οδηγίες χρήσης PHILIPS 242G5DJEB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 242G5DJEB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 242G5DJEB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 242G5DJEB


PHILIPS 242G5DJEB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (5544 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 242G5DJEB (5435 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 242G5DJEB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 242G5 www. philips. com/welcome EL Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις 1 32 37 Πίνακας περιεχομένων 1. Σημαντικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1. 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Περιγραφές συμβολισμών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. 3 Απόρριψη προϊόντος και υλικού συσκευασίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Ρυθμίζοντας την οθόνη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. 1 Εγκατάσταση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. 2 Λειτουργία της οθόνης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. 3 Βγάλτε το Συναρμολόγημα βάσης για Στήριξη VESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2. 4 Εισαγωγή στο MHL (Mobile High-Definition Link). . . . . . . . . . . . . . . 10 3. Βελτιστοποίηση εικόνας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3. 1 SmartImageGAME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3. 2 SmartContrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. 3 Philips SmartControl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4. Τεχνικές Προδιαγραφές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4. 1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες λειτουργίες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5. Διαχείριση ενέργειας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . 6. Κανονιστικές πληροφορίες. . . . . . . . . . . . . 26 . 7. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7. 1 Πολιτική ελαττωμάτων πίξελ στις επίπεδες οθόνες της Philips. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7. 2 Εξυπηρέτηση & Εγγύηση Πελάτη. . . . 34 8. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 8. 1 Αντιμετώπιση προβλημάτων. . . . . . . . . . . . . 37 8. 2 Συχνές ερωτήσεις για το SmartControl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8. 3 Γενικές Συνήθεις Ερωτήσεις. . . . . . . . . . . . . . . 40 8. 4 Συχνές ερωτήσεις για το MHL. . . . . . . . . 42 8. 5 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το παιχνίδι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1. Σημαντικό 1. Σημαντικό Αυτό το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη προορίζεται για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την οθόνη Philips. [. . . ] • Εγγενής ανάλυση: 1920x1080 • Αντίθεση: 50% • Φωτεινότητα: 350 nits • Θερμοκρασία χρώματος: 6500k με πλήρες λευκό μοτίβο Σημείωση Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 25 6. Κανονιστικές πληροφορίες 6. Κανονιστικές πληροφορίες Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community’s stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. This product is TCO Certified-for Sustainable IT TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory. ​ This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including: Corporate Social Responsibility Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country Energy Efficiency Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable Environmental Management System Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS Minimization of Hazardous Substances Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercuryfree products, halogenated substances and hazardous flame retardants 26 Design for Recycling Coding of plastics for easy recycling. Product Lifetime, Product Take Back Minimum one-year product warranty. Product takeback Packaging Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling Ergonomic, User-centered design Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets) Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks) Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions Third Party Testing All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory. A detailed criteria set is available for download at www. tcodevelopment. com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products. TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia. For more information, please visit ww. tcodevelopment. com Technology for you and the planet (Only for selective models) 6. Κανονιστικές πληροφορίες EPEAT (www. epeat. net) The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. [. . . ] Για περαιτέρω πληροφορίες ή FAQ, επισκευτείτε τον επίσημο ιστότοπο της MHL org: http://www. mhlconsortium. org No video input(MHL-HDMI) • Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή σας δεν έχει εισέλθει σε λειτουργία αναμονής (ύπνου). Αν έχει εισέλθει, τότε θα δείτε ένα μήνυμα ειδοποιήσεων στην οθόην. Μόλις αφυπνιστεί η φορητή συσκευή, οθόνη θα αφυπνιστεί και θα εμφανίσει τις εικόνες. Μπορεί να χρειαστεί να βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή εισόδου αν στο ενδιάμεσο έχετε χρησιμοποιήσει ή συνδέσει κάποια άλλη συσκευή ΕΡ2. Γιατί η ποιότητα της εικόνας στην οθόνης είναι κακή; Η φορητή συσκευή μου φαίνεται πολύ καλύτερα. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 242G5DJEB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 242G5DJEB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag