οδηγίες χρήσης PHILIPS FR965DHT

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS FR965DHT Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS FR965DHT θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS FR965DHT


PHILIPS FR965DHT : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3193 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS FR965DHT (1519 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS FR965DHT

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Digital surround sound receiver FR965/FR966 FR975/FR976 Important notes for users in the U. K. To change a fuse in this type of plug proceed as follows: 1 Remove fuse cover and fuse. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp. [. . . ] T η , , ~ ȷ i ˯> >ӷ , , ~ Է< (fiٷ fi~ οiٷ). Ti ^ ˯>^ surround T ˯> surround i ڤ ӷ , >ٷ fi~ ӷ ӷ η ٤ >ȷ i> < > >^ fi i Է<. T > ӷ ii> ȷ< i ^̿, ̤ fi Ԥ ^ ۯ<^ > ӷ i>. fi, i ڤ ӷ i>ٷ ̤ ^̷>, < ο ٤ i ̷ο fi ^ ̿^. i> >ӷ ¿^ . ȷ> ۯ~ Oٷ ~ >ٷ , , < ۯ > ӷ < ڷ~ Ӥٷ ӷ < , ڤ~ Ȥ~ ٷ ˯> ۷~. , > fi, , < < η < ӷ ͷӷ<. ο Oٷ Ӥٷ ο ԯ< PHONES, ٷ ˯> ٷ. TM ifi i ʷi> STEREO η <~ surround i > ӷ ^fi <̷ > > ӷ ӷڷi> fi Ͽ ο. i ӷ Ϸ ͷӿ < surround, < > surround . TM< i> ӷ ̷Ϸfi fi > > >. i ڷ>, , ԯ<, < ͷο , , Ϥ~ iڷ>~ (گfi~ fi ¤~ i̷~ < fi ^~ <). 101 ο OO Oifi ifi >ӷ ڷ̤ 4 <̷ٷ, ٷ > ٷ ^~ <~: ȿڷ̷ ˯>^ T , Ϸ > ȿ~ i>~ η >~ ۯο ηٿٷ >~ . <̷ ٷi Ϸ, ٷ ٷ FM >ӷ ^fi R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ϸ, ٷ <̷ fi~ ٷi RDS EON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ϸ, ٷ <̷ fi~ ٷi RDS EON HALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i> > <^ RDS ANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >ٷ ӷ< >~ ȷ ӷڷfi < N I G H T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i> > NIGHT MODE COAX 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >ٷ Է< , , ȷ< >~ COAX 1 ȷ ӷڷfi < COAX 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >ٷ Է< , , ȷ< >~ COAX 2 ȷ ӷڷfi < D O W N M I X . . . . . . . . . . . . . . . . ٷ گfiӷ ηӷο <̷ٷ ٷ fiڷ <̷ٷ fi (ӿ ifi ˯>^) OPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >ٷ < , , ȷ< >~ OPTICAL IN ȷ ӷڷfi < (fi ٤ FR 965) OPT 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >ٷ < , , ȷ< >~ OPTICAL 1 IN ȷ ӷڷfi < (fi ٤ FR 975) OPT 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >ٷ < , , ȷ< >~ OPTICAL 2 IN ȷ ӷڷfi < (fi ٤ FR 975) LOUDNESS . . . . . . . . . . . . . . . . i> < LOUDNESS ԯ< >~ >~ OEӷ i > Ȥ ӷ ڿ̷ > fi ̤ ˯> ¯i> ηٿٷ~. ifi > fi ڿ̷, fi ̷> fi ˯> >ٷ η fi <~ ӷڿٷ fi ٷ Ϸ ˯>. . . . . ȷfi~ <~ virtual surround SURROUND . . . . . . . . . . . . . . . ӷڿٷ <~ surround DIGITAL SURROUND . . . ӷڿٷ , , ȷfi~ <~ 3D surround L, R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi~ fi η fi ˯> C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi ˯> SL, SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˯> surround SW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >~ ο ٤~ >~ > ¿ >ӷ ̤ < fi, ηi~ η ~ ȷ ηi > ӷ i> ̤۷ . >ӷ ̤ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > ӷ ڤ, , i̷ ٷ~ < 1 PREV. / EXIT (< ڿ ¯<) 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > ӷ i> ~ ٷ ¿^ ηٿ ٷ~ < X MENU NAVIGATOR (< ¿^ ¯<) 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > ӷ i> ~ ٷ ο^ ηٿ ٷ~ < X MENU NAVIGATOR (< ο^ ¯<) 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > ӷ Ϥ fi i̷ ٷ~ < NEXT 2 (< ȿ ¯<) O K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > ӷ , , fi < ON/OFF GUIDE 0 OK MENU A NEWS/TA ATV ԯ< < >ٷ ȷ ʿ ̤^ ۯο , ~ ۯfi~ ڷ, ~ ~ η ~ Ϥ~ ̤~, ηi~ η ȷ ̷ ̿^ ifi. 102 O O ~ ȷi ӷ ̷ ηٷfi^ <~ (). ~ i fi Ӥ fi ˯>, η ' fi , i CENTER SPEAKR (fi ˯>) < NO (fi). ۷i< ӷ Ͽ < VOL CENTER (ٷ ˯>), ifi i ȯi> <̷ fi Ϸ< <~ ~ i~ >ӷ ӷ< (INSTALL CENTER SPEAKER - ηٷ< fi ˯>). 2 > > X MENU NAVIGATOR ̤ ӷ ʷi> i< < (< οȷ <). 3 < NEXT 2 ȷ ӷ Ϥ fi < (< ENTER / OK ȷ ӷ , , οȷ <). VIRT SURR virtual surround: 0. . . 100 % * VOL BALANCE (> ~ ٿi~ <) i> > ~ ۯ<~ ٿi~ < ٷ ^ ̤^ ˯>^. [. . . ] ȷ ӷ < fi̷ ٷi ٿ, . 110 IOIOTM TTM RDS R Radio Data System ( TM̷ ̤^ ̤^ ) >ӷ ȷ > ٷi~ ٷ FM ڤ ӷfiٷ ӷ ٤ ^̷Τ~ >~. < ȿ^ RDS < ·̤ӷ < RADIO TEXT ȷ ӷ Ϥ > fi ~ fii~ >~: ̷ٷ radio text fi RDS TMfiٷ O̷ ٷi TM>^: <̷ ~ ڷ~ ٷ>ٷ fi ̤~ ٷi~ RDS > ӷ >ӷ , ~. > <^ η ԯ>~ >~ RDS > ӷ i> ڷ^fi ٤ fi, ӷ ȷfiٷ ӷڷ^< ȷ ٿ > <^ < ԯ>~ >~ fi ο ̤ ٷifi RDS. TM >^ ο~ ٷifi~ ٷ> >~ η <̷ Enhanced Other Networks (Ϸ ̤ӷ >ٷ), ifi ʷ>ٷ EON. fi <̷ ڤ ڷ^fi ӷfiٷ ӷ ȯ fi fi ̤ ٷifi RDS, Ͽ fi > ٷi O ȷ > <^ η ԯ>~ >~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS FR965DHT

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS FR965DHT.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag