οδηγίες χρήσης PHILIPS 278C4QHSN

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 278C4QHSN Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 278C4QHSN θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 278C4QHSN


PHILIPS 278C4QHSN : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3696 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 278C4QHSN (3632 ko)
   PHILIPS 278C4QHSN (3612 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 278C4QHSN

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 278C4 www. philips. com/welcome EL Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη 1 30 Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις  Πίνακας περιεχομένων 1. Σημαντικό  1 1. 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση  1 1. 2 Περιγραφές συμβολισμών  2 1. 3 Απόρριψη προϊόντος και υλικού συσκευασίας  3 1. 4 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας  3 9. 3 Συχνές ερωτήσεις για το Ambiglow  38 9. 4 Γενικές Συνήθεις Ερωτήσεις  39 2. Ρυθμίζοντας την οθόνη  4 2. 1 Εγκατάσταση  4 2. 2 Λειτουργία της οθόνης  5 3. Βελτιστοποίηση εικόνας  8 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 SmartImage  8 SmartKolor  9 SmartContrast  10 Philips SmartControl Premium  10 4. Ambiglow  18 5. Τεχνικές Προδιαγραφές  20 5. 1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες λειτουργίες  22 6. Διαχείριση ενέργειας  23 7. Κανονιστικές πληροφορίες  24 8. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη  30 8. 1 Πολιτική ελαττωμάτων πίξελ στις επίπεδες οθόνες της Philips  30 8. 2 Εξυπηρέτηση & Εγγύηση Πελάτη  32 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις  35 9. 1 Αντιμετώπιση προβλημάτων  35 9. 2 Συνήθεις ερωτήσεις του SmartControl Premium  37 1. Σημαντικό 1. Σημαντικό Αυτό το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη προορίζεται για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την οθόνη Philips. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη σας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σε σχέση με τη λειτουργία της οθόνης σας. [. . . ] Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, colour and luminance uniformity and colour rendering. • Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories. • Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels. Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays: • The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001). 24 • Very low energy consumption both in onand standby mode minimize climate impact. • Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance). The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. For displays with glossy bezels, the user should consider the placement of the display as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces. For more information, please visit: www. tcodevelopment. com TCOF1058 TCO Document, Ver. Κανονιστικές πληροφορίες Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community’s stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. EPEAT (www. epeat. net) The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S requirement that all registered products meet ENERGY STAR’s energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards • EN60950-1:2006+A11:2009+A1: 2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment). • EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). • EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). • EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission). • EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption). [. . . ] Ίσως να χρειαστείτε έναν προσαρμογέα καλωδίου για να συνδέσετε την οθόνη στο σύστημα Mac σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Philips για περισσότερες πληροφορίες. • Πατήστε το "ΟΚ" για να προβληθεί το μενού OSD (Εμφάνιση επί της οθόνης) • Πατήστε "Down Arrow (Βέλος προς τα κάτω)" για να επιλέξετε την επιλογή "Color (Χρώμα)" κατόπιν πατήστε "OK" για εισάγετε τη ρύθμιση του χρώματος, υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις όπως παρακάτω. 1. Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος): Οι έξι ρυθμίσεις είναι 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K και 11500K. Με τις ρυθμίσεις στο εύρος των 5000K η οθόνη εμφανίζεται "θερμή με κόκκινο-λευκό χρωματικό τόνο", ενώ με θερμοκρασία 11500K η οθόνη εμφανίζεται "ψυχρή, με μπλελευκό χρωματικό τόνο". [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 278C4QHSN

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 278C4QHSN.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag