οδηγίες χρήσης PHILIPS HTL 3120

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS HTL 3120 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS HTL 3120 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS HTL 3120


PHILIPS HTL 3120 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (485 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS HTL 3120 QUICK START GUIDE (1254 ko)
   PHILIPS HTL 3120 (469 ko)
   PHILIPS HTL 3120 QUICK START GUIDE (1254 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS HTL 3120

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Πάντα δίπλα σας Απορίεσ; Ρωτήστε τη Philips Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www. philips. com/welcome HTL3120 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό   Ασφάλεια   Φροντίδα του προϊόντος σας   Φροντίδα του περιβάλλοντος   Συμμόρφωση   Βοήθεια και υποστήριξη   2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 8 8 8 9 10 2 Το SoundBar σας   Κύρια μονάδα   Τηλεχειριστήριο   Υποδοχές   3 Σύνδεση και ρύθμιση   Σύνδεση σε τηλεόραση   Σύνδεση ψηφιακών συσκευών μέσω HDMI   Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές   Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)   4 Χρήση του SoundBar   11 Ρύθμιση έντασης ήχου   11 Επιλογή ήχου   11 MP3 player   12 Συσκευές αποθήκευσης USB   12 Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth   13 Αυτόματη αναμονή   13 Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων   4 1 14 15 16 5 Ανάρτηση σε τοίχο   6 Προδιαγραφές προϊόντος   7 Αντιμετώπιση προβλημάτων   EL 1 1 Σημαντικό Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση. Ασφάλεια Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!• Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. [. . . ] Ωστόσο, ορισμένα από τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Σύνδεση στην τηλεόραση μέσω HDMI (ARC) Το SoundBar υποστηρίζει την έκδοση HDMI με κανάλι επιστροφής ήχου (ARC). Εάν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με το πρότυπο HDMI ARC, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του SoundBar, χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI. Σύνδεση ψηφιακών συσκευών μέσω HDMI Συνδέστε μια ψηφιακή συσκευή (π. χ. αποκωδικοποιητή, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray ή κονσόλα παιχνιδιών) στο SoundBar μέσω μίας μόνο σύνδεσης HDMI. Όταν συνδέετε τις συσκευές με αυτόν τον τρόπο και πραγματοποιείτε αναπαραγωγή ενός αρχείου ή παιχνιδιού, το 8 EL • •   βίντεο προβάλλεται αυτόματα στην τηλεόρασή σας και ο ήχος αναπαράγεται αυτόματα στο SoundBar. Με ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής με την υποδοχή HDMI IN 1/2 του SoundBar. Συνδέστε το SoundBar στην τηλεόραση μέσω HDMI OUT (ARC). • Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με HDMI CEC, επιλέξτε τη σωστή είσοδο βίντεο στην τηλεόρασή σας. Στη συνδεδεμένη συσκευή, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMICEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής. Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου Βέλτιστη ποιότητα ήχου 1 2 TV 1 3 Με ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή OPTICAL του SoundBar στην υποδοχή OPTICAL OUT της τηλεόρασης ή κάποιας άλλης συσκευής. • Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση SPDIF ή SPDIF OUT. Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές Μπορείτε να ακούτε ήχο από την τηλεόραση ή από άλλες συσκευές μέσω των ηχείων του SoundBar. Χρησιμοποιήστε την καλύτερη ποιότητα σύνδεσης που διαθέτουν η τηλεόραση, το SoundBar και οι υπόλοιπες συσκευές σας. Σημείωση •• Όταν το Soundbar και η τηλεόραση συνδέονται μέσω HDMI ARC, δεν απαιτείται σύνδεση ήχου. (δείτε 'Σύνδεση στην τηλεόραση μέσω HDMI (ARC)' στη σελίδα 8) Επιλογή 2: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού ομοαξονικού καλωδίου Βέλτιστη ποιότητα ήχου 1 Με ένα ομοαξονικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή COAXIAL του SoundBar στην υποδοχή COAXIAL/DIGITAL OUT της τηλεόρασης ή κάποιας άλλης συσκευής. • Η ψηφιακή ομοαξονική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση DIGITAL AUDIO OUT. EL 9 Επιλογή 3: Σύνδεση ήχου μέσω καλωδίων αναλογικού ήχου Βασική ποιότητα ήχου • 1 Με ένα αναλογικό καλώδιο, συνδέστε τις υποδοχές AUX του SoundBar στις υποδοχές AUDIO OUT της τηλεόρασης ή κάποιας άλλης συσκευής. DVD οδηγό γρήγορης εκκίνησης, και στη συνέχεια επιλέξτε τη σωστή πηγή ήχου για τη συνδεδεμένη συσκευή. Στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές, ενεργοποιήστε τον έλεγχο HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών. Κουμπιά ελέγχου EasyLink Με το EasyLink, μπορείτε να χειρίζεστε το SoundBar, την τηλεόραση και άλλες συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με HDMICEC, με ένα και μόνο τηλεχειριστήριο. • Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα: Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα στο SoundBar, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτή τη λειτουργία μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών HDMI-CEC. Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC) Το SoundBar υποστηρίζει Philips EasyLink, το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMICEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Ο χειρισμός των συμβατών με EasyLink συσκευών που συνδέονται μέσω HDMI είναι δυνατός με ένα μόνο τηλεχειριστήριο. Σημείωση •• Ανάλογα με τον κατασκευαστή, το HDMI-CEC είναι γνωστό με διάφορα ονόματα. Για πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης. •• Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI-CEC. Πριν ξεκινήσετε • Συνδέστε το SoundBar σε συσκευή συμβατή με HDMI-CEC μέσω μιας σύνδεσης HDMI. • Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον 10 EL 4 Χρήση του SoundBar Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε το SoundBar για αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες συσκευές. Πριν ξεκινήσετε • Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης και το εγχειρίδιο χρήστη. • Επιλέξτε στο SoundBar την αντίστοιχη πηγή για τις άλλες συσκευές. • POWEr: Απολαύστε συναρπαστικό ήχο, ιδανικό για βιντεοπαιχνίδια με καταιγιστική δράση ή για ξέφρενα πάρτι. [. . . ] • Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για το SoundBar. • Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία. • Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί σωστά. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS HTL 3120

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS HTL 3120.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag