οδηγίες χρήσης PHILIPS AW2000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS AW2000 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS AW2000 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS AW2000


PHILIPS AW2000 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3693 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS AW2000 (3640 ko)
   PHILIPS AW2000 (4785 ko)
   PHILIPS AW2000 QUICK START GUIDE (546 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS AW2000

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Πάντα δίπλα σας Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www. philips. com/welcome AW2000 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημείωση 2 2 3 4 4 4 4 5 2 Ο ασύρματος δέκτης Hi-Fi Εισαγωγή Περιεχόμενα συσκευασίας Τι άλλο χρειάζεστε Επισκόπηση της κύριας μονάδας 3 Προετοιμασία 7 Σύνδεση στο σύστημα ηχείων που διαθέτετε 7 Σύνδεση στο ρεύμα και ενεργοποίηση 7 4 Συνδέστε το AW2000 στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi. Επιλογή 1: Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης Επιλογή 2: Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης 8 8 9 5 Αναπαραγωγή 11 Μετάδοση ήχου στο AW2000 11 Ακρόαση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών μέσω του AW2000 12 Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή 3 1 15 16 16 17 6 Αναβάθμιση υλικολογισμικού 7 Πληροφορίες προϊόντος Προδιαγραφές 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων EL 1 Ε λλην ικ ά Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό Ασφάλεια Πληροφορίες για την Ευρώπη: Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας g Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. h Μην αφαιρείτε το περίβλημα του προϊόντος. i Μην εκθέτετε το προϊόν σε σταγόνες/ πιτσιλιές υγρών, βροχή ή συνθήκες υψηλής υγρασίας. [. . . ] Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. •• Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις. Σύνδεση στο σύστημα ηχείων που διαθέτετε 1 2 3 4 5 6 Ξεβιδώστε τις υποδοχές των ηχείων. Εισαγάγετε πλήρως το άκρο ενός καλωδίου ηχείου με κόκκινο σημάδι στην αριστερή κόκκινη υποδοχή (+). Βιδώστε την αριστερή κόκκινη υποδοχή (+) για να ασφαλίσετε το καλώδιο. Εισαγάγετε πλήρως το άκρο ενός καλωδίου ηχείου χωρίς κόκκινο σημάδι στην αριστερή μαύρη υποδοχή (+). Βιδώστε την αριστερή μαύρη υποδοχή (-), για να ασφαλίσετε το καλώδιο. Επαναλάβετε τα βήματα 2-5, για να εισαγάγετε το άλλο καλώδιο ηχείου στις δεξιές υποδοχές. • AC IN ~ • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC: • στην υποδοχή AC IN ~ στο πίσω μέρος της μονάδας. »» Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα. »» Η ένδειξη λειτουργίας αρχικά αναβοσβήνει και μετά από λίγο ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα. Για να μεταβεί η μονάδα στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε . »» Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει πράσινη. Για να μεταβεί η μονάδα στη λειτουργία αναμονής Eco, πατήστε παρατεταμένα το . Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα ενώ βρίσκεται στην κανονική λειτουργία αναμονής ή στη λειτουργία αναμονής Eco, πατήστε ξανά το . EL 7 • • Ε λλην ικ ά 3 Προετοιμασία Σύνδεση στο ρεύμα και ενεργοποίηση 4 Συνδέστε το AW2000 στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi. Υπάρχουν δύο τρόποι για να δημιουργήσετε τη σύνδεση μεταξύ του AW2000 και του υπάρχοντος οικιακού σας δικτύου Wi-Fi. • Ενσύρματο δίκτυο Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε το AW2000 απευθείας στον οικιακό σας δρομολογητή Wi-Fi. Μόλις η σύνδεση πραγματοποιηθεί με επιτυχία, μπορείτε να αρχίσετε την ασύρματη μετάδοση από το AW2000 μέσω του οικιακού σας δικτύου Wi-Fi.  Προτού συνδέσετε το AW2000 στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι: a ο δρομολογητής Wi-Fi είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά. b το AW2000 είναι ενεργοποιημένο και η ένδειξη λειτουργίας ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα.   Επιλογή 1: Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης 12V=1A To Modem LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 Reset • Ασύρματη σύνδεση Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi στο AW2000 από μια συσκευή iOS ή Android. Αφού γίνει επιτυχής σύνδεση, το AW2000 θα απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να ακούτε μουσική με ασύρματη μετάδοση όποτε το AW2000 ενεργοποιείται και συνδέεται αυτόματα στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi. ETHER NET ETHER NET • Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet (δεν παρέχεται): • στην υποδοχή ETHERNET στο πίσω μέρος της μονάδας • σε μία από τις θύρες Ethernet του οικιακού δρομολογητή Wi-Fi 8 EL 1 (Για χρήστες iPod touch/iPhone/iPad) Εγκαταστήστε το Philips AirStudio από το Apple App Store και ανοίξτε την εφαρμογή. • (Για χρήστες smartphone/ tablet Android) Εγκαταστήστε το Philips AirStudio από το Android Market και ανοίξτε την εφαρμογή. 3 Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του AW2000, όπως σας ζητείται, και πατήστε Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε. EL 9 Ε λλην ικ ά Επιλογή 2: Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης 2 Πατήστε Setup a new speaker (Εγκατάσταση νέου ηχείου), διαβάστε τα βήματα γενικών ρυθμίσεων και πατήστε Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε. 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να ολοκληρωθεί με επιτυχία η ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi μεταξύ του AW2000 και του οικιακού σας δικτύου Wi-Fi. 10 EL Μετάδοση ήχου στο AW2000 Σημείωση •• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS/Android ή ο υπολογιστής PC/Mac είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το AW2000. Μετάδοση από smartphone/tablet iOS ή Android 1 2 Ανοίξτε το Philips AirStudio στο smartphone/tablet iOS ή Android. Πατήστε και σύρετε το εικονίδιο της συσκευής σας προς το ηχείο για να δημιουργήσετε τη σύνδεση Wi-Fi. 4 Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. EL 11 Ε λλην ικ ά 5 Αναπαραγωγή 3 Πατήστε το εικονίδιο της συσκευής σας για να προβάλετε τα μουσικά αρχεία που είναι διαθέσιμα για μετάδοση. Μετάδοση από το PC/Mac Για τη μετάδοση μουσικής από τον υπολογιστή PC/Mac στο AW2000, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε ένα λογισμικό κοινής χρήσης πολυμέσων (όπως το Media Manager που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www. philips. com/mediamanager) στον υπολογιστή PC/Mac. [. . . ] •• Επανεκκινήστε το AW2000 και επανεγκαταστήστε το δίκτυο Wi-Fi στο AW2000 (δείτε 'Επιλογή 2: Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης' στη σελίδα 9). •• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.   Η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi απέτυχε •• Ελέγξτε αν ο δρομολογητής Wi-Fi διαθέτει πιστοποίηση Wi-Fi 802. 11b/g. Η συσκευή αυτή είναι συμβατή μόνο με δρομολογητές που διαθέτουν πιστοποίηση Wi-Fi 802. 11b/g. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS AW2000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS AW2000.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag