οδηγίες χρήσης PHILIPS 237E3QSU

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 237E3QSU Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 237E3QSU θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 237E3QSU


PHILIPS 237E3QSU : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4936 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 237E3QSU (4918 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 237E3QSU

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 237E3Q www. philips. com/welcome EL Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις 1 30 35 Πίνακας περιεχομένων 1. Σημαντικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1. 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1. 2 Περιγραφές συμβολισμών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 1. 3 Απόρριψη προϊόντος και υλικού συσκευασίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Ρυθμίζοντας την οθόνη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Εγκατάσταση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 2. 2 Λειτουργία της οθόνης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. 3 Αφαιρέστε το στήριγμα της βάσης. . 9 . 3. Πληροφορίες για το προϊόν. . . . . . . . . . . . 10 3. 1 Smartimage Lite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. 2 SmartContrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3. 3 Philips SmartControl Lite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4. PowerSensor™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . [. . . ] (40000 πόδια) 30. 000 ώρες ΝΑΙ 20 5. Τεχνικές Προδιαγραφές EnergyStar EPEAT Συσκευασία Συμβατότητα και πρότυπα Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών Περίβλημα Χρώμα Φινίρισμα Σημείωση Μαύρο (Πίσω), Μαύρο με Μπλε απόχρωση (Μπροστά) Γυαλιστερό CB, CCC, CECP, EPA, GOST, ISO9241-307, KUCAS, PSB , SASO, SEMKO, UL 5. 0 Silver (www. epeat. net) 100% ανακυκλώσιμη 1. Η EPEAT Gold ή Silver ισχύει μόνον στις περιπτώσεις που η Philips δηλώνει το προϊόν. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www. epeat. net για την κατάσταση δήλωσης στη χώρα σας. 2. Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Μεταβείτε στη διεύθυνση www. philips. com/support για να λάβετε την τελευταία έκδοση του φυλλαδίου. 21 5. Τεχνικές Προδιαγραφές 5. 1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες λειτουργίες Μέγιστη ανάλυση 1920x1080@60Hz (αναλογική είσοδος) 1920x1080@60Hz (ψηφιακή είσοδος) 1920x1080@60Hz (ψηφιακή είσοδος) Συνιστώμενη ανάλυση Ορ. (kHz) 31, 47 31, 47 35, 00 37, 86 37, 50 37, 88 46, 88 48, 36 60, 02 63, 89 79, 98 55, 94 70, 64 65, 29 67, 50 Σημείωση Ανάλυση 720x400 640x480 640x480 640x480 640x480 800x600 800x600 1024x768 1024x768 1280x1024 1280x1024 1440x900 1440x900 1680x1050 1920x1080 Κάθ. (Hz) 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 60, 02 75, 03 59, 89 74, 98 59, 95 60, 00 Προσέξτε ότι η οθόνη σας λειτουργεί καλύτερα στην εγγενή ανάλυση των 1920x1080@60Hz. Για καλύτερη ποιότητα εμφάνισης, ακολουθήστε αυτή την πρόταση ανάλυσης. 22 6. Διαχείριση ενέργειας 6. Διαχείριση ενέργειας Αν στον υπολογιστή σας υπάρχει κάρτα προβολής ή εγκατεστημένο λογισμικό συμβατό με το DPM της VESA, το μόνιτορ μπορεί να μειώσει αυτόματα την κατανάλωση του ρεύματός της όταν δεν χρησιμοποιείται. Αν ανιχνευτεί καταχώρηση από το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, ή από άλλη συσκευή εισόδου, το μόνιτορ θα "ξυπνήσει" αυτόματα. Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει την κατανάλωση ρεύματος και τη σήμανση για αυτή την ιδιότητα αυτόματης εξοικονόμησης ενέργειας: 237E3Q: Ορισμός διαχείρισης ενέργειας Λειτουργία VESA Ενεργή Αδρανοποίηση Βίντεο Ενεργ. Ορ. Κάθ. Χρησιμοποιημένη Ισχύς 26, 6 W (τυπ. ) 0, 5 W (τυπ. ) 0, 5 W (τυπ. ) συγχρονισμός συγχρονισμός Ναι Όχι Ναι Όχι Χρώμα LED Λευκό Λευκό (αναβοσβήνει) Απενεργ. Απενεργοποίηση Απενεργ. 237E3QPH: Ορισμός διαχείρισης ενέργειας Λειτουργία VESA Ενεργή Αδρανοποίηση Βίντεο Ενεργ. Ορ. Κάθ. Χρησιμοποιημένη Ισχύς 26, 6 W (τυπ. ), 0, 5 W (τυπ. ) 0, 3 W (τυπ. ) συγχρονισμός συγχρονισμός Ναι Όχι Ναι Όχι Χρώμα LED Λευκό Λευκό (αναβοσβήνει) Απενεργ. Απενεργοποίηση Απενεργ. Η παρακάτω ρύθμιση χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος αυτής της οθόνης. • • • • Εγγενής ανάλυση: 1920x1080 Αντίθεση: 50% Φωτεινότητα: 250 nits Θερμοκρασία χρώματος: 6500k με πλήρες λευκό μοτίβο Σημείωση Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 23 7. Κανονιστικές πληροφορίες 7. Κανονιστικές πληροφορίες Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community’s stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. This display is designed for both you and the planet The display you have just purchased carries the TCO Certified label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Certified for displays: • Visual ergonomics for good image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. [. . . ] 2. sRGB: Πρόκειται για μια τυπική ρύθμιση για τη διασφάλιση της σωστής ανταλλαγής χρωμάτων μεταξύ διαφορετικών συσκευών (π. χ. ψηφιακές κάμερες, οθόνες, εκτυπωτές, σαρωτές, κλπ. ) 3. User Define (Καθορισμός από το χρήστη): Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις ρυθμίσεις χρωμάτων της δικής του επιλογής 38 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις προσαρμόζοντας το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε χρώμα. Σημείωση: Μέτρηση του χρώματος του φωτός που ακτινοβολείται από ένα αντικείμενο όταν αυτό θερμαίνεται. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 237E3QSU

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 237E3QSU.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag