οδηγίες χρήσης PHILIPS DCB 2077

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS DCB 2077 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS DCB 2077 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS DCB 2077


PHILIPS DCB 2077 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (950 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS DCB 2077 (932 ko)
   PHILIPS DCB 2077 (692 ko)
   PHILIPS DCB 2077 QUICK START GUIDE (1745 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS DCB 2077

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Always there to help you Register your product and get support at www. philips. com/welcome Question?Contact Philips DCB2077 EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch 3 45 65 EL Εγχειρίδιο χρήσης ES Manual del usuario FI Käyttöopas FR Mode d’emploi 87 109 131 151 CS Příručka pro uživatele 23 DCB2077_10_UM_01_V1. 1. indb 1 12/21/2012 2:18:42 PM Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 Το σύστημα Micro 88 89 6 Ακρόαση ραδιοφώνου FM Εισαγωγή Περιεχόμενα συσκευασίας Επισκόπηση της κύριας μονάδας Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου 89 89 90 91 Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού Εμφάνιση πληροφοριών RDS Επιλογή μονοφωνικής/ στερεοφωνικής μετάδοσης Χρήση του μενού FM 100 100 100 100 100 100 101 101 3 Ξεκινήστε Τοποθέτηση Προετοιμασία κεραίας FM/DAB+ Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου Σύνδεση στο ρεύμα Ρύθμιση ρολογιού Ενεργοποίηση 93 93 93 93 93 94 94 7 Άλλες λειτουργίες 4 Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad Αναπαραγωγή δίσκου Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB Έλεγχος αναπαραγωγής (λειτουργία CD/USB) Επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή Προγραμματισμός κομματιών Προσαρμογή ήχου Εμφάνιση διάφορων πληροφοριών 95 Χρήση μενού συστήματος Ρύθμιση αφύπνισης Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή Ακρόαση από ακουστικά 102 102 103 103 104 104 95 95 96 96 97 97 97 97 8 Πληροφορίες προϊόντος Προδιαγραφές 104 Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB 105 Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3 105 104 9 Αντιμετώπιση προβλημάτων 10 Σημείωση 106 107 5 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+ Για την πρώτη χρήση Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+ Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+ Ακρόαση προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού DAB+ Χρήση μενού DAB+ Εμφάνιση πληροφοριών DAB+ 98 98 98 98 99 99 99 EL 87 DCB2077_10_UM_01_V1. 1. indb 87 12/21/2012 2:19:42 PM 1 Σημαντικό Προειδοποίηση •• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του συστήματος •• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του συστήματος. •• Μην τοποθετείτε ποτέ το σύστημα πάνω σε άλλο •• Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που •• Να αποφεύγετε την έκθεση του συστήματος στην παράγεται μέσα στο σύστημα. άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας. [. . . ] Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε επανειλημμένα / για να επιλέξετε ένα άλμπουμ. Πατήστε επανειλημμένα / για να επιλέξετε κομμάτι και έπειτα πατήστε PROG για επιβεβαίωση. Εμφάνιση διάφορων πληροφοριών Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε DISPLAY επανειλημμένα, για να βλέπετε την ώρα και διάφορες πληροφορίες αναπαραγωγής. EL 97 DCB2077_10_UM_01_V1. 1. indb 97 12/21/2012 2:19:52 PM 5 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+ Το ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB+) είναι ένας τρόπος ψηφιακής μετάδοσης ραδιοφωνικών σταθμών μέσω ενός δικτύου πομπών. Σας προσφέρει περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα ήχου και περισσότερες πληροφορίες. 2 πλοηγηθείτε στους διαθέσιμους σταθμούς DAB+. Πατήστε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+ Συμβουλή •• Προστίθενται νέοι σταθμοί και υπηρεσίες μετάδοσης DAB+. Να εκτελείτε τη διαδικασία της πλήρους σάρωσης σε τακτική βάση, ώστε να βρίσκεστε νέους διαθέσιμους σταθμούς και υπηρεσίες DAB+. Για την πρώτη χρήση 1 2 Πατήστε επανειλημμένα DAB/FM για να επιλέξετε το ραδιόφωνο DAB+. »» Εμφανίζεται η ένδειξη [FULL SCAN] (Πλήρης σάρωση). Πατήστε OK για να ξεκινήσει η πλήρης σάρωση. »» Το σύστημα αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+ και μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό. »» Η λίστα των σταθμών αποθηκεύεται στη μνήμη του συστήματος. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το σύστημα, δεν θα γίνει ξανά σάρωση. »» Αν δεν βρεθεί κανένας σταθμός DAB+, εμφανίζεται το μήνυμα [No DAB Station] (Κανένας σταθμός DAB) και στη συνέχεια εμφανίζεται ξανά το μήνυμα [FULL SCAN] (Πλήρης σάρωση). Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό από τη λίστα σταθμών: Σε λειτουργία DAB+, πατήστε επανειλημμένα / για να Σε λειτουργία DAB+, πατήστε SCAN. »» Το σύστημα αποθηκεύει αυτόματα όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+. »» Όταν τελειώνει η πλήρης σάρωση, μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός. Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+ Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+. 1 2 3 4 5 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό DAB+. Πατήστε PROG για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης. Πατήστε το / για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό. Πατήστε PROG για επιβεβαίωση. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς DAB+. 1 98 EL DCB2077_10_UM_01_V1. 1. indb 98 12/21/2012 2:19:52 PM Σημείωση •• Για να καταργήσετε έναν ήδη αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB+, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του. 3 4 Πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή. Εάν κάτω από μια επιλογή διατίθεται και υποεπιλογή, επαναλάβετε τα βήματα 2-3. Σημείωση Ακρόαση προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού DAB+ Στη λειτουργία DAB+, πατήστε επανειλημμένα / για να επιλέξετε έναν αριθμό προσυντονισμένου σταθμού. •• Αν το σύστημα μείνει ανενεργό για 10 δευτερόλεπτα, το μενού κλείνει. Εμφάνιση πληροφοριών DAB+ Ενώ ακούτε ραδιόφωνο DAB+, πατήστε επανειλημμένα RDS/DISPLAY για να μετακινηθείτε στις παρακάτω πληροφορίες (εάν υπάρχουν): »» Όνομα σταθμού »» Τμήμα δυναμικής ετικέτας (DLS) »» Ισχύς σήματος »» Τύπος προγράμματος (PTY) »» Όνομα συνόλου »» Συχνότητα »» Ρυθμός σφάλματος σήματος »» Ρυθμός bit »» Κωδικοποιητής »» Ώρα και ημερομηνία Χρήση μενού DAB+ 1 2 Στη λειτουργία DAB+, πατήστε MENU για να ανοίξετε το μενού DAB+. Πατήστε / για κύλιση στις επιλογές του μενού: • [STATION LIST] (Λίστα σταθμών): Συντονισμός σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό DAB+ από τη λίστα των διαθέσιμων σταθμών DAB+ ή, αν δεν υπάρχει κανένας σταθμός στη λίστα, σάρωση σταθμών DAB+. • [FULL SCAN] (Πλήρης σάρωση): Σάρωση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων σταθμών DAB+. • [MANUAL TUNE] (Μη αυτόματος συντονισμός): Μη αυτόματος συντονισμός σε ένα συγκεκριμένο κανάλι/συχνότητα. [. . . ] Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα •• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο. •• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα. •• Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου. Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας •• Προσαρμόστε την ένταση του ήχου. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS DCB 2077

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS DCB 2077.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag