οδηγίες χρήσης PHILIPS HTL 2150

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS HTL 2150 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS HTL 2150 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS HTL 2150


PHILIPS HTL 2150 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1384 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS HTL 2150 QUICK START GUIDE (2239 ko)
   PHILIPS HTL 2150 (1369 ko)
   PHILIPS HTL 2150 QUICK START GUIDE (2239 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS HTL 2150

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση. • Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. • Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος. [. . . ] Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της. Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση. Φροντίδα του προϊόντος σας Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος. Φροντίδα του περιβάλλοντος Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. EL 4 Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 5 EL 2 Το SoundBar σας Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το SoundBar σας στη διεύθυνση www. philips. com/welcome. Ανάβει όταν ενεργοποιείτε το SoundBar. e Ενδείξεις πηγής Η ένδειξη πηγής ανάβει όταν επιλέγεται μία πηγή. • COAX/OPT: Ανάβει όταν μεταβαίνετε στην ομοαξονική ή την οπτική πηγή εισόδου. c OPTICAL Εναλλαγή της πηγής ήχου στην οπτική σύνδεση. d TREBLE +/Αύξηση ή μείωση πρίμων. e SURR Εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικού ήχου και ήχου Virtual Surround. 7 EL Υποδοχές στο πίσω μέρος d a b c e a AUDIO IN Σύνδεση σε αναλογική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε αναλογική συσκευή. b DIGITAL IN-COAXIAL Σύνδεση σε ομοαξονική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή. c DIGITAL IN-OPTICAL Σύνδεση σε οπτική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή. d SUBWOOFER Σύνδεση στο παρεχόμενο υπογούφερ. e ΠΡΙΖΑ AC~ Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος. EL 8 3 Σύνδεση Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να συνδέσετε το SoundBar σε τηλεόραση και άλλες συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις του SoundBar και των αξεσουάρ του, δείτε τον Οδηγό γρήγορης έναρξης. Σημείωση •• Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις διαβαθμίσεις ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται στο πλάι ή τη βάση του προϊόντος. •• Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα. Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές Μπορείτε να ακούτε ήχο από την τηλεόραση ή από άλλες συσκευές μέσω των ηχείων του SoundBar. Χρησιμοποιήστε την καλύτερη ποιότητα σύνδεσης που διαθέτουν η τηλεόραση, το SoundBar και οι υπόλοιπες συσκευές σας. Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου Βέλτιστη ποιότητα ήχου Τοποθέτηση Τοποθετήστε το υπογούφερ σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το SoundBar και δέκα εκατοστών από τον τοίχο. Για καλύτερη απόδοση, τοποθετήστε το υπογούφερ όπως στην παρακάτω εικόνα. TV 1 Με ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή OPTICAL του SoundBar στην υποδοχή OPTICAL OUT της τηλεόρασης ή κάποιας άλλης συσκευής. [. . . ] • Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τη σωστή είσοδο ήχου. • Βεβαιωθείτε ότι το SoundBar δεν βρίσκεται σε σίγαση. 15 EL 8 Σημείωση Αυτή η ενότητα περιέχει τις ανακοινώσεις περί νομικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Συμμόρφωση Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Εμπορικά σήματα Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories. EL 16 Philips Consumer Lifestyle HK-1242- HTL2150/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Numéro du Rapport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS HTL 2150

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS HTL 2150.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag