. Διαχείριση ενέργειας  32 7. Κανονιστικές πληροφορίες  33 8. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη  39 8. 1 Πολιτική ελαττωμάτων πίξελ στις επίπεδες οθόνες της Philips  39 8. 2 Εξυπηρέτηση & Εγγύηση Πελάτη  41 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις  44 9. 1 Αντιμετώπιση προβλημάτων  44 9. 2 Συνήθεις ερωτήσεις του SmartControl Premium  46 9. 3 Γενικές Συνήθεις Ερωτήσεις  47 1. Σημαντικό 1. Σημαντικό Αυτό το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη προορίζεται για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την οθόνη Philips. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη σας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σε σχέση με τη λειτουργία της οθόνης σας. [. . . ] Για 90 Διαμέρισμα 1&2 στη δεξιά πλευρά Κατακόρυφα Διαμέρισμα 3 στην αριστερή πλευρά Κατακόρυφα. Για 270 Διαμέρισμα 1&2 στην αριστερή πλευρά Κατακόρυφα Διαμέρισμα 3 στη δεξιά πλευρά Κατακόρυφα. Even Split (Ομοιόμορφη Διαίρεση) Αξιολογεί την ανάλυση οθόνης και διαιρεί την οθόνη σε τέσσερις ομοίου μεγέθους περιοχές. 25 4. PowerSensor™ 4. PowerSensor™ Πώς λειτουργεί; • Το PowerSensor λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της μετάδοσης και λήψης άκακων «υπέρυθρων» σημάτων για να εντοπιστεί η παρουσία χρήστη. • Όταν ο χρήστης είναι μπροστά στην οθόνη, η οθόνη λειτουργεί κανονικά, με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις που έχει ορίσει ο χρήστης- π. χ. Φωτεινότητα, αντίθεση, χρώμα, κ. λπ. • Υποθέτοντας ότι η οθόνη έχει ρυθμιστεί στο 100% της φωτεινότητας για παράδειγμα, όταν ο χρήστης αφήνει τη θέση του και δεν βρίσκεται πλέον μπροστά από την οθόνη, η οθόνη μειώνει αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας μέχρι και 80%. Είναι μπροστά ο χρήστης Εάν προτιμάτε να βρίσκεστε σε μία θέση έξω από τις περιμέτρους που αναφέρονται παραπάνω, επιλέξτε ένα σήμα υψηλότερης ισχύος για καλύτερη αποτελεσματικότητα εντοπισμού: Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα εντοπισμού. Για μέγιστη αποτελεσματικότητα PowerSensor και σωστή ανίχνευση, τοποθετηθείτε απευθείας μπροστά από την οθόνη σας. • Εάν επιλέξετε να τοποθετήσετε τον εαυτό σας σε απόσταση μεγαλύτερη από 100 εκ ή 40 ίντσες από την οθόνη, χρησιμοποιήστε το σήμα εντοπισμού για αποστάσεις μέχρι 120 εκ ή 47 ίντσες. (Ρύθμιση 4) • Εφόσον κάποια σκουρόχρωμα ρούχα τείνουν να απορροφούν τα υπεριώδη σήματα ακόμα κι όταν ο χρήστης βρίσκεται εντός 100 εκ ή 40 ιντσών από την οθόνη, αυξήστε την ένταση του σήματος όταν φοράτε μαύρα ή άλλα σκούρα ρούχα. • Μπορείτε να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη λειτουργία ανά πάσα στιγμή (Ρύθμιση 3). Πλήκτρο συντόμευσης Απόσταση αισθητήρα Watt Ο χρήστης δεν είναι παρών Watt Η κατανάλωση ενέργειας όπως απεικονίζεται παραπάνω προορίζεται μόνον για λόγους αναφοράς Λειτουργία Landscape/Portrait (Τοπίο/Πορτρέτο) Ρύθμιση Default settings (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις) Στην προεπιλεγμένη ρύθμισή του, (Ρύθμιση 3), το PowerSensor έχει σχεδιαστεί να εντοπίζει την παρουσία του χρήστη που βρίσκεται μεταξύ 30 και 100 εκ (12 και 40 ιντσών) από την οθόνη και εντός πέντε μοιρών αριστερά ή δεξιά από την οθόνη. Custom settings (Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις) 26 Οι παραπάνω απεικονίσεις προορίζονται μόνον για αναφορά Πως να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Εάν το PowerSensor δεν λειτουργεί σωστά εντός ή εκτός του προεπιλεγμένου εύρους, 4. PowerSensor™ ο τρόπος για τον μικροσυντονισμό του εντοπισμού είναι ο ακόλουθος: • Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης PowerSensor • Θα βρείτε την προεπιλεγμένη θέση ‘3’ στη γραμμή προσαρμογής. • Προσαρμόστε την ρύθμιση εντοπισμού του PowerSensor στη Setting 4 (Ρύθμιση 4) και πατήστε OK. • Δοκιμάστε τη νέα ρύθμιση για να δείτε εάν το PowerSensor σας εντοπίζει σωστά στην τρέχουσα θέση σας. • Η λειτουργία PowerSensor έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί μόνον σε λειτουργία Landscape (Τοπίο) (οριζόντια θέση). Αφού ενεργοποιηθεί ο PowerSensor, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, εάν η οθόνη χρησιμοποιείται σε λειτουργία Portrait (Πορτρέτο) (90 μοίρες/ κατακόρυφη θέση), θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, εάν η οθόνη επιστρέψει στην προεπιλεγμένη θέση Landscape (Τοπίο). Σημείωση Μία λειτουργία PowerSensor που επιλέγεται μη αυτόματα θα παραμείνει λειτουργική εκτός και αν επαναπροσαρμοστεί ή γίνει επανάκκληση της προεπιλεγμένης λειτουργίας. Εάν για κάποιο λόγο το PowerSensor είναι υπερβολικά ευαίσθητο στην κοντινή κίνηση, ρυθμίστε σε χαμηλότερη ισχύ σήματος. 27 5. Τεχνικές Προδιαγραφές 5. Τεχνικές Προδιαγραφές Εικόνα/Οθόνη Τύπος Οθόνης Μόνιτορ Οπίσθιος φωτισμός Μέγεθος Πίνακα Αναλογία Εικόνας Ύψος πίξελ Φωτεινότητα SmartContrast Λόγος αντίθεσης (τυπ. ) Χρόνος Απόκρισης (τυπ. ) Βέλτιστη ανάλυση Γωνία Θέασης Χρώματα οθόνης Κάθετος Ρυθμός Ανανέωσης Οριζόντια συχνότητα sRGB Συνδεσιμότητα Είσοδος σήματος USB Σήμα Εισόδου Είσοδος/έξοδος ήχου Άνεση Ενσωματωμένο ηχείο Άνεση για τον χρήστη Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη Λοιπές ανέσεις Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-ΆμεσηςΛειτουργίας Βάση Κλίση Περιστροφή Ρύθμιση ύψους Ισχύς Λειτ. ECO) Κατανάλωση ενέργειας (Μέθοδος δοκιμής EnergyStar 5. 0) Κανονική λειτουργία LCD LED 23'' Πλ (58, 4 εκ) 16:9 0, 265 x 0, 265 mm 250 cd/m² 20. 000. 000:1 1000:1 5ms 1920 x 1080 @ 60Hz 170° (Ορ. ) / 160° (Κάθ. ) @ Λ/Α > 10 16, 7Μ 56 Hz - 75 Hz 64 kHz - 83 kHz ΝΑΙ DVI (Ψηφιακό), VGA (Αναλογικό), DisplayPort (Προαιρετικό) USB 2. 0 x 2 Ξεχωριστός συγχ. , Συγχρονισμός στο πράσινο Είσ ήχου PC, έξ ακουστικών 1, 5 W Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, , Ιταλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Πορτογαλικά Στήριξη VESA (100×100mm), Κλειδαριά Kensington DDC/CI, sRGB, Windows 7/Vista/XP, Mac OSX, Linux -5 / +20 -65 / +65 110 mm 26, 2 W (τυπ. ), 36, 9W (μέγ. ) 15, 3 W (τυπ. ) Τάση εισόδου Τάση εισόδου AC στα 100VAC , AC στα 115VAC , 50Hz 60Hz 24, 2W (τυπ. ) 24, 1W (τυπ. ) 28 Τάση εισόδου AC στα 230VAC , 50Hz 23, 9W (τυπ. ) 5. Τεχνικές Προδιαγραφές Αδρανοποίηση (Αναμονή) Ανενεργό Θερμική απώλεια* Κανονική λειτουργία Αδρανοποίηση (Αναμονή) Ανενεργό Ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας PowerSensor Παροχή ρεύματος Διαστάσεις Προϊόν με τη βάση (ΠxΥxΒ) Προϊόν χωρίς τη βάση (ΠxΥxΒ) Βάρος Προϊόν με τη βάση Προϊόν χωρίς τη βάση Προϊόν με τη συσκευασία Συνθήκες λειτουργίας Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία) Εύρος θερμοκρασίας (Εκτός λειτουργίας) Σχετική υγρασία MTBF Περιβαλλοντικά ROHS EPEAT Συσκευασία Συγκεκριμένες ουσίες EnergyStar Συμβατότητα και πρότυπα Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών Περίβλημα Χρώμα Φινίρισμα 0, 3W (τυπ. ) 0, 3W (τυπ. ) 0, 3W (τυπ. ) 0W (τυπ. ) 0W (τυπ. ) 0W (τυπ. ) Τάση εισόδου Τάση εισόδου Τάση εισόδου AC στα 100VAC , AC στα 115VAC , AC στα 230VAC , 50Hz 60Hz 50Hz 82, 59 BTU/ώρα 82, 25 BTU/ώρα 81, 57 BTU/ώρα 1, 023 BTU/ώρα 1, 023 BTU/ώρα 1, 023 BTU/ώρα 0 BTU/ώρα 0 BTU/ώρα 0 BTU/ώρα Λειτ. [. . . ] Όλες οι οθόνες LCD Philips είναι πλήρως συμβατές με τους συνήθεις ΕΡ5: Απ. : ΕΡ. 6: Είναι η οθόνη LCD ανθεκτική στις γρατζουνιές; Απ. : Γενικά συνιστάται να μην γίνεται η επιφάνεια της οθόνης αντικείμενο ισχυρών κραδασμών και να προστατεύεται από αιχμηρά ή αμβλεία αντικείμενα. Όταν χειρίζεστε την οθόνη, σιγουρευτείτε ότι δεν ασκείται πίεση ή δύναμη στην επιφάνεια της οθόνης. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις προϋποθέσεις της εγγύησής σας. ΕΡ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 231B4LPYCB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 231B4LPYCB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag