οδηγίες χρήσης PHILIPS HTL 9100

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS HTL 9100 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS HTL 9100 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS HTL 9100


PHILIPS HTL 9100 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (559 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS HTL 9100 QUICK START GUIDE (2581 ko)
   PHILIPS HTL 9100 (470 ko)
   PHILIPS HTL 9100 QUICK START GUIDE (2581 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS HTL 9100

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Πάντα δίπλα σας Απορίεσ; Ρωτήστε τη Philips Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www. philips. com/welcome HTL9100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό   Ασφάλεια   Φροντίδα του προϊόντος σας   Φροντίδα του περιβάλλοντος   Συμμόρφωση   Βοήθεια και υποστήριξη   2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 6 Προδιαγραφές προϊόντος   7 Αντιμετώπιση προβλημάτων   18 19 2 Το SoundBar σας   Ενδεικτικές λυχνίες κύριας μονάδας   Τηλεχειριστήριο   Υποδοχές   Ασύρματα ηχεία   Ασύρματο υπογούφερ   3 Σύνδεση και ρύθμιση   Φόρτιση ηχείων   Σύζευξη με ηχεία/υπογούφερ   Τοποθέτηση των ηχείων   Σύνδεση σε τηλεόραση   Σύνδεση ψηφιακών συσκευών μέσω HDMI   Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές   4 Χρήση του SoundBar   14 Ρύθμιση έντασης ήχου   14 Επιλογή ήχου   14 MP3 player   15 Αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth   15 Αυτόματη αναμονή   16 Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων   6 1 5 Στερέωση του SoundBar στον τοίχο   Ανάρτηση σε τοίχο   17 17 EL 1 1 Σημαντικό Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση. Ασφάλεια Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!• Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. [. . . ] »» Η ενδεικτική λυχνία του ηχείου αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα. EL 9 3 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε AUX και μετά πατήστε TREBLE -, BASS + και + (Ένταση) εντός τριών δευτερολέπτων. »» Αν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λυχνία στο ηχείο ανάβει με λευκό χρώμα (αν το ηχείο δεν έχει τοποθετηθεί στην κύρια μονάδα) ή ανάβει λευκή για 30 δευτερόλεπτα (αν το ηχείο έχει τοποθετηθεί στην κύρια μονάδα). »» Αν η σύζευξη αποτύχει, η ενδεικτική λυχνία του ηχείου αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα. Αν η σύζευξη αποτύχει, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να συζεύξετε και το άλλο ηχείο Surround με την κύρια μονάδα. Τοποθέτηση των ηχείων Για να πετύχετε καλύτερο εφέ ήχου, στρέψτε τα ηχεία προς τα καθίσματα και τοποθετήστε τα κοντά στο επίπεδο ακρόασης (όπως αυτό διαμορφώνεται όταν οι θεατές είναι καθισμένοι). SUB WOOFER 4 5 Σύζευξη με υπογούφερ 1 2 Ενεργοποιήστε το SoundBar και το υπογούφερ. »» Αν χαθεί η σύνδεση με το SoundBar, η λυχνία στο υπογούφερ αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα. Πατήστε το κουμπί ΣΥΝΔΕΣΗ στο υπογούφερ για να μεταβεί η συσκευή στη λειτουργία σύζευξης. »» Η ενδεικτική λυχνία του υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα με λευκό χρώμα. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε AUX και μετά πατήστε TREBLE -, BASS + και + (Ένταση) εντός τριών δευτερολέπτων. »» Αν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λυχνία του υπογούφερ ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα. »» Αν η σύζευξη αποτύχει, η ενδεικτική λυχνία του υπογούφερ αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα. Αν η σύζευξη αποτύχει, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. EL REAR L REAR R Σημείωση •• Ο ήχος surround εξαρτάται από παράγοντες όπως το σχήμα και το μέγεθος του δωματίου, ο τύπος του τοίχου και της οροφής, τα παράθυρα και οι ανακλαστικές επιφάνειες, καθώς και η ακουστική των ηχείων. Πειραματιστείτε με τις θέσεις των ηχείων για να βρείτε τη βέλτιστη ρύθμιση για εσάς. 3 Για την τοποθέτηση των ηχείων, ακολουθήστε αυτές τις γενικές οδηγίες. 1 2 3 Θέση καθισμάτων: Αυτό είναι το κέντρο της περιοχής ακρόασης. Τοποθετήστε το SoundBar μπροστά από τα καθίσματα. Ηχεία Surround REAR L (πίσω αριστερό) και REAR R (πίσω δεξιό): Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία surround αριστερά και δεξιά από τη θέση των 4 10 4 καθισμάτων, είτε στην ίδια ευθεία με τα καθίσματα είτε λίγο πιο πίσω από αυτά. SUBWOOFER (υπογούφερ): Τοποθετήστε το υπογούφερ στα δεξιά ή στα αριστερά της τηλεόρασης, σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τη συσκευή. Το υπογούφερ θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα εκατοστά από τον τοίχο. TV 1 Σύνδεση των ηχείων Surround Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τα ηχεία Surround στην κύρια μονάδα για να ακούτε τον ήχο από εκεί, όπως π. χ. όταν βλέπετε τηλεοπτικές εκπομπές και ειδήσεις. 2 Με ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (ARC) του SoundBar με την υποδοχή HDMI ARC της τηλεόρασης. • Η υποδοχή HDMI ARC της τηλεόρασης μπορεί να φέρει διαφορετική σήμανση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης. Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης. Σημείωση •• Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με το HDMI Σύνδεση σε τηλεόραση Μπορείτε να συνδέσετε το SoundBar σε τηλεόραση. [. . . ] Δεν απαιτείται ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν: • το SoundBar και η τηλεόραση συνδέονται μέσω HDMI ARC ή • η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN του SoundBar. • Επαναφέρετε το SoundBar στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. • Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τη σωστή είσοδο ήχου. Bluetooth Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής με το SoundBar. • Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για το SoundBar. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS HTL 9100

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS HTL 9100.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag