οδηγίες χρήσης PHILIPS 231P4UPES

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 231P4UPES Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 231P4UPES θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 231P4UPES


PHILIPS 231P4UPES : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4404 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 231P4UPES (4361 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 231P4UPES

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 231P4 www. philips. com/welcome EL Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη 1 42 Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις  Πίνακας περιεχομένων 1. Σημαντικό  1 1. 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση  1 1. 2 Περιγραφές συμβολισμών  3 1. 3 Απόρριψη προϊόντος και υλικού συσκευασίας  4 10. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις  47 10. 1 Αντιμετώπιση προβλημάτων  47 10. 2 Συχνές ερωτήσεις για την οθόνη USB docking  49 10. 3 Συνήθεις ερωτήσεις του SmartControl Premium  49 10. 4 Γενικές Συνήθεις Ερωτήσεις  50 2. Ρυθμίζοντας την οθόνη  5 2. 1 Εγκατάσταση  5 2. 2 Λειτουργία της οθόνης  6 2. 3 Βγάλτε το Συναρμολόγημα βάσης για Στήριξη VESA  9 3. Εισαγωγή προβολής βάσης USB  10 3. 1 Πώς λειτουργεί η οθόνη USB docking  10 4. Βελτιστοποίηση εικόνας  16 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 SmartImage  16 SmartContrast  17 Philips SmartControl Premium  18 Οδηγός SmartDesktop  25 5. PowerSensor™  30 6. Τεχνικές Προδιαγραφές  32 6. 1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες λειτουργίες  34 7. Διαχείριση ενέργειας  35 8. Κανονιστικές πληροφορίες  36 9. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη  42 9. 1 Πολιτική ελαττωμάτων πίξελ στις επίπεδες οθόνες της Philips  42 9. 2 Εξυπηρέτηση & Εγγύηση Πελάτη  44 1. Σημαντικό 1. Σημαντικό Αυτό το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη προορίζεται για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την οθόνη Philips. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη σας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σε σχέση με τη λειτουργία της οθόνης σας. [. . . ] Identify Partition (Αναγνώριση διαμερίσματος) – Εμφανίζεται το πλέγμα περιγράμματος πάνω στην επιφάνεια εργασίας για το τρέχον διαμέρισμα. Align On/Align Off (Στοίχιση ενεργή/ Στοίχιση ανενεργή) – Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί τη δυνατότητα αυτόματης στοίχισης της μεταφοράς και απόθεσης. Exit (Έξοδος) – Κλείνει το Desktop partition (Διαμέρισμα επιφάνειας εργασίας) και ο Display Tune (Συντονισμός οθόνης). Για εκ νέου προετοιμασία, εκτελέστε το Display Tune (Συντονισμός οθόνης) από το μενού Start (έναρξη) ή τη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας. 5 Μενού Αριστερού κλικ Κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο Desktop Partition (Διαμέρισμα επιφάνειας εργασίας), για γρήγορη αποστολή του ενεργού παραθύρου σε οποιοδήποτε διαμέρισμα χωρίς να απαιτείται μεταφορά και απόθεση. Εάν αφήσετε το ποντίκι, το παράθυρο αποστέλλεται στο επισημασμένο διαμέρισμα. • Find Windows (Εύρεση παραθύρων) – Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης ίσως να έχει στείλει πολλαπλά παράθυρα στο ίδιο διαμέρισμα. Στο Find Windows (Εύρεση παραθύρων), εμφανίζονται όλα τα ανοικτά παράθυρα και το επιλεγμένο παράθυρο μετακινείται σε πρώτο πλάνο. • Desktop Partition (Διαμέρισμα επιφάνειας εργασίας) – Στο Desktop Partition (Διαμέρισμα επιφάνειας εργασίας) εμφανίζεται το διαμέρισμα που έχει επιλεχθεί επί του παρόντος και δίδεται η δυνατότητα στον χρήστη να μεταβεί γρήγορα σε οποιοδήποτε από τα διαμερίσματα που εμφανίζονται στο πτυσσόμενο μενού. • Identify Partition (Αναγνώριση διαμερίσματος) – Εμφανίζεται το πλέγμα περιγράμματος πάνω στην επιφάνεια εργασίας για το τρέχον διαμέρισμα. • Align On/Align Off (Στοίχιση ενεργή/ Στοίχιση ανενεργή) – Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί τη δυνατότητα αυτόματης στοίχισης της μεταφοράς και απόθεσης. 6 Δεξί κλικ στο Γραμμή εργασιών Η γραμμή εργασιών περιέχει, επίσης, τις περισσότερες από τις δυνατότητες που υποστηρίζονται στη γραμμή τίτλου (με εξαίρεση την αυτόματη αποστολή ενός παραθύρου σε κάποιο διαμέρισμα). 27 4. Βελτιστοποίηση εικόνας 7 Ορισμοί διαμερίσματος SmartDesktop Περιγραφή Εικόνα Όνομα Full Desktop (Πλήρης Εφαρμόζει όλες τις ρυθμίσεις σε ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας) επιφάνεια εργασίας. Vertical (Κατακόρυφα) Αξιολογεί την ανάλυση οθόνης και διαιρεί την οθόνη σε τρεις ομοίου μεγέθους κατακόρυφες περιοχές. Για 90/270 διατηρήστε την κατακόρυφη ρύθμιση. Horizontal (Οριζόντια) Αξιολογεί την ανάλυση οθόνης και διαιρεί την οθόνη σε δύο ομοίου μεγέθους οριζόντιες περιοχές. Για 90/270 διατηρήστε την οριζόντια ρύθμιση. Vertical Triple (Κατακόρυφα Τριπλή) Αξιολογεί την ανάλυση οθόνης και διαιρεί την οθόνη σε τρεις ομοίου μεγέθους κατακόρυφες περιοχές. Για 90 Διαμέρισμα 1 οριζόντια άνω μέρος Διαμέρισμα 2 οριζόντια κέντρο Διαμέρισμα 3 οριζόντια κάτω μέρος. Για 270 Διαμέρισμα 3 οριζόντια άνω μέρος Διαμέρισμα 2 οριζόντια κέντρο Διαμέρισμα 1 οριζόντια κάτω μέρος. Αξιολογεί την ανάλυση οθόνης και διαιρεί την οθόνη σε δύο κατακόρυφες περιοχές, η αριστερή πλευρά αποτελεί μία μονή περιοχή, η δεξιά πλευρά διαιρείται σε δύο ομοίου μεγέθους περιοχές. Για 90 Διαμέρισμα 1 στο άνω μέρος Διαμέρισμα 2&3 στο κάτω μέρος. Για 270 Διαμέρισμα 1 στο κάτω μέρος Διαμέρισμα 2&3 στο άνω μέρος. Αξιολογεί την ανάλυση οθόνης και διαιρεί την οθόνη σε δύο κατακόρυφες περιοχές, η δεξιά πλευρά αποτελεί μία μονή περιοχή, η αριστερή πλευρά διαιρείται σε δύο ομοίου μεγέθους περιοχές. Για 90 Διαμέρισμα 1&2 στο άνω μέρος Διαμέρισμα 3 στο κάτω μέρος. Για 270 Διαμέρισμα 3 στο άνω μέρος Διαμέρισμα 1&2 στο κάτω μέρος. Vertical Split Left (Κατακόρυφα Διαίρεση Αριστερά) Vertical Split Right (Κατακόρυφα Διαίρεση Δεξιά) 28 4. Βελτιστοποίηση εικόνας Όνομα Περιγραφή Εικόνα Horizontal Split Top Αξιολογεί την ανάλυση οθόνης και διαιρεί την οθόνη (Οριζόντια Διαίρεση σε δύο ομοίου μεγέθους οριζόντιες περιοχές, η άνω Άνω) περιοχή αποτελεί μία μονή περιοχή, η κάτω περιοχή διαιρείται σε δύο ομοίου μεγέθους περιοχές. Για 90 Διαμέρισμα 1 στη δεξιά πλευρά Κατακόρυφα Διαμέρισμα 2&3 στην αριστερή πλευρά Κατακόρυφα. [. . . ] Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Philips για περισσότερες πληροφορίες. • Πατήστε το "ΟΚ" για να προβληθεί το μενού OSD (Εμφάνιση επί της οθόνης) • Πατήστε "Down Arrow" (Βέλος προς τα κάτω) για να επιλέξετε την επιλογή "Color" (Χρώμα) κατόπιν πατήστε "OK" για εισάγετε τη ρύθμιση του χρώματος, υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις όπως παρακάτω. 1. Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος): Οι έξι ρυθμίσεις είναι 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K και 11500K. Με τις ρυθμίσεις στο εύρος των 5000K η οθόνη εμφανίζεται "θερμή με κόκκινο-λευκό χρωματικό τόνο", ενώ με θερμοκρασία 11500K η οθόνη εμφανίζεται "ψυχρή, με μπλελευκό χρωματικό τόνο". 2 sRGB: Πρόκειται για μια τυπική ρύθμιση για τη διασφάλιση της σωστής ανταλλαγής χρωμάτων μεταξύ διαφορετικών συσκευών (π. χ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 231P4UPES

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 231P4UPES.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag