οδηγίες χρήσης PHILIPS MX735

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS MX735 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS MX735 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS MX735


PHILIPS MX735 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2910 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS MX735 (2919 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS MX735

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Surround sound receiver FR735 FR755 MX735 Important notes for users in the U. K. To change a fuse in this type of plug proceed as follows: 1 Remove fuse cover and fuse. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp. [. . . ] Seleccione YES para los altavoces utilizados. No hay sonido en el lado derecho o izquierdo Uno de los altavoces está mal colocado. En el menú del receptor, los ajustes de equilibrio del volumen no son correctos. Sonido débil o ausencia total de sonido en el altavoz central o los altavoces posteriores No está activado SURROUND. Surround y/o los altavoces centrales no están (debidamente) conectados. Los altavoces envolventes y/o el altavoz central no están activados en el menú LS SETUP. Conecte los cables de color (o marcados) a las terminales del mismo color y los cables negros (o sin marcar) a las terminales negras. Seleccione una fuente de sonido diferente o desactive el sonido envolvente. Cambie de posición el aparato que produce las interferencias o apáguelo. El sonido de los graves es débil El sonido es de poca calidad El nivel de sonido envolvente es demasiado bajo o demasiado alto Los altavoces no están bien conectados. El ajuste elegido no es el correcto para el tipo de música o sonido. El nivel del sonido envolvente no está debidamente regulado. El nivel de sonido central El nivel de sonido del canal central no está es demasiado bajo o debidamente ajustado. demasiado alto En la modalidad de Dolby Se está reproduciendo una señal mono. Surround Pro Logic, sólo se oye el altavoz central La recepción de la radio no es buena, la programación automática no funciona correctamente El receptor o la antena están emplazados cerca de una fuente de radiación como puede ser un TV, reproductor de CD, grabadora de CD, reproductor DVD, etc. 63 Español ALLGEMEINE INFORMATIONEN Allgemeine Informationen Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Aufstellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Umweltinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Warenzeichen Anerkennung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Bedienelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Fernbedienung Verwendung der Fernbedienung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Tasten der Fernbedienung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Anschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Anschlüsse Audioanschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 System Kontrollbus, CINEMA LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Video Anschlüsse (nur FR 755) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Netzbetrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Lautsprecheranschlüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 TV als Center Lautsprecher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Antennenanschlüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Lieferumfang Dieser Receiver wird geliefert mit: ­ einer Fernbedienung ­ 2 Batterien für die Fernbedienung, Type AA ­ ein Systembus Kabel für den CINEMA LINK Anschluß ­ eine Rahmenantenne ­ eine Drahtantenne ­ 5 Lautsprecher inklusive 5 Lautsprecherkabel (nur MX 735) ­ eine Anleitung zur Schnellinstallation (nur MX 735) ­ dieses Anleitungshandbuch Wartung Reinigen Sie den Receiver mit einem weichen, feuchten und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse angreifen können. Setzen Sie den Receiver nicht Feuchtigkeit, Regen, Sand oder extremer Hitze (verursacht durch Heizgeräte oder direktes Sonnenlicht) aus. Deutsch Aufbau der Anlage Positionierung der Lautsprecher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Einstellen und Testen der Lautsprecher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Handhabung der Leistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Kopfhörer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Anzeige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Menüs Receiver Menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 TV Menü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Wahl eines Ausgangsgerätes SOURCE SELECTOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Einige Worte zu 6 CHANNEL / DVD IN (nur FR 755). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Wiedergabe, Aufnahme Spielen eines Ausgangsgerätes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Einstellen des Klanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Aufnahme von einem Ausgangsgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Surround Sound Einige Worte zu Surround Sound. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Durch Surround Sound schalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Surround Sound Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Radio Einstellen der Radiosender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Umstellen der FM-Empfindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Speichern von Radiosendern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Einstellen gespeicherter Radiosender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Umsortieren gespeicherter Radiosender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Benennen von Radiosendern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Löschen von Sendernamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 RDS R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 RDS Nachrichten und Verkehrsdurchsagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Technische Daten Receiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Lautsprecher (nur bei MX 735 mitgeliefert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Fehlerbehebung Warnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Fehlerbehebung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Aufstellung Falls Sie die Komponenten ihres Systems aufeinandergestellt haben, so muß der Receiver obenauf sein. Bedecken Sie die Entlüftungsschlitze nicht und lassen Sie 50 cm über und 10 cm links und rechts neben dem Receiver zur Ventilation frei. Die Rahmenantenne sollte zwecks gutem Empfang nicht auf oder unter Videorekordern, CD-Rekordern, DVD-Spielern, TVs und anderen Strahlungsquellen plaziert werden. Umweltinformationen Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser Möglichstes getan, die Verpackung in drei Materialien trennbar zu machen: Wellpappe (Schachtel), expandiertes Polystyrol (Puffer) und Polyethylen (Säcke, Schaumstoffolien). Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können. Bitte informieren Sie sich darüber, wie Sie Verpackungsmaterialien, leere Batterien und alte Geräte entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen können. Warenzeichen Anerkennung , , DOLBY", , , DOLBY DIGITAL", , , PRO LOGIC" und das doppel D Symbol 2 sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Dieses Gerät entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft. 64 BEDIENELEMENTE 1 23 4 5 VOLUME SELECTO R SOURCE 6CH/DVD CIN EM LINK CINEMA D A SO UN CE NT ER Y STANDB POWER / AV 6 TREBLE BASS TUNER PRESET MENU TOR NAVIGA NEXT PREV. SETUP SURROU ND TEXT NEWS/TA MENU EXIT TER / OK LOUDNE SS 7 8 9 PHONES HALL ON/OFF AV / FRONT GAME TM ¡ ) (*& ^ % $ # @ 1 POWER / STANDBY. . . . . . . Schaltet den Receiver ein und aus. 2 CINEMA LINK . . . . . . . . . . . . . . . . Schaltet den System Kontrollbus zwischen dem Receiver und TV ein und aus. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sensor für die Infrarot Fernbedienung. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anzeige 5 SOURCE SELECTOR . . . . . . Wählt die verschiedenen Audiound Videoanschlüsse. 6 VOLUME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erhöht und verringert die Lautstärke. [. . . ] Due volte per visualizzare TA ed attivare la funzione informazioni sul traffico. Tre volte per visualizzare TA e NEWS ed attivare entrambe le funzioni. 3 Selezionare e riprodurre qualsiasi altra sorgente secondo il procedimento abituale. y Durante la trasmissione del notiziario o delle informazioni sul traffico, il ricevitore si mette in modo sintonizzatore e NEWS o TA lampeggia. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS MX735

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS MX735.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag