οδηγίες χρήσης PHILIPS 238G4DHSD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 238G4DHSD Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 238G4DHSD θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 238G4DHSD


PHILIPS 238G4DHSD : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3725 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 238G4DHSD (3058 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 238G4DHSD

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 238G4 www. philips. com/welcome EL Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη 1 31 Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις 36 Πίνακας περιεχομένων 1. Σημαντικό  1 1. 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση  1 1. 2 Περιγραφές συμβολισμών  2 1. 3 Απόρριψη προϊόντος και υλικού συσκευασίας  3 1. 4 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας  4 9. 2 Συχνές ερωτήσεις για το SmartControl  38 9. 3 Γενικές Συνήθεις Ερωτήσεις  39 2. Ρυθμίζοντας την οθόνη  5 2. 1 Εγκατάσταση  5 2. 2 Λειτουργία της οθόνης  7 3. Βελτιστοποίηση εικόνας  10 3. 1 SmartImagegame  10 3. 2 SmartContrast  11 3. 3 Philips SmartControl  11 4. Προβολή 3D χρησιμοποιώντας το λογισμικό TriDef 3D  19 4. 1 Απαιτήσεις συστήματος PC  19 4. 2 Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού TriDef 3D  19 5. Τεχνικές Προδιαγραφές  21 5. 1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες λειτουργίες  23 6. Διαχείριση ενέργειας  24 7. Κανονιστικές πληροφορίες  24 8. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη  31 8. 1 Πολιτική ελαττωμάτων πίξελ στις επίπεδες οθόνες της Philips  31 8. 2 Εξυπηρέτηση & Εγγύηση Πελάτη  33 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις  36 9. 1 Αντιμετώπιση προβλημάτων  36 1. Σημαντικό 1. Σημαντικό Αυτό το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη προορίζεται για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την οθόνη Philips. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη σας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σε σχέση με τη λειτουργία της οθόνης σας. [. . . ] Μεταβείτε στη διεύθυνση www. philips. com/support για να λάβετε την τελευταία έκδοση του φυλλαδίου. 22 5. Τεχνικές Προδιαγραφές 5. 1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες λειτουργίες Μέγιστη ανάλυση 1920 x 1080 @ 60 Hz (αναλογική είσοδος) 1920 x 1080 @ 60 Hz (ψηφιακή είσοδος) Συνιστώμενη ανάλυση 1920 x 1080 @ 60 Hz (ψηφιακή είσοδος) Ορ. (kHz) 31, 47 31, 47 35, 00 37, 86 37, 50 37, 88 46, 88 48, 36 60, 02 63, 89 79, 98 55, 94 70, 64 65, 29 67, 50 Ανάλυση 720 x 400 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024 1440 x 900 1440 x 900 1680 x 1050 1920 x 1080 Κάθ. (Hz) 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 60, 02 75, 03 59, 89 74, 98 59, 95 60, 00  Συνιστώμενη ανάλυση για τη δυνατότητα 3D 1920 x 1080 @ 60 Hz (ψηφιακή είσοδος) Υποστηριζόμενος χρονισμός για προβολή 3D: Ορ. (kHz) 27 56, 25 67, 5 37, 5 45 * Μόνο HDMI Ανάλυση 1920 x 1080p 1920 x 1080p 1920 x 1080p 1280 x 720 1280 x 720 Κάθ. (Hz) 24* 50 60 50 60 Σημείωση Προσέξτε ότι η οθόνη σας λειτουργεί καλύτερα στην εγγενή ανάλυση των 1920 x 1080 @ 60Hz. Για καλύτερη ποιότητα εμφάνισης, ακολουθήστε αυτή την πρόταση ανάλυσης. 23 6. Διαχείριση ενέργειας 6. Διαχείριση ενέργειας Αν στον υπολογιστή σας υπάρχει κάρτα προβολής ή εγκατεστημένο λογισμικό συμβατό με το DPM της VESA, το μόνιτορ μπορεί να μειώσει αυτόματα την κατανάλωση του ρεύματός της όταν δεν χρησιμοποιείται. Αν ανιχνευτεί καταχώρηση από το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, ή από άλλη συσκευή εισόδου, το μόνιτορ θα "ξυπνήσει" αυτόματα. Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει την κατανάλωση ρεύματος και τη σήμανση για αυτή την ιδιότητα αυτόματης εξοικονόμησης ενέργειας: Ορισμός διαχείρισης ενέργειας Λειτουργία VESA Ενεργή Βίντεο Ενεργ. Χρησιμοποιημένη Ορ. Κάθ. Χρώμα LED συγχρονισμός συγχρονισμός Ισχύς Ναι Όχι Ναι Όχι 28, 69 W (τυπ. ) 28, 92 W (μέγ. ) 0, 5 W (τυπ. ) 0, 3 W (τυπ. ) Λευκό Λευκό (αναβοσβήνει) Απενεργ. Αδρανοποίηση Απενεργ. (Αναμονή) Απενεργοποίηση Απενεργ. Η παρακάτω ρύθμιση χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος αυτής της οθόνης. • Εγγενής ανάλυση: 1920 x 1080 • Αντίθεση: 50% • Φωτεινότητα: 250 nits • Θερμοκρασία χρώματος: 6500k με πλήρες λευκό μοτίβο Σημείωση Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 24 7. Κανονιστικές πληροφορίες 7. Κανονιστικές πληροφορίες Congratulations!This product is TCO Certified – for Sustainable IT TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory. This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including: Corporate Social Responsibility Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country Energy Efficiency Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable Environmental Management System Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS Minimization of Hazardous Substances Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercuryfree products, halogenated substances and hazardous flame retardants Design for Recycling Coding of plastics for easy recycling. Product Lifetime, Product Take Back Minimum one-year product warranty. Product takeback Packaging Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling Ergonomic, User-centered design Visual ergonomics in products with a display. [. . . ] Όλες οι οθόνες LCD Philips είναι πλήρως συμβατές με τους συνήθεις ΕΡ5: Απ. : ΕΡ. 6: Είναι η οθόνη LCD ανθεκτική στις γρατζουνιές; Απ. : Γενικά συνιστάται να μην γίνεται η επιφάνεια της οθόνης αντικείμενο ισχυρών κραδασμών και να προστατεύεται από αιχμηρά ή αμβλεία αντικείμενα. Όταν χειρίζεστε την οθόνη, σιγουρευτείτε ότι δεν ασκείται πίεση ή δύναμη στην επιφάνεια της οθόνης. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις προϋποθέσεις της εγγύησής σας. ΕΡ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 238G4DHSD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 238G4DHSD.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag