οδηγίες χρήσης PHILIPS OST690

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS OST690 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS OST690 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS OST690


PHILIPS OST690 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2264 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS OST690 QUICK START GUIDE (1215 ko)
   PHILIPS OST690 (2219 ko)
   PHILIPS OST690 QUICK START GUIDE (1215 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS OST690

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Πάντα δίπλα σας Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www. philips. com/welcome OST690 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 Σύστημα ηχείων 3 4 7 Πληροφορίες προϊόντος Προδιαγραφές 13 Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3 13 Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB 13 13 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων 9 Σημείωση Εισαγωγή Περιεχόμενα συσκευασίας Επισκόπηση του συστήματος 4 4 5 Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth 15 14 16 3 Ξεκινήστε Σύνδεση στο ρεύμα Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής 6 6 7 7 7 4 Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή από συσκευή USB Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή ήχου 8 8 9 10 5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού 11 11 11 11 11 6 Άλλες λειτουργίες Φόρτιση του κινητού σας τηλεφώνου Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης Προσαρμογή έντασης Βελτίωση μπάσων 12 12 12 12 12 EL 2 1 Σημαντικό • • • • Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. [. . . ] Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα MODE μέχρι να εξαφανιστούν τα εικονίδια της επανάληψης ή της τυχαίας αναπαραγωγής. / 4 5 6 Πατήστε / για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια πατήστε PROG για επιβεβαίωση. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια. Πατήστε για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών. »» Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα). • Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το . Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth Σημείωση στο σύστημα και στη συζευγμένη συσκευή είναι περίπου 10 μέτρα. •• Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας. •• Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. •• Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα 1 2 Προγραμματισμός κομματιών Στη λειτουργία USB, μπορείτε να προγραμματίσετε τη σειρά αναπαραγωγής των κομματιών. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 20 κομμάτια. Περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής στη θέση BLUETOOTH. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής). Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [OST690] στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης και σύνδεσης. »» Αφού η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, το σύστημα παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους ("μπιπ"). 1 2 Πατήστε για να σταματήσει η αναπαραγωγή. Πατήστε PROG για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού. »» Εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] και αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη [P01]. Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε ALB -/ ALB + για να επιλέξετε άλμπουμ. EL 3 3 9 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή. »» Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή στο σύστημα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth: • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή • Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας. Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth: Πατήστε και PROG ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. »» Η τρέχουσα σύνδεση Bluetooth διακόπτεται. »» Μόλις η διαγραφή ολοκληρωθεί με επιτυχία, στην οθόνη αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα η ένδειξη [CLR] (Διαγραφή) και στη συνέχεια κυλάει το σύμβολο [-]. 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής). Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή ήχου Με αυτό το σύστημα μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως συσκευές MP3. 1 2 Πατήστε για να ανοίξετε τη θήκη. Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (3, 5 χιλιοστών, δεν παρέχεται): • στην υποδοχή AUDIO IN στο εσωτερικό της θήκης. • στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής. »» Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εισόδου ήχου. EL 10 5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM Σημείωση •• Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της. Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών Σημείωση •• Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM. 1 2 3 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM. Πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης. Πατήστε PRESET + ή PRESET - για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε PROG για επιβεβαίωση. [. . . ] Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του συστήματος. Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth. •• Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα για την αναπαραγωγή μουσικής. Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. •• Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS OST690

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS OST690.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag