οδηγίες χρήσης PHILIPS AW1000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS AW1000 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS AW1000 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS AW1000


PHILIPS AW1000 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3663 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS AW1000 (3618 ko)
   PHILIPS AW1000 (2179 ko)
   PHILIPS AW1000 QUICK START GUIDE (1305 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS AW1000

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Πάντα δίπλα σας Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www. philips. com/welcome AW1000 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημείωση 2 2 3 2 Η ασύρματη μονάδα σύνδεσης Hi-Fi Εισαγωγή Περιεχόμενα συσκευασίας Τι άλλο χρειάζεστε Επισκόπηση της κύριας μονάδας 4 4 4 4 5 3 Προετοιμασία 6 Σύνδεση στο ηχοσύστημα που διαθέτετε 6 Σύνδεση στο ρεύμα και ενεργοποίηση 6 4 Συνδέστε το AW1000 στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi. Επιλογή 1: Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης Επιλογή 2: Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης 8 8 9 5 Αναπαραγωγή 11 Μετάδοση ήχου στο AW1000 11 Ακρόαση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών μέσω του AW1000 12 Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή 3 1 15 16 16 17 6 Αναβάθμιση υλικολογισμικού 7 Πληροφορίες προϊόντος Προδιαγραφές 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων EL 1 1 Σημαντικό Ασφάλεια Πληροφορίες για την Ευρώπη: Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας g Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. h Μην αφαιρείτε το περίβλημα του προϊόντος. i Μην εκθέτετε το προϊόν σε σταγόνες/ πιτσιλιές υγρών, βροχή ή συνθήκες υψηλής υγρασίας. [. . . ] e Υποδοχή DC IN • Σύνδεση τροφοδοτικού. •• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντοτε το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. •• Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις. 1 Συνδέστε ένα ζεύγος καλωδίων ήχου RCA (κόκκινο/λευκό - δεν παρέχονται): • στις υποδοχές LINE OUT L/R στο πίσω μέρος της μονάδας. • στις υποδοχές εισόδου ήχου του ηχοσυστήματος που διαθέτετε. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια του ηχοσυστήματός σας, για να επιλέξετε την αντίστοιχη πηγή ήχου για το AW1000. Σύνδεση μέσω της υποδοχής OPTICAL OUTήDIGITAL OUT: 2 1 Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο ήχου ή ένα μονό καλώδιο ήχου RCA (δεν παρέχονται): 6 EL • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC: • στην υποδοχή DC IN στο πίσω μέρος της μονάδας. • στην πρίζα. »» Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα. »» Η ένδειξη λειτουργίας αρχικά αναβοσβήνει και μετά από λίγο ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα. • Για να μεταβεί η μονάδα στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε . »» Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει πράσινη. Για να μεταβεί η μονάδα στη λειτουργία αναμονής Eco, πατήστε παρατεταμένα το . Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα ενώ βρίσκεται στην κανονική λειτουργία αναμονής ή στη λειτουργία αναμονής Eco, πατήστε ξανά το . • • EL 7 4 Συνδέστε το AW1000 στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi. Υπάρχουν δύο τρόποι για να δημιουργήσετε τη σύνδεση μεταξύ του AW1000 και του υπάρχοντος οικιακού σας δικτύου Wi-Fi. • Ενσύρματο δίκτυο Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε το AW1000 απευθείας στον οικιακό σας δρομολογητή Wi-Fi. Μόλις η σύνδεση πραγματοποιηθεί με επιτυχία, μπορείτε να αρχίσετε την ασύρματη μετάδοση από το AW1000 μέσω του οικιακού σας δικτύου Wi-Fi.  Προτού συνδέσετε το AW1000 στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι: a ο δρομολογητής Wi-Fi είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά. b το AW1000 είναι ενεργοποιημένο και η ένδειξη λειτουργίας ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα.   Επιλογή 1: Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης 12V=1A To Modem LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 Reset • Ασύρματη σύνδεση Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi στο AW1000 από μια συσκευή iOS ή Android. Αφού γίνει επιτυχής σύνδεση, το AW1000 θα απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να ακούτε μουσική με ασύρματη μετάδοση όποτε το AW1000 ενεργοποιείται και συνδέεται αυτόματα στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi. ETHER NET ETHER NET • Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet (δεν παρέχεται): • στην υποδοχή ETHERNET στο πίσω μέρος της μονάδας • σε μία από τις θύρες Ethernet του οικιακού δρομολογητή Wi-Fi 8 EL Επιλογή 2: Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης 1 (Για χρήστες iPod touch/iPhone/iPad) Εγκαταστήστε το Philips AirStudio από το Apple App Store και ανοίξτε την εφαρμογή. 2 Πατήστε Setup a new speaker (Εγκατάσταση νέου ηχείου), διαβάστε τα βήματα γενικών ρυθμίσεων και πατήστε Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε. • (Για χρήστες smartphone/ tablet Android) Εγκαταστήστε το Philips AirStudio από το Android Market και ανοίξτε την εφαρμογή. 3 Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του AW1000, όπως σας ζητείται, και πατήστε Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε. EL 9 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να ολοκληρωθεί με επιτυχία η ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi μεταξύ του AW1000 και του οικιακού σας δικτύου Wi-Fi. 10 EL 5 Αναπαραγωγή Μετάδοση ήχου στο AW1000 Σημείωση •• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS/Android ή ο υπολογιστής PC/Mac είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το AW1000. 3 Πατήστε το εικονίδιο της συσκευής σας για να προβάλετε τα μουσικά αρχεία που είναι διαθέσιμα για μετάδοση. Μετάδοση από smartphone/tablet iOS ή Android 1 2 Ανοίξτε το Philips AirStudio στο smartphone/tablet iOS ή Android. [. . . ] Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www. philips. com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό. Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα •• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS AW1000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS AW1000.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag