οδηγίες χρήσης PHILIPS 60PFL6008S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 60PFL6008S Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 60PFL6008S θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 60PFL6008S


PHILIPS 60PFL6008S : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4431 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 60PFL6008S QUICK START GUIDE (928 ko)
   PHILIPS 60PFL6008S (2807 ko)
   PHILIPS 60PFL6008S QUICK START GUIDE (928 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 60PFL6008S

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Register your product and get suppor t at 6000 series Smar t LED TV www. philips. com/welcome 42PFL6008 42PFL6158 42PFL6178 42PFL6188 42PFL6198 47PFL6008 47PFL6158 47PFL6188 47PFL6198 47PFL6678 55PFL6008 55PFL6158 55PFL6188 55PFL6198 55PFL6678 60PFL6008 Περιεχόµενα 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 7 7. 1 7. 2 2 Περιήγηση 3 Smart TV 3 Συλλογή εφαρµογών 3 Βίντεο προς ενοικίαση 3 Κοινωνικά δίκτυα 4 Skype 4 Smartphone και tablet 4 Pause TV και εγγραφές 4 Παιχνίδι 5 EasyLink 5 Ρύθµιση 6 Βάση τηλεόρασης και ανάρτηση σε τοίχο 6 Συµβουλές σχετικά µε την τοποθέτηση 6 Καλώδιο τροφοδοσίας 6 Κεραία 7 Δορυφορικό πιάτο 7 Δίκτυο 7 Σύνδεση συσκευών 9 Μενού Ρύθµιση 19 Ασφάλεια και φροντίδα 21 Τηλεόραση 23 Ενεργοποίηση 23 Τηλεχειριστήριο 24 Τηλεοπτικά κανάλια 27 Οδηγός προγράµµατος 36 Μετάβαση σε συσκευές 38 Υπότιτλοι και γλώσσες 39 Χρονοδιακόπτες και ρολόι 40 Ρυθµίσεις εικόνας 41 Ρυθµίσεις ήχου 45 Ρυθµίσεις Ambilight 48 Γενική πρόσβαση 49 Δορυφορικά κανάλια 51 Παρακολούθηση δορυφορικών καναλιών 51 Λίστα δορυφορικών καναλιών 51 Αγαπηµένα δορυφορικά κανάλια 52 Κλείδωµα δορυφορικών καναλιών 52 Εγκατάσταση δορυφόρου 53 3D 59 Τι χρειάζεστε 59 Τα γυαλιά Passive 3D 59 Παρακολούθηση σε 3D 59 Ιδανική προβολή 3D 59 Προειδοποίηση για την υγεία 60 Φροντίδα των γυαλιών 3D 60 Smart TV 61 Μενού Αρχικής σελίδας 61 Εφαρµογές Smart TV 61 Βίντεο, φωτογραφίες ή µουσική 64 Pause TV 67 Εγγραφή 68 Εφαρµογή MyRemote 70 Skype 75 Τι είναι το Skype; 75 Εκκίνηση Skype 75 Περιεχόµενα 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 8 8. 1 8. 2 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 9. 5 9. 6 9. 7 9. 8 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 12 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 12. 5 12. 6 12. 7 Επαφές 76 Πραγµατοποίηση κλήσεων στο Skype 77 Μονάδες Skype 79 Ρυθµίσεις Skype 79 Έξοδος 80 Όροι χρήσης 80 Παιχνίδια 81 Παίξιµο παιχνιδιού 81 Παιχνίδια για δύο παίκτες 81 Προδιαγραφές τηλεόρασης 82 Περιβάλλον 82 Ρεύµα 83 Λήψη 83 Οθόνη 83 Ήχος 84 Πολυµέσα 84 Συνδεσιµότητα 84 Διαστάσεις και βάρος 84 Λογισµικό τηλεόρασης 86 Έκδοση λογισµικού 86 Ενηµέρωση λογισµικού 86 Λογισµικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα 86 Άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα 87 Υποστήριξη 88 Δήλωση 88 Χρήση της βοήθειας και της αναζήτησης 88 Ηλεκτρονική βοήθεια 88 Εξυπηρέτηση Καταναλωτών 88 Πνευµατικά δικαιώµατα και άδειες 89 HDMI 89 Dolby 89 Skype 89 DivX 89 Microsoft 89 Wi-Fi Alliance 89 Άλλα εµπορικά σήµατα 89 Ευρετήριο 90 1 Περιήγηση 1. 1 Smart TV Συνδέστε την τηλεόραση Smart TV της Philips µε τεχνολογία LED στο Internet και ανακαλύψτε έναν νέο κόσµο τηλεόρασης. Μπορείτε να συνδεθείτε ενσύρµατα µε το δροµολογητή σας ή ασύρµατα µέσω Wi-Fi. Βρείτε τις αντίστοιχες εφαρµογές για το YouTube, εθνικές εφηµερίδες, διαδικτυακά άλµπουµ φωτογραφιών, το Facebook, το Twitter, κ. λπ. Υπάρχουν εφαρµογές για την ενοικίαση βίντεο από ηλεκτρονικά βιντεοκλάµπ, καθώς και εφαρµογές για την παρακολούθηση προγραµµάτων που έχετε χάσει. [. . . ] 4 - Πατήστε b, επανειληµµένα αν χρειαστεί, για να κλείσετε το µενού. Αυτόµ Incredible Surround 3D Με τη ρύθµιση Αυτόµ Incredible Surround 3D, µπορείτε να εµποδίσετε την τηλεόραση να ενεργοποιεί αυτόµατα την επιλογή Incredible Surround 3D κατά την προβολή 3D. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση . 1 - Πατήστε h, επιλέξτε S Ρύθµιση και πατήστε OK. 2 - Επιλέξτε Ρυθµίσεις τηλεόρασης > Ήχος > Αυτόµ Incredible Surround 3D. 3 - Πατήστε x (δεξί) και επιλέξτε Ανοιχτό ή Κλειστό. 4 - Πατήστε b, επανειληµµένα αν χρειαστεί, για να κλείσετε το µενού. Ένταση ακουστικών Με τη ρύθµιση Ένταση ακουστ, µπορείτε να ρυθµίσετε ξεχωριστά την ένταση ήχου των συνδεδεµένων ακουστικών. Για προσαρµογή της έντασης . 1 - Πατήστε το πλήκτρο o OPTIONS και επιλέξτε j Εικόνα και ήχος στη γραµµή µενού. 2 - Πατήστε το πλήκτρο v (κάτω), επιλέξτε Ένταση ακουστικών και πατήστε OK. 3 - Πατήστε το πλήκτρο u (επάνω) ή v (κάτω) για να προσαρµόσετε την ένταση ήχου. 4 - Πατήστε b, επανειληµµένα αν χρειαστεί, για να κλείσετε το µενού. Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος Με τη ρύθµιση Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος, µπορείτε να ενεργοποιήσετε το µονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο. Η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι διαθέσιµη µόνο όταν παρακολουθείτε αναλογικά κανάλια. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το µονοφωνικό ήχο αν το ψηφιακό σήµα στερεοφωνικού ήχου που εισέρχεται µε το αναλογικό σήµα είναι κακής ποιότητας. Για να ενεργοποιήσετε το µονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο . . Ρυθµίσεις ήχου Μπάσα Με τη ρύθµιση Μπάσα, µπορείτε να προσαρµόσετε το επίπεδο των χαµηλών τόνων στον ήχο. Για να προσαρµόσετε το επίπεδο . 1 - Πατήστε h, επιλέξτε S Ρύθµιση και πατήστε OK. 2 - Επιλέξτε Ρυθµίσεις τηλεόρασης > Ήχος > Μπάσα. 3 - Πατήστε x (δεξί) και προσαρµόστε την τιµή µε το πλήκτρο u (επάνω) ή v (κάτω). [. . . ] Για να ακολουθείτε πιο εύκολα τις οδηγίες που περιλαµβάνουν πολλά βήµατα, µπορείτε να εκτυπώνετε τις σχετικές σελίδες της Βοήθειας από τον υπολογιστή σας. 88 11. 2 11. 4 Εξυπηρέτηση Καταναλωτών Για υποστήριξη, µπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της χώρας σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθµό τηλεφώνου στην έντυπη τεκµηρίωση που συνοδεύει την τηλεόρασή σας. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www. philips. com/support . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 60PFL6008S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 60PFL6008S.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag