οδηγίες χρήσης PHILIPS 278G4DHSD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 278G4DHSD Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 278G4DHSD θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 278G4DHSD


PHILIPS 278G4DHSD : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4460 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 278G4DHSD (3763 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 278G4DHSD

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 278G4 www. philips. com/welcome EL Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη 1 33 Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις 38 Πίνακας περιεχομένων 1. Σημαντικό  1 1. 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση  1 1. 2 Περιγραφές συμβολισμών  2 1. 3 Απόρριψη προϊόντος και υλικού συσκευασίας  3 1. 4 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας  4 10. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις  38 10. 1 Αντιμετώπιση προβλημάτων  38 10. 2 Συχνές ερωτήσεις για το SmartControl  40 10. 3 Συχνές ερωτήσεις για το Ambiglow  41 10. 4 Γενικές Συνήθεις Ερωτήσεις  42 2. Ρυθμίζοντας την οθόνη  5 2. 1 Εγκατάσταση  5 2. 2 Λειτουργία της οθόνης  7 3. Βελτιστοποίηση εικόνας  10 3. 1 SmartImagegame  10 3. 2 SmartContrast  11 3. 3 Philips SmartControl  11 4. Ambiglow  19 5. Προβολή 3D χρησιμοποιώντας το λογισμικό TriDef 3D  21 5. 1 Απαιτήσεις συστήματος PC  21 5. 2 Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού TriDef 3D  21 6. Τεχνικές Προδιαγραφές  23 6. 1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες λειτουργίες  25 7. Διαχείριση ενέργειας  26 8. Κανονιστικές πληροφορίες  27 9. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη  33 9. 1 Πολιτική ελαττωμάτων πίξελ στις επίπεδες οθόνες της Philips  33 9. 2 Εξυπηρέτηση & Εγγύηση Πελάτη  35 1. Σημαντικό 1. Σημαντικό Αυτό το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη προορίζεται για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την οθόνη Philips. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη σας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σε σχέση με τη λειτουργία της οθόνης σας. [. . . ] (Hz) 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 60, 02 75, 03 59, 89 74, 98 59, 95 60, 00  Συνιστώμενη ανάλυση για τη δυνατότητα 3D 1920 x 1080 @ 60 Hz (ψηφιακή είσοδος) Υποστηριζόμενος χρονισμός για προβολή 3D: Ορ. (kHz) 27 56, 25 67, 5 37, 5 45 * Μόνο HDMI Ανάλυση 1920 x 1080p 1920 x 1080p 1920 x 1080p 1280 x 720 1280 x 720 Κάθ. (Hz) 24* 50 60 50 60 Σημείωση Προσέξτε ότι η οθόνη σας λειτουργεί καλύτερα στην εγγενή ανάλυση των 1920 x 1080 @ 60Hz. Για καλύτερη ποιότητα εμφάνισης, ακολουθήστε αυτή την πρόταση ανάλυσης. 25 7. Διαχείριση ενέργειας 7. Διαχείριση ενέργειας Αν στον υπολογιστή σας υπάρχει κάρτα προβολής ή εγκατεστημένο λογισμικό συμβατό με το DPM της VESA, το μόνιτορ μπορεί να μειώσει αυτόματα την κατανάλωση του ρεύματός της όταν δεν χρησιμοποιείται. Αν ανιχνευτεί καταχώρηση από το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, ή από άλλη συσκευή εισόδου, το μόνιτορ θα "ξυπνήσει" αυτόματα. Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει την κατανάλωση ρεύματος και τη σήμανση για αυτή την ιδιότητα αυτόματης εξοικονόμησης ενέργειας: Ορισμός διαχείρισης ενέργειας Λειτουργία VESA Ενεργή Βίντεο Ενεργ. Χρησιμοποιημένη Ορ. Κάθ. Χρώμα LED συγχρονισμός συγχρονισμός Ισχύς Ναι Όχι Ναι Όχι 32, 75 W (τυπ. ) 62, 26 W (μέγ. ) 0, 5 W (τυπ. ) 0, 3 W (τυπ. ) Λευκό Λευκό (αναβοσβήνει) Απενεργ. Αδρανοποίηση Απενεργ. (Αναμονή) Απενεργοποίηση Απενεργ. Η παρακάτω ρύθμιση χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος αυτής της οθόνης. • Εγγενής ανάλυση: 1920 x 1080 • Αντίθεση: 50% • Φωτεινότητα: 250 nits • Θερμοκρασία χρώματος: 6500k με πλήρες λευκό μοτίβο Σημείωση Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 26 8. Κανονιστικές πληροφορίες 8. Κανονιστικές πληροφορίες Congratulations!This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Certified for displays: • Visual ergonomics for good image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, colour and luminance uniformity and colour rendering. • Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories. • Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels. Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays: • The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001). 27 • Very low energy consumption both in onand standby mode minimize climate impact. • Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance). [. . . ] 2 sRGB: Πρόκειται για μια τυπική ρύθμιση για τη διασφάλιση της σωστής ανταλλαγής χρωμάτων μεταξύ διαφορετικών συσκευών (π. χ. ψηφιακές κάμερες, οθόνες, εκτυπωτές, σαρωτές, κλπ. ) 3. User Define (Καθορισμός από το χρήστη): Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις ρυθμίσεις χρωμάτων της δικής του επιλογής προσαρμόζοντας το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε χρώμα. Σημείωση Μέτρηση του χρώματος του φωτός που ακτινοβολείται από ένα αντικείμενο όταν αυτό θερμαίνεται. Η μέτρηση αυτή εκφράζεται σε όρους απόλυτης κλίμακας (βαθμοί Κέλβιν). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 278G4DHSD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 278G4DHSD.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag