οδηγίες χρήσης PHILIPS AW 5000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS AW 5000 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS AW 5000 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS AW 5000


PHILIPS AW 5000 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3259 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS AW5000 (1602 ko)
   PHILIPS AW 5000 (3230 ko)
   PHILIPS AW5000 QUICK START GUIDE (492 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS AW 5000

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] b Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. c Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις. d Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. e Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό. [. . . ] (3) Μια βίδα (μήκους τουλάχιστον 15 χιλ. ) που να ταιριάζει με το συγκεκριμένο παξιμάδι. •• Για ευκολότερη καλωδίωση, αφήστε απόσταση 35 χιλ. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. •• Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις. • •• Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος!Βεβαιωθείτε ότι AC IN ~ • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC: • στην υποδοχή AC IN ~ στο πίσω μέρος της μονάδας. • στην πρίζα. »» Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα. »» Η ένδειξη λειτουργίας αρχικά αναβοσβήνει και μετά από λίγο ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα. 6 EL 4 Συνδέστε το AW5000 στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi. Υπάρχουν δύο τρόποι για να δημιουργήσετε τη σύνδεση μεταξύ του AW5000 και του υπάρχοντος οικιακού σας δικτύου Wi-Fi. • Ενσύρματο δίκτυο Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε το AW5000 απευθείας στον οικιακό σας δρομολογητή Wi-Fi. Μόλις η σύνδεση πραγματοποιηθεί με επιτυχία, μπορείτε να αρχίσετε την ασύρματη μετάδοση από το AW5000 μέσω του οικιακού σας δικτύου Wi-Fi.  Προτού συνδέσετε το AW5000 στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι: a ο δρομολογητής Wi-Fi είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά. b το AW5000 είναι ενεργοποιημένο και η ένδειξη λειτουργίας ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα. Επιλογή 1: Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης 12V=1A To Modem LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 Reset • Ασύρματη σύνδεση Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi στο AW5000 από μια συσκευή iOS ή Android. Αφού γίνει επιτυχής σύνδεση, το AW5000 θα απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να ακούτε μουσική με ασύρματη μετάδοση όποτε το AW5000 ενεργοποιείται και συνδέεται αυτόματα στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi. ETHER ETHER NET NET • Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet (δεν παρέχεται): • στην υποδοχή ETHERNET στο πίσω μέρος της μονάδας • σε μία από τις θύρες Ethernet του οικιακού δρομολογητή Wi-Fi EL 7 Επιλογή 2: Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης 1 (Για χρήστες iPod touch/iPhone/iPad) Εγκαταστήστε το Philips AirStudio από το Apple App Store και ανοίξτε την εφαρμογή. 2 Πατήστε Setup a new speaker (Εγκατάσταση νέου ηχείου), διαβάστε τα βήματα γενικών ρυθμίσεων και πατήστε Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε. • (Για χρήστες smartphone/ tablet Android) Εγκαταστήστε το Philips AirStudio από το Android Market και ανοίξτε την εφαρμογή. 8 EL 3 Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του AW5000, όπως σας ζητείται, και πατήστε Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε. 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να ολοκληρωθεί με επιτυχία η ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi μεταξύ του AW5000 και του οικιακού σας δικτύου Wi-Fi. EL 9 5 Αναπαραγωγή Μετάδοση ήχου στο AW5000 Σημείωση •• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS/Android ή ο υπολογιστής PC/Mac είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το AW5000. 3 Πατήστε το εικονίδιο της συσκευής σας για να προβάλετε τα μουσικά αρχεία που είναι διαθέσιμα για μετάδοση. Μετάδοση από smartphone/tablet iOS ή Android 1 2 Ανοίξτε το Philips AirStudio στο smartphone/tablet iOS ή Android. Πατήστε και σύρετε το εικονίδιο της συσκευής σας προς το ηχείο για να δημιουργήσετε τη σύνδεση Wi-Fi. 4 Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 10 EL Μετάδοση από το PC/Mac Για τη μετάδοση μουσικής από τον υπολογιστή PC/Mac στο AW5000, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε ένα λογισμικό κοινής χρήσης πολυμέσων (όπως το Media Manager που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www. philips. com/mediamanager) στον υπολογιστή PC/Mac. Με αυτόν τον τρόπο, ο υπολογιστής PC/Mac μπορεί να λειτουργεί ως διακομιστής κοινής χρήσης πολυμέσων που μεταδίδει μουσική σε συμβατά προγράμματα αναπαραγωγής. 6 Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Συμβουλή •• Μπορείτε επίσης να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής από το λογισμικό κοινής χρήσης πολυμέσων στον υπολογιστή PC/Mac. 1 2 3 4 Κατεβάστε το Media Manager από τη διεύθυνση www. philips. com/ mediamanager. Εγκαταστήστε το Media Manager στον υπολογιστή PC/Mac με το κλειδί άδειας χρήσης που υπάρχει στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης. Ανοίξτε το Philips AirStudio στο smartphone/tablet iOS ή Android. Πατήστε και σύρετε το εικονίδιο του υπολογιστή PC/Mac προς το ηχείο για να δημιουργήσετε τη σύνδεση Wi-Fi. Ακρόαση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών μέσω του AW5000 1 2 Ανοίξτε το Philips AirStudio στο smartphone/tablet iOS ή Android. Πατήστε Services (Υπηρεσίες) -> Philips AW5000. 5 Πατήστε το εικονίδιο του υπολογιστή PC/Mac για να προβάλετε τα μουσικά αρχεία που είναι διαθέσιμα για μετάδοση. EL 11 3 Πατήστε Internet radio (Διαδικτυακό ραδιόφωνο) για να επιλέξετε την πηγή διαδικτυακού ραδιοφώνου. Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή Η μονάδα αυτή σάς παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές αναπαραγωγής ήχου. 1 Συνδέστε το καλώδιο MP3 Link (δεν παρέχεται): • στην υποδοχή MP3 Link στο πίσω μέρος της μονάδας. • στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου. 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συντονιστείτε στους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς. MP3 LINK 2 Ανοίξτε το Philips AirStudio στο smartphone/tablet iOS ή Android. Συμβουλή •• Μπορείτε να προσθέσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς στη λίστα προεπιλογών, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής. Έπειτα, μπορείτε να πατήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα (1-5) στο AW5000 για να συντονιστείτε απευθείας στον αντίστοιχο ραδιοφωνικό σταθμό. 12 EL 3 Πατήστε Services (Υπηρεσίες) -> Philips AW5000. 4 Πατήστε MP3 Link για να επιλέξετε την πηγή MP3 Link. 5 Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της συσκευής αναπαραγωγής ήχου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή της μουσικής. EL 13 6 Αναβάθμιση υλικολογισμικού Προκειμένου να βελτιώσετε την απόδοση του AW5000, η Philips μπορεί να σας προσφέρει νέο υλικολογισμικό για την αναβάθμιση του AW5000. Προειδοποίηση •• Για αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνδέετε πάντα το AW5000 σε εναλλασσόμενο ρεύμα. [. . . ] Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον οικιακό δρομολογητή. •• Ενεργοποιήστε την επιλογή Quality of Service (Ποιότητα υπηρεσίας [QoS]) - αν είναι διαθέσιμη στο δρομολογητή Wi-Fi. •• Απενεργοποιήστε άλλους δρομολογητές Wi-Fi.   Δεν είναι δυνατή η μετάδοση μουσικής με υπολογιστή PC/Mac •• Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας και το λογισμικό ασφαλείας, ώστε να δείτε αν αποκλείουν τις θύρες που χρησιμοποιεί το λογισμικό κοινής χρήσης πολυμέσων (Media Manager) για τη μετάδοση περιεχομένου. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS AW 5000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS AW 5000.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag