οδηγίες χρήσης PHILIPS 236V3LSB6

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 236V3LSB6 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 236V3LSB6 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 236V3LSB6


PHILIPS 236V3LSB6 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2849 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 236V3LSB6 (2726 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 236V3LSB6

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] To learn more about our recycling program please visit www. philips. com/about/sustainability/ recycling. This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. [. . . ] TCOCertifiedisathirdpartyverifiedprogram, whereeveryproductmodelistestedbyan accreditedimpartialtestlaboratory. TCO Certifiedrepresentsoneofthetoughest certificationsfordisplaysworldwide. Some of the Usability features of the TCO Certified for displays: · Visualergonomicsforgoodimagequality istestedtoensuretopperformanceand reducesightandstrainproblems. Important parametersareluminance, contrast, resolution, blacklevel, gammacurve, colour andluminanceuniformityandcolour rendering. · Productsaretestedaccordingtorigorous safetystandardsatimpartiallaboratories. 21 · Electricandmagneticfieldsemissionsas lowasnormalhouseholdbackground levels. Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays: · Thebrandownerdemonstratescorporate socialresponsibilityandhasacertified environmentalmanagementsystem(EMAS orISO14001). · Verylowenergyconsumptionbothinon- andstandbymodeminimizeclimateimpact. · Restrictionsonchlorinatedandbrominated flameretardants, plasticizers, plasticsand heavymetalssuchascadmium, mercury andlead(RoHScompliance). Therequirementscanbedownloadedfromour website. Therequirementsincludedinthislabel havebeendevelopedbyTCODevelopment inco-operationwithscientists, experts, usersas wellasmanufacturersallovertheworld. Since theendofthe1980sTCOhasbeeninvolved ininfluencingthedevelopmentofITequipment inamoreuser-friendlydirection. Ourlabeling systemstartedwithdisplaysin1992andis nowrequestedbyusersandIT-manufacturers allovertheworld. About50%ofalldisplays worldwideareTCOcertified. Fordisplayswithglossybezelstheusershould considertheplacementofthedisplayasthebezel maycausedisturbingreflectionsfromsurrounding lightandbrightsurfaces. Formoreinformation, pleasevisit: www. tcodevelopment. com TCOF1058 TCO Document, Ver. 2. 1 Technology for you and the planet (Onlyforselectivemodels) 6. EPEAT CE Declaration of Conformity Thisproductisinconformitywiththefollowing standards · EN60950-1:2006(Safetyrequirementof InformationTechnologyEquipment). · EN55022:2006+A1:2007(RadioDisturbance requirementofInformationTechnology Equipment). · EN55024:1998+A1:2001+A2:2003(Immunity requirementofInformationTechnology Equipment). · EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009(Limits forHarmonicCurrentEmission). · EN61000-3-3:2008(LimitationofVoltage FluctuationandFlicker)followingprovisionsof directivesapplicable. (www. epeat. net) TheEPEAT(Electronic ProductEnvironmental AssessmentTool)program evaluatescomputer desktops, laptops, andmonitorsbasedon 51environmentalcriteriadevelopedthrough anextensivestakeholderconsensusprocess supportedbyUSEPA. EPEATsystemhelpspurchasersinthepublic andprivatesectorsevaluate, compareand selectdesktopcomputers, notebooksand monitorsbasedontheirenvironmental attributes. EPEATalsoprovidesaclearand consistentsetofperformancecriteriaforthe designofproducts, andprovidesanopportunity formanufacturerstosecuremarketrecognition foreffortstoreducetheenvironmentalimpact ofitsproducts. · Consultthedealeroranexperienced radio/TVtechnicianforhelp. Changesormodificationsnotexpressly approvedbythepartyresponsiblefor compliancecouldvoidtheuser'sauthority tooperatetheequipment. UseonlyRFshieldedcablethatwassupplied withthemonitorwhenconnectingthismonitor toacomputerdevice. Topreventdamagewhichmayresultinfireor shockhazard, donotexposethisapplianceto rainorexcessivemoisture. THISCLASSBDIGITALAPPARATUSMEETS ALLREQUIREMENTSOFTHECANADIAN INTERFERENCE-CAUSINGEQUIPMENT REGULATIONS. FCC Declaration of Conformity DeclarationofConformityforProductsMarked withFCCLogo, United States Only ThisdevicecomplieswithPart15oftheFCC Rules. Operationissubjecttothefollowing twoconditions:(1)thisdevicemaynotcause harmfulinterference, and(2)thisdevicemust acceptanyinterferencereceived, including interferencethatmaycauseundesired operation. Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) Cetéquipementaététestéetdéclaré conformeauxlimitesdesappareils numériquesdeclassB, auxtermesdel'article 15DesrèglesdelaFCC. Ceslimitessont conçuesdefaçonàfouriruneprotection raisonnablecontrelesinterférencesnuisibles danslecadred'uneinstallationrésidentielle. CETappareilproduit, utiliseetpeutémettre deshyperfréquencesqui, sil'appareiln'est pasinstalléetutiliséselonlesconsignes données, peuventcauserdesinterférences nuisiblesauxcommunicationsradio. [. . . ] · Attention · /. Check cable connection · . · "Auto"() OSD. 32 8. . · / . , , · · · "Auto"() OSD. , "", " " "". "" LEDSetup () OSD. , Philips. · "", """-", . . 8. 2 1: "Cannot display this video mode ( ;)" . : : 1920x1080@60Hz. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 236V3LSB6

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 236V3LSB6.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag