οδηγίες χρήσης PHILIPS AJ7041D

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS AJ7041D Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS AJ7041D θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS AJ7041D


PHILIPS AJ7041D : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (278 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS AJ7041D (254 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS AJ7041D

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] [. . . ] DOCK m c d PROG L3RGL3KRQH e f g MENU 92/ AL1/AL2 h i SNOOZE POWER EL 9 1 SET TIME » SET TIME 2 3 » [12H] [24H] » 4 C L3RGL3KRQH L3RGL3KRQH » $& SOURCE » D 10 EL L3RGL3KRQH L3RG L3KRQH MENU OK L3RGL3KRQH F L3RGL3KRQH L3RGL3KRQH L3RG L3RG WRXFK L3RG FODVVLF L3RG L3RG QDQR L3RG L3RG PLQL L3KRQH L3KRQH *6 L3KRQH * L3KRQH L3KRQH L3RGL3KRQH L3RGL3KRQH 92/ L3RGL3KRQH 1 2 L3RG E SOURCE DOCK L3RGL3KRQH L3RGL3KRQH EL 11 3 1 )0 FM )0 2 » )0 PROG 35(6(7 781, 1* PROG 3 4 5 9&5 1 2 FM 781, 1* » )0 3 35(6(7 781, 1* 1 781, 1* )0 )0 PROG » )0 EL 1 2 » AL1AL2 AL1AL2 AL1AL2 1 » AL1AL2 AL1AL2 SLEEP » SNOOZE 2 3 L3RGL3KRQH » AL1/AL2 SLEEP [OFF] RADIO·BUZZ·DOCK L3KRQH L3RGL3KRQH L3RG L3KRQH 15 30 off 60 90 120 EL 1 03 OLQN MP3 LINK MP3 LINK 2 3 03 OLQN BRIGHTNESS EL $& $6 $( 9 a +] $ '&9 $ : : : 506 [ [ [ [ )0 0+] )0 G%I )0 G%I )0 )0 !G% G% EL ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH 3KLOLSV $& $& $& 3KLOLSV )0 EL 3KLOLSV &RQVXPHU (OHFWURQLFV L3KRQHµ ´0DGH IRU L3RGµ L3RG L3KRQH ´0DGH IRU $SSOH $SSOH L3RG L3KRQH L3RG DQG L3KRQH $SSOH , QF EL 17 . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 3KLOLSV 18 EL Specifications are subject to change without notice © 2011 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ] [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS AJ7041D

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS AJ7041D.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag