οδηγίες χρήσης PHILIPS 233V5LSB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 233V5LSB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 233V5LSB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 233V5LSB


PHILIPS 233V5LSB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4818 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 233V5LSB (4730 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 233V5LSB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 233V5 www. philips. com/welcome EL Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις 1 29 34 Πίνακας περιεχομένων 1. Σημαντικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1. 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1. 2 Περιγραφές συμβολισμών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 1. 3 Απόρριψη προϊόντος και υλικού συσκευασίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Ρυθμίζοντας την οθόνη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. 1 Εγκατάσταση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 2. 2 Λειτουργία της οθόνης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. 3 Αφαιρέστε το στήριγμα της Βάσης και τη Βάση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. Πληροφορίες για το προϊόν. . . . . . . . . . . . 11 3. 1 SmartContrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3. 2 Philips SmartControl Lite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4. Τεχνικές Προδιαγραφές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4. 1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες λειτουργίες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5. Διαχείριση ενέργειας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . [. . . ] (kHz) 31, 47 31, 47 35, 00 37, 86 37, 50 37, 88 46, 88 48, 36 60, 02 44, 77 63, 89 79, 98 55, 94 70, 64 65, 29 67, 50 720 x 400 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 720 1280 x 1024 1280 x 1024 1440 x 900 1440 x 900 1680 x 1050 1920 x 1080 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 59, 86 60, 02 75, 03 59, 89 74, 98 59, 95 60, 00 Σημείωση Προσέξτε ότι η οθόνη σας λειτουργεί καλύτερα στην εγγενή ανάλυση των 1920 x 1080 στα 60Hz. Για καλύτερη ποιότητα εμφάνισης, ακολουθήστε αυτή την πρόταση ανάλυσης. 21 5. Διαχείριση ενέργειας 5. Διαχείριση ενέργειας Αν στον υπολογιστή σας υπάρχει κάρτα προβολής ή εγκατεστημένο λογισμικό συμβατό με το DPM της VESA, το μόνιτορ μπορεί να μειώσει αυτόματα την κατανάλωση του ρεύματός της όταν δεν χρησιμοποιείται. Αν ανιχνευτεί καταχώρηση από το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, ή από άλλη συσκευή εισόδου, το μόνιτορ θα "ξυπνήσει" αυτόματα. Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει την κατανάλωση ρεύματος και τη σήμανση για αυτή την ιδιότητα αυτόματης εξοικονόμησης ενέργειας: 233V5LAB: Ορισμός διαχείρισης ενέργειας Λειτουργία VESA Ενεργή Βίντεο Ορ. Κάθ. συγχρονισμός συγχρονισμός Ναι Ναι Χρησιμοποιημένη Ισχύς 21, 31 W (τυπ. ) 26, 15 W (μέγ. ) 0, 5W (τυπ. ) 0, 5W (τυπ. ) Χρώμα LED • Θερμοκρασία χρώματος: 6500k με πλήρες λευκό μοτίβο Σημείωση Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ενεργ. Λευκό Λευκό (αναβοσβήνει) Απενεργ. Αδρανοποίηση Απενεργ. Όχι - Όχι - Απενεργοποίηση Απενεργ. 233V5LSB: Ορισμός διαχείρισης ενέργειας Λειτουργία VESA Βίντεο Ορ. Κάθ. συγχρονισμός συγχρονισμός Χρησιμοποιημένη Ισχύς 21, 55 W (τυπ. ) 22, 22 W (μέγ. ) Ενεργή Ενεργ. Ναι Ναι or 21, 55 W (τυπ. ) 24, 23 W (μέγ. ) (για αναλογικό μοντέλο) Αδρανοποίηση Απενεργ. Όχι Όχι 0, 5W (τυπ. ) 0, 5W (τυπ. ) Λευκό (αναβοσβήνει) Απενεργ. Λευκό Χρώμα LED Απενεργοποίηση Απενεργ. 233V5LHAB: Ορισμός διαχείρισης ενέργειας Λειτουργία VESA Ενεργή Βίντεο Ορ. Κάθ. συγχρονισμός συγχρονισμός Ναι Ναι Χρησιμοποιημένη Ισχύς 21, 02 W (τυπ. ) 28, 51 W (μέγ. ) 0, 5W (τυπ. ) 0, 3W (τυπ. ) Χρώμα LED Ενεργ. Λευκό Λευκό (αναβοσβήνει) Απενεργ. Αδρανοποίηση Απενεργ. Όχι - Όχι - Απενεργοποίηση Απενεργ. Η παρακάτω ρύθμιση χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος αυτής της οθόνης. • Εγγενής ανάλυση: 1920 x 1080 • Αντίθεση: 50% • Φωτεινότητα: 250 nits 22 6. Κανονιστικές πληροφορίες 6. Κανονιστικές πληροφορίες Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community’s stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. Congratulations!TCO Development works for sustainable IT manufacture, use and recycling of IT products reflecting environmental, social and economic responsibility. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for ICT products worldwide. Some of the Usability features of TCO Certified Displays: • Visual Ergonomics for image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are Resolution, Luminance, Contrast, Reflection and Colour characteristics • Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories • Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels • Workload ergonomics to ensure a good physical environment Some of the Environmental features of TCO Certified Displays: • Production facilities have an Environmental Management System (EMAS or ISO 14001) • Low energy consumption to minimize climate impact • Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance) • Both product and product packaging is prepared for recycling • The brand owner offers take-back options Corporate Social Responsibility • The brand owner demonstrates the product is manufactured under working practices that promote good labour relations and working conditions. The criteria included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user and environmentally friendly direction. Our ICT product labeling system began in 1992 and is now requested by users and ICT-manufacturers all over the world. For displays with glossy bezels, the user should consider the placement of the display as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces. For more information, please visit: www. tcodevelopment. com Technology for you and the planet 23 6. Κανονιστικές πληροφορίες EPEAT CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards • EN60950-1:2006+A11:2009+A1: 2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment). • EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). [. . . ] Με τις ρυθμίσεις στο εύρος των 6500K η οθόνη εμφανίζεται "θερμή με κόκκινο-λευκό χρωματικό τόνο", ενώ με θερμοκρασία 9300K η οθόνη εμφανίζεται "ψυχρή, με μπλε-λευκό χρωματικό τόνο". 2. sRGB: Πρόκειται για μια τυπική ρύθμιση για τη διασφάλιση της σωστής ανταλλαγής χρωμάτων μεταξύ διαφορετικών συσκευών (π. χ. ψηφιακές κάμερες, οθόνες, εκτυπωτές, σαρωτές, κλπ. ) 3. User Define (Καθορισμός από το χρήστη): Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις ρυθμίσεις χρωμάτων της δικής του επιλογής προσαρμόζοντας το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε χρώμα. 36 8. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις Σημείωση: Μέτρηση του χρώματος του φωτός που ακτινοβολείται από ένα αντικείμενο όταν αυτό θερμαίνεται. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 233V5LSB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 233V5LSB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag