οδηγίες χρήσης PHILIPS HF3471

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS HF3471 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS HF3471 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS HF3471


PHILIPS HF3471 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1882 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS HF3471 BROCHURE (2110 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS HF3471

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] , ). : / 9 1- . , . ( Onis 380 Vox) , : 1 + 2 ( . Peter : 1 2 1 2 3 :P : Pe : Pet : Pete : Peter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 [] 1 @ _ # = < > ( ) & $ abc2 def3 ) N ghi4I jkl57 mno6 pqrs7 A 2 E tuv8u w x y z 9 BS Q . 0 , / :;" ' ! [. . . ] Peter Eatoni Eatoni . Eatoni & LetterWise Eatoni Ergonimics, Inc. , Philips. 12 SMS ( ) SMS SMS SMS : ( ) () () () SMS Short Message Service. SMS. SMS ( )* SMS E-mail ( )* SMS SMS SMS. E-MAIL X E-MAIL ( ). / SMS (SMSC) 16 SMS ( ) SMS. 4- SMS 17 Babysit / : ( ) () () () : - VIP ( 30). : Philips Onis 380 Vox, GAP, ( 41). 1- . . 8). / . (1 ). 1- , . 5 : - VIP (, ), - VIP - . : , CLIP. 23 (3, 5, 7 ). . : 0 1 2 3 : : : : 6 7 8 9 : : : : 5 25 0000. - 3 . , 11 , 18 , ( ) 22 , 23 , (/) 29 , VIP 30 7, 10 7, 10 21 18 () 30 , 7, 10 () 25 , 23 / LED 4 , 4 , 25, 27 20 ( ) 23 , 31 , 19 6 4, 7, 11 4, 7, 26 , 25 , 23 , 38 , 39 , 19 35 4, 8, 24, 25 5 (LEDs) 3, 4 19 , 18, 38 , 18 18 27 / 39 / ( ) 20, 21 19 18, 38 29, 30, 31 - 39 - 4, 7, 10 10, 32 24 36 26 , 40 37 babysit 19, 27 GAP 41 18 ( ) 34 , 7, 11 32, 33 / 38 / 32, 33 3, 6 36 ( ) 24 (, , ) 29, 30, 31 VIP 30 13 39 / 2 18 10 . 29 , / 40 VIP 30, 36 39 SMS 14 SMS 13 SMS , (SMSC) 16 SMS 16 SMS 16 SMS 16 ( ) 7, 26 10 4, 7, 11 3 () 2 6 7, 10 ( ) 25 39 19, 36 , 38 39 / ( ) 32 35 , 40 24 , 20 , 18 , 2 (flash) 39 INFORMAZIONI IMPORTANTI SMS l'abbreviazione di Short Message Service. Gli SMS possono essere scambiati tra telefoni cellulari e di linea fissa, purch entrambi gli apparecchi supportino il servizio di identificazione del chiamante su display e la funzione SMS. Quando si invia un SMS ad un telefono non compatibile con questi servizi, il messaggio SMS pu essere trasformato in messaggio vocale dall'operatore di telefonia. Condizioni Generali L'uso dei servizi SMS garantito esclusivamente dalla rete Telecom Italia. Servizi SMS di Telecom Italia Numero di servizio per inviare SMS (outgoing number) : 4211 Numero di servizio per ricevere SMS (incoming number) : 04211 Come attivare il servizio SMS di Telecom Italia Prima di poter ricevere un SMS, necessario inviarne uno. Cosa sono le caselle SMS ? Con Onis 300/380 possibile creare sino a 3 distinte caselle SMS. Attenzione : in caso di perdita della password, necessario cancellare il contenuto della relativa casella SMS perdendo tutti gli SMS contenuti nella casella stessa. Il mittente del messaggio SMS pu decidere di inviare un SMS ad una specifica casella SMS. Se questa casella non esiste sull'Onis 300/380, il messaggio SMS sar automaticamente ricevuto dalla cassella SMS numero 1. SMS inviati o ricevuti da un telefono cellulare E' possibile inviare un SMS ad un telefono cellulare. E' anche possibile inviare un SMS da un telefono cellulare TIM verso un telefono di linea fissa. Sottoscrizione servizi SMS e di identificazione del chiamante: le modalit di sottoscrizione, attivazione ed accesso ai servizi Short Message Service (SMS) dipendono dagli operatori di telefonia e possono variare nel tempo. Per maggiori informazioni, si prega di contattare il proprio operatore di rete. [. . . ] Per maggiori informazioni, si prega di contattare il proprio operatore di rete. Le informazioni seguenti sono ritenute corrette al momento in cui vengono redatte. Trattasi di indicazioni per gli utenti e non ne garantita l'esattezza nel tempo. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS HF3471

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS HF3471.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag