οδηγίες χρήσης PHILIPS 455739316

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 455739316 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 455739316 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 455739316


PHILIPS 455739316 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 455739316 QUICK START GUIDE (5407 ko)
   PHILIPS 455739316 QUICK START GUIDE (5407 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 455739316

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] napfény, tűz) van kitéve. Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes) Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. [. . . ] • Contrast Remaster (Kontraszt újrakeverése): A fekete- és fehérszintek automatikus beállítása; így a képernyő nem túl sötét, a kép pedig modulált. • Clear Black (Fekete javítása): A sötét képrészek megjelenítésének beállítása. Az árnyékolás nincs kikapcsolva; gyönyörűen megjelenített fekete tónust eredményez. Általános beállítások Menüpont Leírás Repeat Setting Az ismétlő mód (Ismétlés bekapcsolása. beállítása) 3D Menu (3D menü) • Simulated 3D (Szimulált 3D): A szimulált 3D hatás bekapcsolása. • 3D Depth Adjustment (3D mélység beállítása): A háromdimenziós kép mélységének módosítása. A lejátszás elindítása és leállítása. Elem lejátszása az elejéről. Video Settings (Videobeállítások) Lejátszás Play/Stop (Lejátszás/ Leállítás) Play from start (Lejátszás elölről) Csak [Video] (Videó) esetén Leírás Annak beállítása, hogy automatikusan háromdimenziós videó jelenjen-e meg a kimeneten. Menüpont 3D Output Setting (3D kimenet beállítása) 25 455739316 4-418-507-11(2) D:\DTP\@_PHILIPS\BDPS790\Print\4418507112(HU)\4418507112BDP010COV. book Page 26 Wednesday, April 25, 2012 5:06 PM S790CEK\050PLY. fm master page=left specdef v20111123 Menüpont Leírás Menüpont Start PARTY (PARTY indítása) Leírás PARTY indítása a kiválasztott forrással. A forrástól függően előfordulhat, hogy ez az elem nem jelenik meg. Olyan PARTY elhagyása, amelyben a lejátszó részt vesz. A PARTY STREAMING funkció a többi résztvevő termék között tovább működik. Egy olyan PARTY munkamenet bezárása, amelyben a lejátszó részt vesz. Megjeleníti a szoftveres billentyűzetet, amellyel karakterek írhatók be böngészés közben. Window List Megjeleníti az adott (Ablaklista) pillanatban nyitva lévő webhelyablakokat. A felhasználó visszatérhet egy korábban megjelenített webhelyre a megfelelő ablak kiválasztásával. Bookmark Megjeleníti a könyvjelzők List listáját. (Könyvjelzőlista) URL entry (URL megadása) Previous page/Next page (Előző oldal/ Következő oldal) Cancel loading (Betöltés megszakítása) Reload (Újratöltés) Lehetővé teszi az URL-címek megadását a megjelenített szoftveres billentyűzettel. Az előző/következő oldalra lapoz. Internet Megszakítja a lap betöltését. Újra betölti ugyanazt a lapot. Input (Bevitel) Add to Felveszi az éppen Bookmark megjelenített webhelyet (Könyvjelzők a könyvjelzők listájára. közé) Set as start page (Beállítás kezdőlapként) Beállítja az éppen megjelenített webhelyet alapértelmezett kezdőlapnak. 29 455739316 4-418-507-11(2) D:\DTP\@_PHILIPS\BDPS790\Print\4418507112(HU)\4418507112BDP010COV. book Page 30 Wednesday, April 25, 2012 5:06 PM S790CEK\060INT. fm master page=left specdef v20111123 Menüpont Leírás 3 Open in new Új ablakban nyit meg egy window hivatkozást. (Megnyitás új ablakban) Character encoding (Karakterkó dolás) Display certificate (Tanúsítvány megjelenítése) Lehetővé teszi a karakterkódolás megadását. Megjeleníti az SSLtitkosítást támogató webhelyek által küldött kiszolgálótanúsítványokat. Válassza a [Skype] lehetőséget a M/m gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot. Ha először indítja el a Skype programot, jelentkezzen be a Skype használatához a képernyőn megjelenő útmutatás szerint. Ha még nincs fiókja, készítsen. z Az elérhető webkamerákról a következő webhelyen tájékozódhat: http://support. sony-europe. com/ A Skype menü használata A Skype használata A Skype egy internetes kommunikációs szoftver. A lejátszó segítségével ingyenesen folytathat Skype–Skype videohivásokat és hanghívásokat. A bejelentkezés után kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, illetve megadhatja a Skype beállításait. Számítógép A Az Ön Skype-neve B A térerősség jelzője (csak vezeték nélküli hálózati kapcsolat esetén) C Oldalsó terület • Contacts (Partnerek): A felhívható partnereket jeleníti meg. • History (Előzmények): A korábbi hívásokat jeleníti meg. [. . . ] Nincs védelem Habár a beállítások megadása egyszerű, bárki elfoghatja a vezeték nélküli jeleket, illetve behatolhat a vezeték nélküli hálózatba, és ehhez még bonyolult módszerekre sincs szüksége. Számoljon a jogosulatlan behatolás vagy az adatok idegen kézbe kerülésének kockázatával. WEP A WEP védelmet biztosít a hálózatoknak, hogy megakadályozza a kommunikációs jelek elfogását és a hálózatra való behatolást. A WEP egy régebbi biztonsági technológia, amely az olyan eszközök csatlakozását is lehetővé teszi, amelyek nem támogatják a TKIP/ AES titkosítást. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 455739316

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 455739316.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag