οδηγίες χρήσης PHILIPS DS8400

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS DS8400 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS DS8400 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS DS8400


PHILIPS DS8400 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2467 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS DS8400 QUICK START GUIDE (1433 ko)
   PHILIPS DS8400 (2453 ko)
   PHILIPS DS8400 QUICK START GUIDE (1433 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS DS8400

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Προειδοποίηση •• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της •• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής. •• Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο •• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό •• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα. φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα. [. . . ] • Μετάβαση στο προηγούμενο/ επόμενο κομμάτι. f • Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής. e Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος f Βάση φόρτισης g AUDIO IN • Βύσμα για εξωτερική συσκευή ήχου. g VOL +/• Προσαρμογή της έντασης. h MENU • Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone. EL 5 i OK • Επιβεβαίωση επιλογής. Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας. 2 Εισαγάγετε το βύσμα από το τροφοδοτικό AC στην υποδοχή DC IN στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης. IN 3 Σημείωση •• Προτού πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή με το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα. •• Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε την μπαταρία. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC στο τροφοδοτικό AC. 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC στην πρίζα. Φόρτιση μπαταρίας Προσοχή •• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής!Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της μονάδας. •• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. •• Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις. Χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας Σημείωση •• Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας. 1 Τοποθετήστε τη μονάδα στη βάση φόρτισης. EL 7 Προσοχή •• Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου. Συμβουλή •• Κατά τη λειτουργία ECO/αναμονής, πατήστε , ή στο τηλεχειριστήριο και η συσκευή θα μεταβεί στην αντίστοιχη επιλεγμένη πηγή. Η μονάδα μπορεί επίσης να λειτουργήσει με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αρκεί να είναι πλήρως φορτισμένη. Σημείωση •• Για τη φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC. Ενεργοποίηση 1 Πατήστε στην κύρια μονάδα. »» Όταν ο χρήστης προσεγγίζει τη μονάδα, η λυχνία LED κάτω από το κουμπί έντασης ήχου της κύριας μονάδας, ανάβει αυτόματα. Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO Η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής, όταν: • Σε λειτουργία DOCK: το iPod/iPhone/ iPad είναι αποσυνδεδεμένο από τη συσκευή. • Σε λειτουργία εισόδου ήχου: η συσκευή δεν αναπαράγει μουσική για περισσότερα από 15 λεπτά. • Σε λειτουργία Bluetooth: η συσκευή Bluetooth δεν αναπαράγει μουσική για περισσότερα από 15 λεπτά. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής για περισσότερα από 15 λεπτά, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία ECO power. 8 EL 4 Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή από iPod/ iPhone/iPad Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από iPod/ iPhone/iPad μέσω της μονάδας. 2 3 Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία σύνδεσης. »» Ξεκινά η αναπαραγωγή από το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad. • Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε . • Για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, πατήστε τα πλήκτρα γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός/πίσω. • Για αναζήτηση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός/πίσω και στη συνέχεια αφήστε τα ελεύθερα για να εξακολουθήσει κανονικά η αναπαραγωγή. • Για πλοήγηση στο μενού: πατήστε MENU, στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτωγια επιλογή και τέλος OK για επιβεβαίωση (μόνο για iPod και iPhone). Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad Μοντέλα Apple iPod, iPhone και iPad με υποδοχή βάσης Lightning. Ενδείκνυται για: • iPod nano (7ης γενιάς) • iPod touch (5ης γενιάς) • iPhone 5 • iPad Mini • iPad 4 Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad στη βάση. Φόρτιση iPod/iPhone/iPad Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad αρχίζει να φορτίζει. Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth Αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad Συντονισμός με συσκευές Bluetooth 1 Τραβήξτε το iPod/iPhone/iPad από τη βάση. 1 Ακρόαση iPod/iPhone/iPad 1 Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone/iPad έχει τοποθετηθεί σωστά. Πατήστε το για να επιλέξετε πηγή Bluetooth. »» Η σύζευξη ξεκινά αυτόματα. [. . . ] Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία. •• Το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία συντονισμού. •• Το σύστημα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή ή όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές και ξαναπροσπαθήστε. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS DS8400

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS DS8400.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag