οδηγίες χρήσης PHILIPS 56494-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 56494-48-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 56494-48-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 56494-48-16


PHILIPS 56494-48-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 56494-48-16 QUICK START GUIDE (898 ko)
   PHILIPS 56494-48-16 QUICK START GUIDE (898 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 56494-48-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 2 Odhgìez asfàleiaz Eìnai polù shmantikò na fylaxteì aytò to egxeirìdio xrçshz mawì me th syskeyç gia mellontikéz parapompéz. Eàn h syskeyç poylhueì ç metabibasteì se àllon idioktçth, ç eàn metakomìsete ki afçsete th syskeyç, bebaivueìte òti to egxeirìdio ménei pànta mawì me th syskeyç èste o néoz xrçsthz na mporései na enhmervueì gia th leitoyrgìa thz syskeyçz kai tiz shmantikéz plhroforìez asfàleiaz. Oi paroùsez plhroforìez xorhgoùntai gia thn dikç saz kalùterh asfàleia. PREPEI na tiz diabàsete prosextikà prin thn egkatàstash ç th xrçsh thz syskeyçz. Egkatàstash q q q Mhn kàueste ç sthrìweste sthn pòrta òtan eìnai anoixtç. [. . . ] òla ta progràmmta me pròplysh éxoyn anàgkh apò mia mikrç posòthta aporrypantikoù (5/10 gr. ) poy prépei na to bàloyme sth diplanç qésh (3). Kleìste to kapàki kai piéste to méxri na asfalìsei. 9 Diaforetikà eìdh aporrypantikoù Tamplétez aporrypantikoù Oi tamplétez aporrypantikoù diaforetikçz màrkaz dialùontai me diaforetikéz taxùthtez. Gi' aytòn to lògo merikéz tamplétez aporrypantikoù den mporoùn na dialyuoùn kai na anaptùjoyn thn plçrh kauaristikç isxù toyz sth diàrkeia sùntomvn programmàtvn. Katà synépeia parakaloùme na xrhsimopoieìte kanonikà progràmmata òtan xrhsimopoieìte tamplétez aporrypantikoù, gia na ejasfalisteì h plçrhz ejàleich tvn ypoleimmàtvn aporrypantikoù. Mhn topoueteìte tiz tamplétez ston kàdo ç sto kalàui maxairopçroynvn efòson kat' aytòn ton tròpo ua prokùcoyn kakà apotelésmata plùshz. Oi tamplétez prépei na topouetoùntai sth dosologikç uçkh aporrypantikoù. Xrçsh anàmiktvn aporrypantikèn "3 se 1" Genikéz symboyléz Aytà ta proiònta eìnai aporrypantikà me syssvmatvménez kai syndyasménez leitoyrgìez aporrypantikoù/lampryntikoù kai alatioù. Prin xrhsimopoiçsete aytà ta proiònta ua prépei prèta na elégjete eàn h sklhròthta toy neroù thz paroxçz saz eìnai symbatç me th xrçsh aytèn tvn proiòntvn òpvz xorhgeìtai apò ton kataskeyastç toy aporrypantikoù (epànv sth syskeyasìa proiòntoz). Aytà ta proiònta prépei na xrhsimopoioùntai thrèntaz ayshrà tiz odhgìez toy kataskeyastç toy aporrypantikoù. Eàn synantçsete problçmata òtan xrhsimopoieìte ta proiònta 3 se 1 gia prèth forà parakaloùme na epikoinvnçsete me th grammç ejyphréthshz katanalvtèn toy kataskeyastç toy aporrypantikoù (o ariumòz thlefènoy xorhgeìtai epànv sth syskeyasìa proiòntoz). Sympyknvméno aporrypantikò Bàsei thz xhmikçz toyz sùnueshz, ta aporrypantikà plynthrìoy piàtvn mporoùn na diaireuoùn se dùo basikà eìdh: - symbatikà, alkalikà aporrypantikà me kaystikà systatikà. - aporrypantikà xamhlçz sygkéntrvshz alkalìvn me fysikà énwyma. H xrçsh programmàtvn plùshz 50°C se synàrthsh me ta sympyknvména aporrypantikà meiènei th rùpansh kai kànei kalò sta piatikà saz. Adeiàste prèta to kàtv kalàqi kai metà to pànv, étsi qa apofùgoyme kai stagònez neroù apò to kalàqi poy eìnai pio chlà na pésoyn se keìno poy eìnai pio xamhlà. Mporeì na emfanisteì nerò sto plài thz pòrtaz toy plynthrìoy piàtvn ki aytò giatì to anojeìdvto atsàli mporeì piqanèz na eìnai pio krùo apò ta piàta. ´Otan teleièsei to prògramma plysìmatoz, symboyleùoyme na bgàlete apò thn prìwa to plyntçrio piàtvn kai na kleìsete th brùsh. 5. Diakopç enòz progràmmatoz plùshz se ejélijh Allàjte ç diakòcte éna prògramma plysìmatoz se leitoyrgìa MONO eàn eìnai apòlyta aparaìthto . Mporeì na diafùgei kaytòz atmòz òtan anoìjete thn pòrta. a) Anoìjte thn pòrta plynthrìoy piàtvn, to prògramma ua stamatçsei. Kleìste thn pòrta, to prògramma ua jekinçsei apò to shmeìo sto opoìo diakòphke. b) Patçste to koympì On/Off (se aytçn thn perìptvsh ua sbçsoyn òlez oi ensvmatvménez endeiktikézlyxnìez). Patçste janà to koympì On/Off, prògramma ua jekinçsei apò to shmeìo sto opoìo diakòphke. 6. Téloz toy progràmmatoz plùshz To plyntçrio piàtvn ua stamatçsei aytomàtvz. H fvteinç éndeijh toy progràmmatoz mòliz teleièsei paraménei anamménh, sbçste to plyntçrio piàtvn piéwontaz to koympì On/Off. [. . . ] Eàn argòtera to plyntçrio piàtvn xrhsimopoihueì vz mh entoixisménh syskeyç, prépei na epanatopouethueì h gnçsia epifàneia ergasìaz H bàsh thz syskeyçz poy den entoixìwetai, den eìnai ryumiwòmenh. Isostàumish H kalç isostàumish eìnai oysiastikç gia to svstò kleìsimo kai th steganòthta thz pòrtaz. 'Otan h syskeyç isostaumisteì svstà, h pòrta den ua piànei se kamìa pleyrà toy ermarìoy. Eàn h pòrta den kleìnei svstà, laskàrete ç sfìggete ta ryumiwòmena pòdia méxri to mhxànhma na isostaumisteì téleia. 820 16 Sùndesh svlçna ejòdoy neroù To àkro toy svlçna ekkénvshz mporeì na syndeueì me toyz ejçz tròpoyz: 1. Sthn tàpa sifonioù ejòdoy, asfalìwontàz to sthn kàtv pleyrà thz epifàneiaz ergasìaz. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 56494-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 56494-48-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag