οδηγίες χρήσης PHILIPS 33610-11-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 33610-11-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 33610-11-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 33610-11-16


PHILIPS 33610-11-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 33610-11-16 QUICK START GUIDE (926 ko)
   PHILIPS 33610-11-16 QUICK START GUIDE (926 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 33610-11-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 2 Odhgìez asfàleiaz Eìnai polù shmantikò na fylaxteì aytò to egxeirìdio xrçshz mawì me th syskeyç gia mellontikéz parapompéz. Eàn h syskeyç poylhueì ç metabibasteì se àllon idioktçth, ç eàn metakomìsete ki afçsete th syskeyç, bebaivueìte òti to egxeirìdio ménei pànta mawì me th syskeyç èste o néoz xrçsthz na mporései na enhmervueì gia th leitoyrgìa thz syskeyçz kai tiz shmantikéz plhroforìez asfàleiaz. Oi paroùsez plhroforìez xorhgoùntai gia thn dikç saz kalùterh asfàleia. PREPEI na tiz diabàsete prosextikà prin thn egkatàstash ç th xrçsh thz syskeyçz. Egkatàstash q q q q q q q q q Elégjte to plyntçrio piàtvn saz gia endexòmenez whmiéz apò th metaforà. [. . . ] Epanatopouetçste to kapàki kai bebaivueìte òti den ypàrxoyn ìxnh alatioù sto speìrvma ç sthn tsimoùxa. To doxeìo toy alatioù ua prépei na anaplhrènete periodikà. Ua eidopoihuoùme gi'aytò xàriz sth fvteinç éndeijh poy brìsketai ston pìnaka elégxoy kai h opoìa anàbei kàqe forà poy to alàti éxei teleièsei. H fvteinç éndeijh ston pìnaka elégxoy mporeì na parameìnei anamménh gia 2 - 6 èrez metà apò th stigmç poy gemìsthke to koytì toy alatioù, me thn proypòqesh òti to plyntçrio piàtvn paraménei anamméno. Eàn gìnetai xrçsh alatièn poy apaitoùn megalùtero xròno gia thn ygropoìhsh toyz tòte mporeì na epimhkynqeì o xrònoz thz òlhz leitoyrgìaz. H leitoyrgìa thz mhxançz den ephreàwetai ki aytç leitoyrgeì kanonikà. Mhn anhsyxçsete eàn to nerò jexeilìsei apò th monàda òtan gemìwete me alàti, eìnai kàti to fysiologikò. 11 Lampryntikò To lampryntikò prostìuetai aytomàtvz katà to teleytaìo jébgalma, ejasfalìwontaz étsi, éna stégnvma xvrìz stìgmata kai rabdèseiz. H dosologikç uçkh, poy brìsketai sto esvterikò thz pòrtaz, periéxei perìpoy 110 ml lampryntikoù, ta opoìa eparkoùn gia 16 - 40 progràmmata plùshz, anàloga me th ryumisménh dòsh. Gémisma me lampryntikò 1. Anoìjte th uçkh patèntaz to koympì apeleyuérvshz (A). Prosuéste to lampryntikò évz òtoy gemìsei entelèz to doxeìo. H mégisth stàumh gemìsmatoz ypodeiknùetai apò to "max". Bebaivueìte òti to kapàki eìnai kleistò metà apò kàue anaplçrvsh. Merikà eìdh pothrièn mporeì na uampèsoyn metà apò mia seirà plysimàtvn Anoìjte thn pòrta kai trabçjte éjv ta kalàuia gia na topouetçsete ta skeùh. To kàtv kalàui To kàtv kalàui proorìwetai gia katsaròlez, kapàkia, piàta, salatiérez, maxairopçroyna klp. Piatélez kai megàla kapàkia taktopoioùntai katà protìmhsh sthn periféreia toy kalauioù, proséxontaz na mhn mplokàrete thn peristrofç toy epànv peristrefòmenoy cekastçra. 13 To kalàui gia ta maxairopçroyna Ta aixmhrà makrià maxaìria poy topouetoùntai kàueta enéxoyn piuanò kìndyno. Ta makrià kai/ç kofterà maxairopçroyna òpvz ta kreatomàxaira, prépei na topouetoùntai oriwontìvz sto epànv kalàui. Proséxete òtan bàwete ç bgàwete kofterà skeùh òpvz maxaìria. Ta maxairopçroyna prépei na topouetoùntai sto apospèmeno kalàui maxairopçroynvn me tiz labéz toyz proz ta kàtv. Eàn oi labéz toyz diapernoùn ton pàto toy kalauioù, empodìwontaz ton kàtv braxìona cekasmoù, topouetçste ta maxairopçroyna me tiz labéz proz ta pànv. Anakatécte ta koytàlia me ta àlla maxairopçroyna gia na mhn kollçsoyn metajù toyz. Gia kalùtera apotelésmata saz na xrhsimopoiçsete ta xorhgoùmena plégmata (eàn to mégeuoz kai oi diastàseiz tvn maxairopçroynvn to epitrépoyn). Rùumish ùcoyz toy epànv kalauioù Eàn prépei na plùnete polù megàla piàta mporeìte na ta bàlete sto kàtv kalàui afoù prèta topouetçsete to epànv kalàui sthn ychlòterh uésh. Mégisto ùcoz tvn piatikèn sto epànv kalàui kàtv kalàui Me to epànv kalàui anebasméno Me to epànv kalàui katebasméno 20 ek. 27 ek. Gia th metakìnhsh sthn ychlòterh uésh probaìnete vz ejçz: 1. Metakinçste toyz mprostinoùz anastoleìz (A) toy epànv kalauioù proz ta éjv kai trabçjte to kalàui éjv. [. . . ] H sùndesh toy svlçna ekkénvshz den eìnai svstç. To kapàki toy doxeìoy alatioù den eìnai kleisméno kalà. Ta skeùh eìnai ygrà kai uampà q q Den xrhsimopoiçuhke lampryntikò. H dosologikç uçkh lampryntikoù eìnai àdeia. Paroysiàwontai rabdèseiz, àspra stìgmata ç ypokùano epàleimma se potçria kai skeùh q Meièste th dosologìa lampryntikoù. Stagònez neroù stégnvsan epànv se potçria kai skeùh q q Ayjçste th dosologìa lampryntikoù. Epikoinvnçste me th grammç ejyphréthshz katanalvtèn toy kataskeyastç toy aporrypantikoù. Eàn metà apò òloyz aytoùz toyz elégxoyz, to pròblhma paraménei, epikoinvnçste me to plhsiéstero tmçma ejyphréthshz katanalvtèn, anaférontaz to montélo (Mod. ), ton ariumò proiòntoz (PNC) kai ton ariumò seiràz (S. N. ). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 33610-11-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 33610-11-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag