οδηγίες χρήσης PHILIPS 57906-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 57906-48-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 57906-48-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 57906-48-16


PHILIPS 57906-48-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 57906-48-16 QUICK START GUIDE (1005 ko)
   PHILIPS 57906-48-16 QUICK START GUIDE (1005 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 57906-48-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Eàn h syskeyç poylhueì ç metabibasteì se àllon idioktçth, ç eàn metakomìsete ki afçsete th syskeyç, bebaivueìte òti to egxeirìdio ménei pànta mawì me th syskeyç èste o néoz xrçsthz na mporései na enhmervueì gia th leitoyrgìa thz syskeyçz kai tiz shmantikéz plhroforìez asfàleiaz. Oi paroùsez plhroforìez xorhgoùntai gia thn dikç saz kalùterh asfàleia. PREPEI na tiz diabàsete prosextikà prin thn egkatàstash ç th xrçsh thz syskeyçz. Egkatàstash q q q q q q q q q Elégjte to plyntçrio piàtvn saz gia endexòmenez whmiéz apò th metaforà. Eàn to plyntçrio piàtvn saz éxei whmiéz, ua prépei na epikoinvnçsete me ton antipròsvpò saz. [. . . ] H xrçsh thz svstçz posòthtaz aporrypantikoù syneisférei sth meìvsh thz rùpanshz. To aporrypantikò apeleyuerènetai katà th fàsh plùshz. Parakaloùme na thrçsete tiz systàseiz dosologìaz kai apouçkeyshz toy kataskeyastç òpvz parauétontai sth syskeyasìa toy aporrypantikoù. Gia th metakìnhsh toy kalauioù sthn ychlòterh uésh probaìnete vz ejçz: 1. Trabçjte éjv to kalàui méxri na stamtçsei. Anebàste prosektikà amfòterez tiz pleyréz proz ta pànv méxri th sùmplejh toy mhxanisyoù kai th staueropoìhsh toy kalauioù. Gémisma me aporrypantikò 1. Eàn eìnai kleistò to kapàki: patçste to koympì apeleyuérvshz (1). Gemìste th dosologikç uçkh aporrypantikoù me aporrypantikò (2). Oi endeìjeiz ypodeiknùoyn th stàumh dosologìaz: 20 = perìpoy 20 gr. aporrypantikoù Prosoxç! Mhn anebàsete ç katebàsete poté to kalàui mòno sth mìa pleyrà 'Otan to kalàui brìsketai sthn ychlòterh uésh den ua mporésete na xrhsimopoiçsete th(tiz) sxàra(ez) flitwanièn. RC09 DE19 DE22 Gia na katebàsete to kalàui sthn arxikç toy uésh probaìnete vz ejçz: 1. Trabçjte éjv to kalàui méxri na stamatçsei. Anebàste prosektikà amfòterez tiz pleyréz proz ta pànv kai meta epitrécte sto mhxanismò na kylçsei pàli argà proz ta kàtv, kratèntaz ton kalà. Aytò eìnai to téleio kauhmerinò prògramma, epinohméno gia tiz anàgkez mìaz oikogéneiaz 4 atòmvn poy epiuymeì na plùnei mònon katsarolikà kai maxairopçroyna prvinoù kai deìpnoy. (2) Dokimastikò prògramma gia to EN 50242 (blépe "Symboyléz gia Kéntra Elégxoy"). Aytò to prògramma, anaptùxuhke gia th xrçsh aporrypantikèn me énwyma, saz epitrépei na epitùxete, me meivménh katanàlvsh enérgeiaz ta ìdia apotelésmata kauarismoù poy diaforetikà ua mporoùsan na epiteyxuoùn mòno me ta progràmmata 65°C kai symbatikà aporrypantikà. Gia na symchfisteì h xamhlòterh uermokrasìa, h diàrkeia thz plùshz kai toy stegnèmatoz éxoyn parataueì. (3) Oi timéz katanàlvshz lambànontai ypòch vz kauodhghtikéz kai ejartèntai apò thn pìesh kai th uermokrasìa toy neroù kauèz epìshz ki apò tiz metaboléz thz paroxçz reùmatoz. 14 'Enarjh enòz progràmmatoz plùshz 1. Elégjte eàn to kalàqi éxei fortvqeì svstà kai oi braxìvnez cekasmoù mporoùn na kànoyn eleùqera thn peristrofç 2. Patçste to plçktro énarjhz/paùshz H lyxnìa thz trofodosìaz hlektrikoù reùmatoz fvtìwetai. O atmòz mporeì na bgei éjv òtan anoìgoyme thn pòrta. Anoìjte thn pòrta me prosoxç. Diakopç tréxontoz progràmmatoz a) Anoìgontaz thn pòrta toy plynthrìoy piàtvn, to tréxon prògramma diakòptetai. Janakleìnontaz thn pòrta, to prògramma synexìwetai apò to shmeìo poy diakòphke. ) b) Piéste to plçktro On/Off, (se aytçn thn perìptvsh òlez oi lyxnìez sbçnoyn). [. . . ] Eàn h pòrta den kleìnei svstà, laskàrete ç sfìggete ta ryumiwòmena pòdia méxri to mhxànhma na isostaumisteì téleia. 20 Sùndesh svlçna ejòdoy neroù To àkro toy svlçna ekkénvshz mporeì na syndeueì me toyz ejçz tròpoyz: 1. Sthn tàpa sifonioù ejòdoy, asfalìwontàz to sthn kàtv pleyrà thz epifàneiaz ergasìaz. Me aytòn ton tròpo ua prolhfueì to tréjimo thz diarroçz neroù apò to sifòni sto mhxànhma. Gantwvméno epànv sto àkro toy neroxùth xrhsimopoièntaz ton eidikò kampylvtò plastikò odhgò (eàn xorhgeìtai me to mhxànhma). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 57906-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 57906-48-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag