οδηγίες χρήσης PHILIPS 55PDL8908S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 55PDL8908S Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 55PDL8908S θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 55PDL8908S


PHILIPS 55PDL8908S : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (5134 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 55PDL8908S QUICK START GUIDE (694 ko)
   PHILIPS 55PDL8908S (3446 ko)
   PHILIPS 55PDL8908S QUICK START GUIDE (694 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 55PDL8908S

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Register your product and get suppor t at www. philips. com/welcome Design Line 46PDL8907 55PDL8907 Εγχειρίδιο Περιεχόµενα 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 7 7. 1 7. 2 2 Περιήγηση 3 Smart TV 3 Συλλογή εφαρµογών 3 Βίντεο προς ενοικίαση 3 Κοινωνικά δίκτυα 4 Skype 4 Smartphone και tablet 4 Pause TV και εγγραφές 4 Παιχνίδι 5 EasyLink 5 Ρύθµιση 6 Στο δάπεδο ή σε τοίχο 6 Συµβουλές σχετικά µε την τοποθέτηση 6 Καλώδιο τροφοδοσίας 7 Κεραία 7 Δορυφορικό πιάτο 7 Δίκτυο 7 Σύνδεση συσκευών 10 Μενού Ρύθµιση 20 Ασφάλεια και φροντίδα 21 Τηλεόραση 24 Ενεργοποίηση 24 Τηλεχειριστήριο 25 Τηλεοπτικά κανάλια 29 Οδηγός προγράµµατος 38 Μετάβαση σε συσκευές 40 Υπότιτλοι και γλώσσες 41 Χρονοδιακόπτες και ρολόι 42 Ρυθµίσεις εικόνας 43 Ρυθµίσεις ήχου 47 Ρυθµίσεις Ambilight 49 Γενική πρόσβαση 51 Δορυφορικά κανάλια 53 Παρακολούθηση δορυφορικών καναλιών 53 Λίστα δορυφορικών καναλιών 53 Αγαπηµένα δορυφορικά κανάλια 54 Κλείδωµα δορυφορικών καναλιών 54 Εγκατάσταση δορυφόρου 55 3D 61 Τι χρειάζεστε 61 Τα γυαλιά Active 3D 61 Παρακολούθηση σε 3D 62 Ιδανική προβολή 3D 62 Προειδοποίηση για την υγεία 62 Φροντίδα των γυαλιών 3D 63 Smart TV 64 Μενού Αρχικής σελίδας 64 Εφαρµογές Smart TV 64 Βίντεο, φωτογραφίες ή µουσική 67 Pause TV 70 Εγγραφή 71 Εφαρµογή MyRemote 73 Skype 78 Τι είναι το Skype; 78 Εκκίνηση Skype 78 Περιεχόµενα 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 8 8. 1 8. 2 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 9. 5 9. 6 9. 7 9. 8 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 12 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 12. 5 12. 6 12. 7 Επαφές 79 Πραγµατοποίηση κλήσεων στο Skype 80 Μονάδες Skype 82 Ρυθµίσεις Skype 82 Έξοδος 83 Όροι χρήσης 83 Παιχνίδια 84 Παίξιµο παιχνιδιού 84 Παιχνίδια για δύο παίκτες 84 Προδιαγραφές τηλεόρασης 85 Περιβάλλον 85 Ρεύµα 86 Λήψη 86 Οθόνη 86 Ήχος 87 Πολυµέσα 87 Συνδεσιµότητα 87 Διαστάσεις και βάρος 87 Λογισµικό τηλεόρασης 88 Έκδοση λογισµικού 88 Ενηµέρωση λογισµικού 88 Λογισµικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα 88 Άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα 89 Υποστήριξη 90 Δήλωση 90 Χρήση της βοήθειας και της αναζήτησης 90 Ηλεκτρονική βοήθεια 90 Εξυπηρέτηση Καταναλωτών 90 Πνευµατικά δικαιώµατα και άδειες 91 HDMI 91 Dolby 91 Skype 91 DivX 91 Microsoft 91 Wi-Fi Alliance 91 Άλλα εµπορικά σήµατα 91 Ευρετήριο 92 1 Περιήγηση 1. 1 Smart TV Συνδέστε την τηλεόραση Smart TV της Philips µε τεχνολογία LED στο Internet και ανακαλύψτε έναν νέο κόσµο τηλεόρασης. Μπορείτε να συνδεθείτε ενσύρµατα µε το δροµολογητή σας ή ασύρµατα µέσω Wi-Fi. Βρείτε τις αντίστοιχες εφαρµογές για το YouTube, εθνικές εφηµερίδες, διαδικτυακά άλµπουµ φωτογραφιών, το Facebook, το Twitter, κ. λπ. Υπάρχουν εφαρµογές για την ενοικίαση βίντεο από ηλεκτρονικά βιντεοκλάµπ, καθώς και εφαρµογές για την παρακολούθηση προγραµµάτων που έχετε χάσει. [. . . ] Αν ορίσετε την επιλογή Incredible Surround για την προβολή 2D, η τηλεόραση θα ενεργοποιήσει αυτόµατα την επιλογή Incredible Surround 3D όταν αρχίσετε να παρακολουθείτε 3D. Αν δεν θέλετε η τηλεόραση να ενεργοποιεί αυτόµατα αυτήν την επιλογή, επιλέξτε Κλειστό στη ρύθµιση Αυτόµ Incredible Surround 3D. Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία Surround . 1 - Πατήστε h, επιλέξτε S Ρύθµιση και πατήστε OK. 2 - Επιλέξτε Ρυθµίσεις τηλεόρασης > Ήχος > Λειτουρ surround. 3 - Πατήστε x (δεξί) και επιλέξτε Στερεοφωνικός, Incredible Surround ή Incredible Surround 3D. 4 - Πατήστε b, επανειληµµένα αν χρειαστεί, για να κλείσετε το µενού. Αυτόµ Incredible Surround 3D Με τη ρύθµιση Αυτόµ Incredible Surround 3D, µπορείτε να εµποδίσετε την τηλεόραση να ενεργοποιεί αυτόµατα την επιλογή Incredible Surround 3D κατά την προβολή 3D. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση . 1 - Πατήστε h, επιλέξτε S Ρύθµιση και πατήστε OK. 2 - Επιλέξτε Ρυθµίσεις τηλεόρασης > Ήχος > Αυτόµ Incredible Surround 3D. 3 - Πατήστε x (δεξί) και επιλέξτε Ανοιχτό ή Κλειστό. 4 - Πατήστε b, επανειληµµένα αν χρειαστεί, για να κλείσετε το µενού. Ένταση ακουστικών Με τη ρύθµιση Ένταση ακουστ, µπορείτε να ρυθµίσετε ξεχωριστά την ένταση ήχου των συνδεδεµένων ακουστικών. Για προσαρµογή της έντασης . 1 - Πατήστε το πλήκτρο o OPTIONS και επιλέξτε j Εικόνα και ήχος στη γραµµή µενού. 2 - Πατήστε το πλήκτρο v (κάτω), επιλέξτε Ένταση ακουστικών και πατήστε OK. 3 - Πατήστε το πλήκτρο u (επάνω) ή v (κάτω) για να προσαρµόσετε την ένταση ήχου. 4 - Πατήστε b, επανειληµµένα αν χρειαστεί, για να κλείσετε το µενού. Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος Με τη ρύθµιση Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος, µπορείτε να ενεργοποιήσετε το µονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο. Η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι διαθέσιµη µόνο όταν παρακολουθείτε αναλογικά κανάλια. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το µονοφωνικό ήχο αν το ψηφιακό σήµα στερεοφωνικού ήχου που εισέρχεται µε το αναλογικό σήµα είναι κακής ποιότητας. [. . . ] Για να ακολουθείτε πιο εύκολα τις οδηγίες που περιλαµβάνουν πολλά βήµατα, µπορείτε να εκτυπώνετε τις σχετικές σελίδες της Βοήθειας από τον υπολογιστή σας. 90 11. 2 11. 4 Εξυπηρέτηση Καταναλωτών Για υποστήριξη, µπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της χώρας σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθµό τηλεφώνου στην έντυπη τεκµηρίωση που συνοδεύει την τηλεόρασή σας. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www. philips. com/support . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 55PDL8908S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 55PDL8908S.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag